நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

Opening for Estimation design engineer @ Muscat for oil & gas Company

---------- Forwarded message ----------
From: Roland and Associates <seemant@roljobs.com> The sender of this email is registered with Naukri.com as Roland and
Associates

*Experience required for the Job:* 7 - 8 years
*Job Location:* Oman

*Dear Candidate,*

Educational Qualification BE/DIPLOMA ,
Notice Periodâ€"1 month ,
Location Preference-- muscat
Experience--- 7-8 yrs

Having worked in Fabrication Industry and knowledge of Piping /
Tanks/Structures related to Oil & Gas Industry.
Must be conversant with ASME / API /BS standards used in Fabrication
Industry.

If you are interested please mail your updated CV to
seemant@roljobs.comalong with your current and updated CTC and notice
period required.

Is this job relevant to you?
Yes<http://jobsearch.naukri.com/mynaukri/jobs_feedback.php?response=yes&mid=3973979>
No<http://jobsearch.naukri.com/mynaukri/jobs_feedback.php?response=no&mid=3973979>
Your
feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as *Roland and
Associates* (me@roljobs.com, Ground Floor, Vanguard Rise, 163, Konena
Agrahara, Behind Syndicate Bank, Off HAL Airport Road, Dummy - 1) using
Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of
offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this
Company<http://my.naukri.com/BlockCompany/edit/cid/4415>from searching
your resume in the database.


Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a
job. This could be in the form of a registration fee, or document processing
fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for
upfront or it could be asked after trust has been built after some
correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a
job offer or a letter of intent without having been through an interview
process it is probably a scam and you should contact
compliance@naukri.comfor advise.
 *To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now<http://www.naukri.com/tieups/tieups.php?othersrcp=4794>
*  *Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume
written by Experts.<http://resume.naukri.com/resume-writing-services?fftid=700003>
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)*

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...