நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, July 27, 2011

Fwd: WipLinks WBPO Bangalore - Refer JAVA Developers & win exciting rewards + Referral Incentive [1 Attachment]


 
[Attachment(s) from Kaleem Mohamed included below]
 
SUMMER-TIPS-esigns_6a.jpg
 
From: WipLinks WBPO
Sent: Monday, July 18, 2011 7:49 PM
To: AllBangaloreusersWBPO; AllHydUsersWBPO; AllChennaiusersWBPO
Subject: WipLinks WBPO Bangalore - Refer JAVA Developers & win exciting rewards + Referral Incentive
Importance: High
 
Wiplinks_July_Java.jpg
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
__._,_.___
Attachment(s) from Kaleem Mohamed
1 of 1 File(s)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...