நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 9, 2011

JOB IN QATAR NATIONAL FACILITIES SERVICES (QNFS) , QATAR-TELEPHONICALLY INTERVIEW----- Forwarded Message ----
From: "Ashraf (NSC Logistics, Kingdom)" <ashraf@nahil.com.sa>
Sent: Sat, April 30, 2011 7:48:55 PM
Subject: JOB IN QATAR NATIONAL FACILITIES SERVICES (QNFS) , QATAR-TELEPHONICALLY INTERVIEW

Dear All

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

JOB IN QATAR NATIONAL FACILITIES SERVICES (QNFS) , QATAR- TELEPHONICALLY  INTERVIEW

 

Advertisement  Date : 29-April -2011

 

 

Qatar National Facilities Services is a Qatari registered company jointly owned by the Qatar-based Trading and Agency Services (TRAGS) and United States-based Fluor Corporation (An engineering, procurement, construction, commissioning, operations, maintenance and project management Co., a Fortune 200 company with revenues of $ 22 billion). QNFS is operated as part of Fluor's Global Service Business Group. The company provides a major long term maintenance and services contract with Qatar Shell Gas to Liquids Limited (QSGTL) for its Pearl Gas-to-Liquids (Pearl GTL) project in the industrial city of Ras Laffan, Qatar. The Pearl GTL project is being developed under a production sharing agreement with Qatar Petroleum. QNFS has been awarded the project to provide maintenance services for the utilities and gas to liquids process section of the plant. The contract is for a period of 5 years duration.

Web : http://www.qnfs.biz/

 

 

 

Job Title1:

QA/QC COORDINATORS      JRE30399

 

 

Experience:

Engineering degree or Technical Diploma in Mechanical discipline. 10 years practical working experience relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related environment with minimum 2 years in QA/QC position. Working knowledge of NDT requirements for Petrochemical or Power Generation industry. Must have a formal training in QA/QC Management and working knowledge of ISO 9001-2000 and 14001 systems. Must have working knowledge of AWS, ASME and ANSI codes.

Job Title2:

SHUTDOWN PLANNERS   JRE30397

 

 

Experience:

Engineering degree or Technical Diploma in Mechanical discipline. 10 years practical working experience relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects. Experience with Primavera P3E, Version 5 and/or 6 planning software packages preferably have advanced level knowledge and experience with SAP-PM, CMMS and MS (Microsoft) Access Database along with other MS Office applications.

Job Title3:

PLANNER SCHEDULERS          JRE30396

 

 

Experience:

Engineering degree or Technical Diploma in Mechanical discipline. 10 years practical working experience relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects. Knowledge and experience on work order planning, systems, and tools including; Schedules and cost control procedures and structures.Experience with Primavera P3E, Version 5 and/or 6 planning software packages preferably have advanced level knowledge and experience with SAP-PM, CMMS and MS (Microsoft) Access Database along with other MS Office applications.

Job Title4:

ELECTRICAL TECHNICIANS            JRE30394

 

 

Experience:

Technical diploma in Electrical Engineering or equivalent vocational course with minimum 5 years practical working experience in similar position on maintenance activities, relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects.

Job Title5:

INSTRUMENT TECHNICIANS                 JRE30390

 

 

Experience:

Technical diploma in Instrument Engineering or equivalent vocational course with min. 8 yrs. practical working exp. in similar position on maintenance activities, relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects. Competency in SAP & CMMS will be added advantage. Possession of a valid Instrument Technician certificate is advantageous.

Job Title6:

MECHANICAL TECHNICIANS            JRE30392

 

 

Experience:

Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with 10 years practical maintenance work relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects. Provide an mechanical maintenance service in line with planned maintenance activities of the Assets/Facilities/Plant.

Job Title7:

MECHANICAL SUPERVISORS               JRE30380

 

 

Experience:

Engineering degree or Technical Diploma in Mechanical discipline. 10 yrs. practical working exp. in mech. maintenance activities, relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects with 5 years in the role of supervisor. Competency in SAP & CMMS will be added advantage.

Job Title8:

INSTRUMENT SUPERVISORS                 JRE30387

 

 

Experience:

Engineering degree or Technical Diploma in Instrumentation discipline. 10 yrs. practical working exp. in instrumentation maintenance activities, relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects with 3 years in the role of supervisor. Competency in SAP & CMMS will be added advantage.

Job Title9:

ELECTRICAL SUPERVISORS                JRE30389

 

 

Experience:

Engineering degree or Technical Diploma in Electrical discipline. 10 yrs. practical working exp. in electrical maintenance activities, relating to Oil/Gas or Refinery Petrochemical related projects with 3 yrs. in the role of supervisor. Competency in SAP & CMMS will be added advantage. Possession of a valid Instrument Electrician certificate is advantageous.

 

 

Thanks and Regards,

B. ASHRAF KHAN

hp - Service Center

Nahil Computer Co.

Riyadh, K.S.A

Tel:  +966(1) 4645373 ,Ext : 380,Fax: +966(1) 4645365

 

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...