நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 9, 2011

Job Vacancy in Government of Abu Dhabi Company: Networking Engineer, 3 months Contract---------- Forwarded message ----------
From: Nazir Ahamed <nazirahmed2000@yahoo.com>
  

Asalamu Alaykum Wa Rahmatukahi Wa Barakatu,

Dear Brothers,
 
Kindly note the following requirement:

Position: CCNP ENGINEER
(3 months contract in Government Organisation in Abu Dhabi)
ü  3-5 years experience in network support, troubleshooting and fault reporting.
ü  Cisco Certified to CCNP level.
ü  Having exposure to Ethernet Switching, VLANs, OSPF, BGP and Cisco Firewalls.
ü  Excellent communication skills

Interested brothers send your CV's to sfarukh@gmail.com

Jazak Allah Khair
Wa-asalamu-alaykum

ESDubai@yahoogroups.com

Our goal is to seek the pleasure of Allah (swt) through the struggle of Iqamat-ud-Deen (establishment of the Islamic system of life) as spelled out in the Qur'an and the Sunnah of Prophet Muhammad (pbuh).

Narrated Anas (r.a.):
Allah's Apostle (s.a.w.s.) said, "Whoever possesses the (following)three qualities will have the sweetness of faith (1): The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else; (2) Who loves a person and he loves him only for Allah's Sake; (3) who hates to revert to atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the Fire."
(Bukhari & Muslim)

__._,_
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...