நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, July 29, 2011

Immediate openings for Section Manager - EHS in Pune.
---------- Forwarded message ----------
From: <phida@roljobs.com>Dear candidate,

With reference to your profile from Timesjobs we have openings for Section Manager - EHS in Pune. 

Job Description:

Position-Section Manager - EHS 

1. To provide guidance and monitor implementation of safeworking
practices by the contract workforce working at project site in
co-ordination with the safety representatives of  various contractors to
ensure accident free execution of project. 2. Auditing the safety systems
and personal protective equipments being used by the contractors and
ensuring that adequate procedures are being followed to meet environmental
compliances and proper handling of hazardous materials.3. Assisting in
developing and verifying specifications of equipments along with
engineering group from the point of safety, environment and health and
confirming that equipments meet the desired EHS requirements when put to
use.4. Co-coordinating with the project management consultants to ensure
that statutory approvals are obtained as well as ensuring that all
statutory compliance s are being met during project execution stage.

Qualifications

Degree or Diploma in Engineering with an experience of 6-8or more years
in a manufacturing setup managing health and safety
SAP knowledge, Interpersonal skills and liasoning with Government
officials and Industrial Safety Department
BE, BTech or Diploma from a reputed institute Diploma in Industrial Safety
from NSO 

Interested candidate, kindly forward your updated resume to phida@roljobs.com. With the Following Details: 

Total Experience:
Relevant Experience:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period: 

Thanks and Regards, 

Phida. 

Urgent!Still waiting for that telephone call ? Recruiters call only candidates with updated resumes. Update your resume now and get your next interview call!

Disclaimer: The sender oxford02 of this email is registered with TimesJobs.com as Roland & Associates ( me@roljobs.com, Vanguard Rise, HAL Airport Road, Bangalore - 560017 ) and has accessed your resume on TimesJobs.com. It is the sole responsibility of the candidate to verify the content of the mails sent by the employers/recruiters. Further, you are advised to make appropriate/thorough enquiries before acting upon any unsolicited mail that you may receive from any individual/firm/company, asking for advance payment for any service that they may claim to be offering. Timesjobs.com does not vouch/guarantee for any such offers made by the above said parties. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may report abuse by forwarding this email to: corporatecare@timesgroup.com. Please note that timesjobs.com does NOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details. You can block this recruiter from searching your resume and contacting you.This Website/ E-mail are vulnerable to data corruption, interception, tampering, viruses as well as delivery errors and we do not accept liability for any consequence that may arise therefromNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...