நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

Accounts Executive/Accounts Officer


From: Volex Interconnect(India)Pvt Ltd <Vijay.RM@volex.com>
The sender of this email is registered with Naukri.com as Volex Interconnect(India)Pvt Ltd
Experience required for the Job: 2 - 7 years
Annual Salary of the Job: 2.0 - 4.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
We have an urgent opening for the below position,


Position: Accounts Executive/Officer

Exp: 2 to 7 years

Job Roles:
1. Accounts Recievables
2. Accounts Payables
3. BRS
4. GL
5. Tax

Salary : 3 to 4 Lakhs/annum

About Volex Interconnect India Pvt Ltd,

Volex is a leading provider of interconnect solutions and power products, servicing the telecommunications, datacoms / data-centre, industrial, consumer and medical sectors for over 100 years. Volex operates nine manufacturing locations around the globe, with strong capabilities in product development, manufacturing and testing. Volex also runs over twenty sales and support offices located strategically in Asia, North and South America and Europe.

Products handling currently : Power cords, Industry standard cable assemblies, High speed cable assemblies, Fibre optic cable assemblies and Radio Frequency cable assemblies.

Interested Candidates can mail their profiles or can call at the earliest.

M Vijay
Volex Interconnect India Pvt Ltd,
22/1 - A, First Street,
Kazura Gardens, Neelankarai,
Chennai - 600041.
www.volex.com
Email: vijay.rm@volex.com
Phone: 24499227 / 9884154524
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Volex Interconnect(India)Pvt Ltd (vlalitha@volex.com, 22/1 A, 1 st Street Kazura Gardens Neelankarai, CHENNAI, Tamilnadu - 600001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...