நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 9, 2011

Residential & Rotational Positions - (01st June - 08th June) - KOC Interviews - Multiple Positions
---------- Forwarded message ----------

From: Tangerine milan@tangerine.org.in

Dear Sir,

Kindly let me know if you can attend KOC â€" Kuwait Oil Company interview between 01st June,2011 to 08th June,2011.

Please forward your most updated profile along with the below details:-
1. Position Interested:-
2. Coming From Location:-
3. Contact No:-

Client Name:- Kuwait Oil Company
Interview Date:- 01st June,2011 to 08th June,2011
Interview Location:- Mumbai
Job Location:- Kuwait
Position Type:- Permanent Basis
Education:- B.E / B.Tech â€" Mandatory
Nationality:- Indian

Below are the positions for which KOC will conduct the interview campaign:-

1. Drilling Engineer :- Residential Position â€" 95 Vacancies (Drilling Experience Mandatory)
2. Sr.Drilling Engineer:- Residential Position â€" 95 Vacancies (Drilling Experience Mandatory)
3. Workover Engineer:- Residential Position â€" 50 Vacancies (Workover Completions / Drilling Experience Mandatory)
4. Sr.Workover Engineer:- Residential Position â€" 50 Vacancies (Workover Completions / Drilling Experience Mandatory)
5. HSE Engineer:- Residential Position â€" 70 Vacancies (Drilling Experience Mandatory)
6. HSE Supervisor:- Rotational Position (28/28 Days â€" On/Off) â€" 70 Vacancies (Drilling Experience Mandatory)
7. Drilling Supervisor :- Rotational Position (28/28 Days â€" On/Off) â€" 95 Vacancies (Drilling Experience Mandatory)
8. Sr.Drilling Supervisor:- Rotational Position (28/28 Days â€" On/Off) â€" 95 Vacancies (Drilling Experience Mandatory)
9. Workover Supervisor:- Rotational Position (28/28 Days â€" On/Off) â€" 50 Vacancies (Workover Completions / Drilling Experience Mandatory)
10. Sr.Workover Supervisor:- Rotational Position (28/28 Days â€" On/Off) â€" 50 Vacancies (Workover Completions / Drilling Experience Mandatory)

I can be reachable at +91-8097541337. Alternatively you can also interact with my colleagues
Mr.Rajesh Nair:- +91-9987492073 / +91-22-42100202 & Mr.Aditya Pant:- +91-9004214343
/ +91-22-42100207

Important Note:- To & Fro Airfare (Least Cost ) will be reimbursed to the candidates coming from outside
Mumbai location.

Thanks & Regards

Milan Mohanty
Recruitment Manager â€" Oil & Gas, EPC, Infrastructure, Energy

Tangerine â€" Human Capital Management
A-7; Oshiwara Industrial Centre,
Opp Oshiwara Bus Depot, Goregaon (West),
Mumbai â€" 400104
India.
M : +91-8097541337
D : +91-22-42100203
T : +91-22-42100200
F : +91-22-42100222
E : milan@tangerine.org.in
W : www.tangerine.org.in


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...