நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 12, 2011

HCL Walk- in interview on 14th May 2011 @ 9:30 AM in Chennai for Hardware Board Design /Power Electronics Design Professionals, 5 to 15 Years Exp , Chennai /Onsite
---------- Forwarded message ----------
From: HCL Technologies Limited <s_muthukumaran@hcl.com>


Dear Aspirant,

HCL is a leading global Technology and IT Enterprise with annual revenues of US$ 5.3 billion. The HCL team consists of over 71,000 professionals of diverse nationalities, who operate from 29 countries including over 500 points of presence in India. HCL has partnerships with several leading Global 1000 firms, including leading IT and technology firms.

Walk- in interview on 14th May 2011 @ 9:30 AM in Chennai for High Speed Board Design /Power Electronics Design Professionals, 5 to 15 Years Exp.

Skill : Experience in High speed board Design /Designing High Voltage/High Wattage Power supply design.

Experience : 5 to 15 yrs
Role : Technical Lead/ PM / SPM
Qualification: BE/ BTech/ME/M.Tech/ Ph.D.
Job Location: Chennai / Onsite

Contact Person: Muthukumaran S

Venue:
HCL Technologies Ltd.
184, N S K Salai (Opposite to Kamala Theatre)
Vadapalani.
Chennai â€" 600026. Tel. +91-44-42004700

Documents to be carried:

1) Hard copy of your updated resume
2) Last 2 month pay slip
3) 1 Passport size photo
4) Print out of mail from HCL through Naukri/ Print out of Naukri Posting /Direct Call letter

Required Skills:
a. Hardware Board Design (Analog/ Mixed Signal / Signal Integrity)
b. Expertise in designing High Voltage/High Wattage power electronic designs
c. Inverters, converters and / or motor drives design experience involving IGBTs, Power MOSFETs, Magnetics etc.
d. Expertise in analog design skills, signal conditioning, filters etc.
e. Exposure to EMI/EMC and design analysis would be an added advantage.

If the above Job Description Suits your profile you can directly walk in to the venue on 14th May 2011.

Also send us your updated resume to s_muthukumaran@hcl.com and furnish below mentioned details


Total Exp:
Relevant Exp:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:

Thanks and regards,
Muthu

HCL Technologies
s_muthukumaran@hcl.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as HCL Technologies Limited (srinivasarao@hcl.in, 50-53,Greams Road First Floor M.N.Office Complex, CHENNAI, Tamilnadu - 600006) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Human Resources Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...