நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, July 29, 2011

Walkin for different skill sets in BPO
 "Time to celebrate FRIENDSHIP with your buddy"
Walk-in for different skill sets 
  Date  27 th June 2011- 5th Aug 2011(not on weekends)
  Venue  9 th floor, TCS e-Serve Ltd,Spencer Plaza ,III Phase,769,Anna Salai,Chennai -2
 Time  3:00 pm- 5:00 pm
 Documents to carry  Resume, EPIR Number (MANDATORY),last 3 months Payslip
 Role  Team member /Team leader
 Requirement  Any graduate with 8 months -8 years experience in Vision plus cards domain/Prime/Card PAC/ Credit card (banking)
Should have worked in any of the six stages of the cards life cycle(AFU,Settlements,Payments,Chargeback,Authorization,Fraud)
Ready to relocate to other locations
Good communication skills
 

 
 Date  27 th June 2011- 5th Aug 2011(not on weekends)
 Venue  9 th floor, TCS e-Serve Ltd,Spencer Plaza ,III Phase,769,Anna Salai,Chennai -2
 Time  3:00 pm- 5:00 pm
 Documents to carry  Resume, EPIR Number (MANDATORY),last 3 months Payslip
 Role  Team member
 Requirement  Any graduate with 8 months -4 years of International voice experience
 Good communication skills
 Ready to work in shifts

 
 
  Date   27 th June 2011- 5th Aug 2011(not on weekends)
 Venue  9 th floor, TCS e-Serve Ltd,Spencer Plaza ,III Phase,769,Anna Salai,Chennai -2
 Time  12:30 pm-2:00 pm
 Documents to carry  Resume, EPIR Number (MANDATORY),last 3 months Payslip
 Role  Team member/Team leader
 Requirement  Any graduate with 3-8 years experience in Trade
 Immediate joiners
 Willing to travel overseas
 Should have a valid passport (Minimum 1 year validity)

 


Eligibility Criteria:

Should have completed 15 years of regular education
Should NOT have more than 2 years gap in career/academics
Should NOT have attended any TCS interview in last 6 months

Selection Procedure

Aptitude Test
HR Interview
Technical Interview
Management Interview

*To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  Ultimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy SchemeRegards
Chennai BYB Team
chennai.byb@tcs.com
044-66218033

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...