நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, July 26, 2011

Vacancies in Sharjah MuncipalityAs received


---------- Forwarded message ----------
Vacancies in Sharjah Municipality.
 
 • Air Condition Mechanic.
 • Architect Engineer
 • Blacksmith
 • Builder
 • Building Painter
 • Butcher
 • Car Mechanic
 • Car Painter
 • Carpenter
 • Chemical Analyst
 • Civil Engieer
 • Cleaner (Filipino)
 • Cooling and Air Conditioning Technician
 • DBA Administrator
 • Electrical Technician
 • General Practitioner Doctor
 • Hygienic Engineer
 • IT Systems Engineer
 • Lab.Technician
 • Machine Mechanic
 • Machine Operator
 • Mason or Builder
 • Materials Engineer
 • network Engineer
 • Oracle analyst and programmer
 • Oracle programmer
 • Painter
 • PETROL ENGINE MECHANIC
 • Plumber
 • Safety Officer
 • Security guard
 • Sewage Systems Designer
 • Structural Engineer
 • Supervisor
 • Technical Support
 • Technicians - Mechanical
 • Tires Repairer
 • Turner
 • Welder
 • Aluminum Works Technician
 • Assist Laboratory Technician for mechanical and physical tests.
 • BUS DRIVER
For more details check below link.
 

--
----


-
   

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...