நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

JOB IN QATAR GAS - Qatar Liquefied Gas Company Limited , QATAR, Interview in India

 
 
GOLDEN OPPORTUNITIES
 
 
ADVERTISEMENT ON  10-SEPTEMBER-2011
 
Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in …….
 
JOB QATAR GAS - Qatar Liquefied Gas Company Limited , QATAR, Interview in India
 Please forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.
HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
Darulmarva charity Services
India
 
 
QATAR GAS , INTERVIEW IN INDIA .
 
 
***Final Walkin Client Interview for Senior Telecommunication Technician for Qatargas, scheduled on 17th & 18th September 2011 at Hotel Trident, Next to Air India Building, Nariman Point, Mumbai 21. Registration commences from 7.30 a.m to 8.30 a.m sharp ****
 
 
 
 
COMPANY PROFILE
 
QATAR GAS - Qatar Liquefied Gas Company Limited – or Qatargas 1 pioneered the LNG business in Qatar. The company was established to own and operate a world-class onshore LNG plant utilizing natural gas from the North Field, and to market and export LNG and associated condensate worldwide. Qatar Petroleum (QP), the state oil company, is the major shareholder in Qatargas 1 with 65%, along with joint venture participants Total (10%), ExxonMobil (10%), Mitsui (7.5%) and Marubeni (7.5%).
Due to the enormous investments necessary to put in place the entire LNG infrastructure, long-term contracts are required. In 1992 and 1994, two sales and purchase agreements were signed with Chubu Electric and seven other Japanese power and gas companies for Qatargas 1 to supply 6 mtpa of LNG for a 25-year period.
 
 
 
 
 
 
 
AGE LIMIT FOR OPERATORS AND TECHNICIANS IS UPTO 45 YEARS . SENIOR CATEGORIES (ENGINEERS ETC) AGE LIMIT IS BELOW 50
 :: JOB ORDER NO. GG088::
FOR ONLINE APPLY
POSITION
JOB ID
SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY
FOR ONLINE APPLY
GG08801
VENTURES - PROJECTS
FOR ONLINE APPLY
GG08802
FOR ONLINE APPLY
GG08803
FOR ONLINE APPLY
GG08804
FOR ONLINE APPLY
GG08805
PLANT ENGINEERING SUPPORT
FOR ONLINE APPLY
GG08806
FOR ONLINE APPLY
GG08807
FOR ONLINE APPLY
GG08808
FOR ONLINE APPLY
GG08809
FOR ONLINE APPLY
GG08810
FOR ONLINE APPLY
GG08811
FOR ONLINE APPLY
GG08812
FOR ONLINE APPLY
GG08813
FOR ONLINE APPLY
GG08814
FOR ONLINE APPLY
GG05017
 
:: JOB ORDER NO. GG066::
FOR ONLINE APPLY
POSITION
JOB ID
 
 
FOR ONLINE APPLY
GG06601
FOR ONLINE APPLY
GG06602
FOR ONLINE APPLY
GG06603
FOR ONLINE APPLY
GG06604
FOR ONLINE APPLY
GG06605
FOR ONLINE APPLY
GG06606
 
:: JOB ORDER NO. GG050::
FOR ONLINE APPLY
POSITION
JOB ID
 
 
FOR ONLINE APPLY
GG05017
 
 
 
SUPPLY DEPARTMENT
FOR ONLINE APPLY
GG05013
FOR ONLINE APPLY
GG05016
FOR ONLINE APPLY
GG05018
FOR ONLINE APPLY
GG05019
 
 
 
 
 
Procedure for application:
1.       Please apply online to the corresponding Job Position and Code with your complete, updated CV, clearly mentioning your Job Profile and responsibilities. 
2.       Please provide the following details in your CV (compulsory information):
o        Your contact details.
o        Your birth date.
o        Your marital status.
o        Your educational qualifications and relevant training courses details.
o        Your Job responsibilities in a clear, precise manner-both past and current, along with years of relevant experience.
o        Your salary details history as well as your expected salary. The format can be downloaded from here.
o        Your current location; Company-Work location-Country.
o        Notice period to current company.
o        2 references for each candidate confirming each of past employment details, hire dates, salary and job position/title.
o        1 reference from existing/present employer (in confidence) for each candidate, confirming position, remuneration and tenure.
o        Your passport details-Number, date of issue, place of issue and valid upto.
o        If you have been to Qatar anytime, please furnish the details of your visit, along with the status of the visa. NOC status also to be advised.
3.       Incomplete applications will not be considered. Multiple applications will also not be considered.
4.       Please be informed that short listed candidates will be informed accordingly. If you are short listed for interview, you will be required to bring the QG Application form filled completely on the date of your interview.
Please bring the following documents along with you during the interview:
1.       Complete Qatar Gas application form filled (you can download it from http://www.ggheewala.com/Qatar_Gas_Application_for_Employment.pdf)
2.       Detailed Updated CV, as above
3.       Original / Copies of All Educational Certificates
4.       Original / Copies of All Training Courses Certificates
5.       Original Passport & Copies (passport should be ECNR, Valid for the next 9 months and should not have a valid Qatar visa)
6.       20 Passport size Colour Photographs. Blue Background
All the above documents, except the Qatar Gas application form will have to be brought in 4 sets
 
 
 
 
 
Why is Qatar Gas the best organization to work?
Qatargas is Qatar's premier LNG production company. Today, the company is realizing its vision to deliver LNG to customers around the globe from their world-class facilities in Qatar. With its current operations, Qatargas has delivered well over 1200 cargoes. Qatargas is recognized worldwide as a secure and reliable of LNG. Qatargas- an organization whose most important asset is its growing strength supplier of employees.
Vision
We will be the world's premier Liquefied Natural Gas (LNG) Company.
We will be known for our people, innovation, operating excellence and corporate citizenship.
We will set the standard for:
 • Safety, Health and Environmental performance
 • Customer satisfaction
 • A high calibre, diverse workforce
 • Efficient and reliable operations
 • Financial performance
Our Mission
To safely, efficiently and reliably manage and operate all of our resources, including people, reserves, facilities and the environment.
We will :
 • Maintain the highest safety, health, quality and environmental standards.
 • Efficiently produce and deliver LNG and gas derived products to our customers around the world.
 • Flawlessly execute projects and capture synergies by effectively integrating new projects into existing operations.
 • Positively contribute to community development.
 • Continuously improve business, governance and operating performance.
 • Attract, retain, develop and motivate a high calibre, diverse workforce.
 • Leverage the knowledge and expertise of our workforce and shareholders.
 • Maximize value and create opportunities for our shareholders.
Our Covenants
We value our people and their families, our shareholders, customers, suppliers, communities and the environment.
We :
 • Conduct our business with integrity and in an ethical manner.
 • Create an Incident & Injury-Free workplace.
 • Demonstrate the highest standards of social and environmental practice.
 • Use our diversity as a source of strength.
 • Develop our people and foster a culture of learning, innovation and excellence.
 • Trust and empower each other, encourage initiative and assume responsibility.
 • Recognize, acknowledge and reward accomplishments.
 • Work in and promote a spirit of active mutual support.
 • Responsibly communicate and share information.
Qatargas is Growing!!
Qatargas is currently undergoing a period of rapid expansion. At the moment, Qatargas is producing 10 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG). With projects underway this will expand to 42 million tonnes by the end of the decade.
There are three projects underway, which will add an additional four trains. These projects are being developed in partnership with the leading companies in the industry including ExxonMobil, Total, ConocoPhillips, Shell and Mitsui.
The expansion projects include the development of a new fleet of LNG ships, the installation of six offshore platforms, and the development of a receiving terminal in Milford Haven with associated pipeline infrastructure and extension of the existing Port facilities.
Each of the four new trains will have a capacity of 7.8 million tones per annum. The two trains of Qatargas 2 will serve the United Kingdom's gas market. Qatargas 3 and Qatargas 4 will supply LNG to Europe and the United States.
In addition, Qatargas is constructing a condensate refinery, Laffan Refinery, to maximize synergies in the production of LNG and other related products.
With their initiatives for Safety, Employee Welfare, Customer satisfaction, community development and environmental consciousness, with great emphasis on business ethics, it is really no wonder that Qatargas is the most preferred work organization for most professionals in India.
The benefits of working in Qatargas are immense! Peruse through the benefits offered by QG*.
 
HOUSING
HOUSING WILL BE PROVIDED BY THE COMPANY WITH AC UNITS, CURTAINS AND KITCHEN ITEMS (REFRIGERATOR, FREEZER AND COOKING RANGE).
ELECTRICITY & WATER
SUBSIDIZED BY THE COMPANY AS PER POLICY
CHILDREN'S EDUCATION
PROVIDED AS PER COMPANY POLICY
MEDICAL FACILITY
PROVIDED BY QATARGAS, AVAILABLE HOUSING COMMUNITY, OR APPOINTED MEDICAL CENTRE AT DOHA, AND PLANT AREA PLUS NORMAL INSURANCE COVERAGE PER POLICY.
RECREATION FACILITY
AVAILABLE IN THE HOUSING COMMUNITY AND BEACH CLUB FOR BOTH SENIOR & NON-SENIOR STAFF.
LEAVE ENTITLEMENT
 • 37 WORKING DAYS WITHIN EACH CALENDAR YEAR FOR SENIOR STAFF
 • 24 WORKING DAYS WITHIN EACH CALENDAR YEAR FOR NON-SENIOR STAFF
AIRFARE (PER ANNUM)
EMPLOYEE, WIFE AND UP TO FOUR DEPENDANT CHILDREN STAYING IN QATAR, AT 3M IATA EXCURSION RATE ANNUALLY TO POINT OF ORIGIN.
INTEREST FREE CAR LOAN FACILITY
QRS.75, 000(SS) / QRS. 40,000 (NSS) OR 5 MONTHS BASIC SALARY WHICHEVER IS HIGHER (THE LOAN IS TO BE REPAID IN MONTHLY INSTALLMENTS OVER A PERIOD OF 36 MONTHS).
FURNITURE GRANT
QRS.55,000/- FOR MARRIED STATUS AND QRS.33,000/- FOR SINGLE STATUS FOR SENIOR STAFF QRS.27,000/- FOR MARRIED STATUS AND QRS.16,500/- FOR SINGLE STATUS FOR SENIOR STAFF FOR NON-SENIOR STAFF(THE AMOUNT WILL BE DEPRECIATED OVER THREE YEARS).
SHIPMENT OF HOUSEHOLD EFFECTS
600KGS FOR EMPLOYEE AND WIFE PLUS 20KG FOR EACH DEPENDENT CHILD.
300 KGS FOR SINGLE STATUS.
ANNUAL PERFORMANCE BONUS
END OF EACH CALENDAR YEAR, ACCORDING TO COMPANY POLICY.
END OF SERVICE BENEFIT
ONE MONTH BASICS SALARY PER YEAR OF SERVICE.
COMPASSIONATE LEAVE
LEAVE GRANTED TO THE EMPLOYEE IN EMERGENCY SITUATIONS INVOLVING SERIOUS ILLNESS OR ACCIDENT TO DEPENDENTS, PARENTS, BROTHER OR SISTER, OR MOTHER- OR FATHER-IN-LAW OF AN EMPLOYEE.
LIFE & ACCIDENT INSURANCE SCHEME
QATARGAS LIFE AND ACCIDENT, INSURANCE SCHEME TAKES EFFECT FROM THE DAY THE EMPLOYEE IS ENGAGED, PROVIDED HE MEETS THE PHYSICAL REQUIREMENTS OF THE INSURERS.
 
 
RISK
BENEFITS
DEATH FROM NATURAL CAUSES
3 YEARS BASIC SALARY
ACCIDENTAL DEATH
3 YEARS BASIC SALARY
PERMANENT TOTAL DISABILITY
3 YEARS BASIC SALARY
PERMANENT PARTIAL DISABILITY
PERCENTAGE OF 3 YEARS BASIC SALARY
Note: Qatari Riyal conversion to US$ is fixed at 3.65 to 1 US$.
* This is indicative, and may be subject to revision at any time
 
A few candidates, of the many sourced through us for Qatargas, have this to say:
 • "Working culture is good. Freedom to work without bossing ultimately supports to employee for delivery of good things to company. No blame structure. Work safely. Taking care of employee and family. Salary getting more than accepted developed trust in organization. Organization is taking more care of family."
 • "It is a great opportunity of my life to work with such international company. I feel myself very lucky that god gives me such opportunity. I am also thankful to G Gheewala for their support."
 • " I can recommend with my experience of other 3 Gulf countries I worked in, which QG is incomparable."
 • " Yes, it's a great working at Qatar Gas. I would recommend the person to work for Qatar Gas. It is one of the top companies in the Gulf and number one in LNG business. The mission and vision of the company is very clear and cascaded to the every level in the company. Communication is very open. Safety is at top, the CEO backs you up to stop any unsafe job. The 'no blame culture' would further make you work with positive attitude and assist you in working with your strengths."
 • " QG is vision and mission is based on each and every employee's vision and mission. And that is how they are becoming world's premier LNG company."
So, what are you waiting for? If you are fitting in the qualifications on the jobs advertised on our website, get your CVs ready and apply! After all, who wouldn't like to be a part of a world class organization!!
To know about the vacancies in Qatargas, please visit http://www.ggheewala.com/qatargas.asp
 
 
 
 
 
 
 
Head Office: Mumbai
G. Gheewala Human Resources Consultants.
202, Bombay Market, Tardeo Road, Mumbai 400 034. Maharashtra, India. 
Phone: +91-22-66665353 - 30 Lines, Fax: +91-22-66665363/64 - 2 Lines
Email: 
For Clients: hrsolutions@ggheewala.com
For Candidates: Please apply online 

Branch Office: Bangalore

40/1, Bellary Road, Ganga Nagar, Bangalore, 560 032. Karnataka,India.
Phone: +91-80-23335351, Fax: +91-80-23432780
 
 
 
Best regards,
 
Darulmarva,Charity Trust , India
----------* Serving the people *-------------
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...