நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 9, 2011

JOB IN SATROP , SAUDI ARABIA INTERVIEW IN INDIA

 

 

Dear All

Advertisement Date : 06-May -2011

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

SATORP is a joint venture between SAUDI ARAMCO of Saudi Arabia and TOTAL of France; established in 2008. The company is building a 400,000 BPD oil refining and petrochemical complex in Jubail at the eastern coastline of Saudi Arabia; and it is scheduled for completion and start-up in 2013.

SATORP is seeking high caliber individuals looking for challenging and rewarding careers, during both the construction and the operation phases, to fill the following vacancies:

 

 

 

 

Thanks and Regards,

B. ASHRAF KHAN

hp -Service Center

Nahil Computer Co.

Riyadh, K.S.A

Tel:  +966(1) 4645373 ,Ext : 380,Fax: +966(1) 4645365

 

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...