நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

: Regarding Interview for SATROP, Saudi Arabia


---------- Forwarded message ----------
From: Sarmad Kokab <sarmad@newmarhabatravels.com>


DEAR SIR,
WISHES AND GREETINGS FROM NEW MARHABA TRAVELS !!!!!!!!!!!!!
NEW MARHABA TRAVEL-International HR Consultant is a leading International recruitment, human resource and consulting organization with operations in entire Indian sub continent through our business associates in Asia. We are pioneers in providing solutions to the Government, and Ministry of Higher Education and various other organizations and corporate sectors within
Asia. We are authorized by Ministry to recruit qualified Professionals for various positions in all the premier & universities of Saudi Arabia. We are inviting qualified professionals for one of the most renowned and prestigious Company---- SAUDI ARAMCO TOTAL REFINING & PETROCHEMICAL COMPANY, SAUDI ARABIA
ALL THE REQUIREMENTS ARE VERY URGENT. 

SAUDI ARAMCO TOTAL REFINING &PETROCHEMICAL COMPANY, SAUDI ARABIA 

VACANT A JOBS ARE AVALIABLE FOR MALE  We are looking for dynamic and energetic professionals with experience/exposure in any of the below mentioned Service Offerings: 
 
Maintenance Department 
Positions
Temp Electrical Supervisor
Temp/Rotating Equipment Supervisor 
Rotating Equipment Technician 
Temp/Start Up Instrument Engineer 
Temp/Start Up Contracts Expert
Temp/Start Up Contract Engineer
Temp/Start Up Cost Engineers
 Operations Department
 Positions
Asst. Shift Supervisor
Operations Engineer
Boardman
Operators
Area Superintendent

 T&O Department

 Positions
Senior process engineer
process engineer 
process control engineer
Inspectors

ISBL Start up shift supervisor
ISBL Start-up Leader Operator
OSBL Start-up Engineer
OSBL Start up Leader Operator
Start up laboratory operator
Senior On stream on line analyzer technician
Temporary Inspector
Construction supervisor
Project Planner
 Corporate Safety Department
 PositionsNoteYears of experience

safety engineerexperience in commissioning /startup10
safety inspectors/ advisors experience in commissioning and start up10
safety trainers experience in safety training15
 PMT Department

 PositionsNoteYears of experience
HSE supervisors significant experience Oil & Gas / Construction & Commissioning or Operation10
Environment Advisors 10
 
QA/QC Department
 Position
Senior Mechanical Inspector
 

INTERVIEW MODE:  CV SELECTION CUM FACE TO FACE INTERVIEW (September Last week)
SALARY: Negotiable (Depend upon experience and qualification)

REQUIRED DOCUMENTS: Please carry a set of photocopies of following documents: Bio data, Educational Certificates, Experience Certificates, Passport Copy, 2 Passport size color photographs
in white Background, Any certified/training certificates, Any publications/ research.COMPENSATION :ACCOMODATION/ TRANSPORTATION /MEDICAL/ ONE YEAR RENEWABLE CONTRACT / TAX FREE SALARY/PAID LEAVES(60 DAYS) If you are interested in pursuing this opportunity then please forward your Latest Resume, qualification, experience, passport, photo
through our E-Mail: sarmad@newmarhabatravels.com 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

--

THANKS & REGARDS

 
SARMAD KOKAB

( HR Deptt.)

NEW MARHABA TRAVELS, INTERNATIONAL HR CONSULTANT

152,3rd Floor ,Sarai Jullena,

NEW DELHI- INDIA

MOB:, +91-9891599406

Office Tel: +91-, 40454512, 40454513

Fax: +91-11-26927095

Email Id: sarmad@newmarhabatravels.com

Website: www.newmarhabatravels.com

 

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...