நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, July 29, 2011

Opening for Accounts Professionals at Chennai for MNC

----- Forwarded Message -----
From: Exclusive Search Recruitment Consultants <mohammed@exclusivesearch.com>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Exclusive Search Recruitment Consultants
Dear Candidate,
Greetings,

I am Mohammed from Exclusive Search Recruitment Consultants, Chennai. Our clientele includes top Indian and MNC companies. We have been in this industry for a decade now and are an ISO 9001-2000 process driven firm. Our client, a MNC organization with offices in more than 20 locations across the world, providing Architectural Services, is looking for Accounts Assistant at Chennai

JOB DESCRIPTION
• Maintaining all kinds of books of Accounts.
• Preparation of cheques
• Vendor payment processing
• Looking after banking transactions includes bank payment, bank receipts.
• Invoicing, Tracking Receivable against progress of work and demand raised & follow-up for outstanding Payment with clients.
• Processing of Bank Receipts/Payments
• General banking operations
• Checking salary related statutory payments like ESI, PF,PT and TDS deductions etc.
• Preparation TDS & Filing of E - TDS Returns.
• Co-ordination with Statutory Auditors and provide necessary clarification required by them.
• Liaisoning with Banks
• Liaisoning with Tax bodies and other external consultants
• Submission of Tax returns and interaction with Tax authorities
• Appearing before Tax Tribunals and statutory authorities if needed
• Preparation of Annual and quarterly Budget.
• Preparation of export related documents related to STPI
• Maintaining Labour related books under Shops and Establishment Act
• Administrative Activities if needed
• Salary not a constraint for the right candidate

Desired Candidate Profile
Candidate must have a B.Com (Regular Stream) or equivalent degree with 3-4 years of experience. Experience in Admin, budgeting, project accounting.
Should be able to handle activities independently
Will be reporting to Director
Excellent opportunity for those looking for wide & deeper exposure in Finance & Accounts with long term career growth plans along with the organization
Office Hours-9am-6pm / Monday - Friday
• Positive attitude
• Excellent interpersonal skills
• Good verbal and written communication skills
• Team-oriented
• Organized and Proactive

If interested, kindly send your updated profile with following details-

Education Details:
% Secured in Graduation:
Full/Correspondence:
Year of Completion:

Employment Details:
Relevant Exp in Account & Finance:
Current CTC (Per Annum):

Wishing you a great success in your career

Regards,
Mohammed
Exclusive Search Recruitment Consultant
Chennai
044-42030798
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Exclusive Search Recruitment Consultants (mohammed@exclusivesearch.com, # 8,Janaki Avenue Off : 4th Main Road, Abhiramapuram, CHENNAI, Tamilnadu - 600018) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see difference!
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...