நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, July 27, 2011

ESD Job Opportunities in Riyadh


          ASSALAM ALLAIKUM

I am Forwarding you a very important information regarding Job
Opportunities in Dar-al – Riyadh , K.S.A.
There are around 800 vacancies of various positions.

As a Muslim Brother, Please Forward this Mail to all Muslim Brothers whohave lost their Jobs, or who are looking forward to change their Jobs.Theyare many needy Muslim Brothers in our Community.

Remember, this act is Sadqae-Jariya , who knows, your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND SOME FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.

The website of the company is:
http://www.daralriyadh.com

HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...