நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 12, 2011

Vacancies in Saudi Aramco Projects

---------- Forwarded message ----------
From: <opportunity@keyamassociates.com>
Date: Tue, May 3, 2011 at 11:20 AM
Subject: Vacancies in Saudi Aramco Projects
To:


Dear Candidate,

Greetings from Keyam Associates, Mumbai.

We are a one of the International Placement Consultancy, established since 1987, providing placement services across globe. For more information about Keyam Associates we request you to kindly log onto www.keyamassociates.com 

One of our client a prominent government general contracting company located at Riyadh City, Saudi Arabia is looking for the following qualified candidates urgently.

1. QA/QC Mechanical Engineer (Aramco Certified)
2. Crane Operator (Aramco Certified)
3. Rigger (Aramco Certified)
4. Scaffolding Supervisor/Inspector/ Scaffolder (Aramco Certified)
5. Boom Truck & Operator (Aramco Certified)
6. Fire watcher (Aramco Certified)
7. First Aider (Aramco Certified)
8. Male Nurse (Aramco Certified)

Those willing to relocate to Saudi Arabia can immediately forward their latest CV along with relevant certificates to the following email id opportunity@keyamassociates.com 

Best regards,
JAMSHEER KP 
(Recruitment Manager)
98/2, Neelkanth Bldg, Below Flyover
Marine Drive, Marine Lines Railway Station (W)
Mumbai-400002. Maharashtra, INDIA.
Tel: +91-22-22815676,Fax: +91-22-22818860.
Website: www.keyamassociates.com 


Urgent!Still waiting for that telephone call ? Recruiters call only candidates with updated resumes. Update your resume now and get your next interview call!

Disclaimer: The sender keyam_associates of this email is registered with TimesJobs.com as keyam Associates ( cv.keyamassociates@gmail.com, Neelkanth Bldg,Marinelines Railway station(W),Mumbai-2.India ) and has accessed your resume on TimesJobs.com. It is the sole responsibility of the candidate to verify the content of the mails sent by the employers/recruiters. Further, you are advised to make appropriate/thorough enquiries before acting upon any unsolicited mail that you may receive from any individual/firm/company, asking for advance payment for any service that they may claim to be offering. Timesjobs.com does not vouch/guarantee for any such offers made by the above said parties. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may report abuse by forwarding this email to: corporatecare@timesgroup.com. Please note that timesjobs.com does NOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details. You can block this recruiter from searching your resume and contacting you.This Website/ E-mail are vulnerable to data corruption, interception, tampering, viruses as well as delivery errors and we do not accept liability for any consequence that may arise therefromNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...