நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 9, 2011

JOB IN ZAMIL STEEL ,DHAMAM , SAUDI ARABIA , PERMINARY WALK IN INTERVIEW FROM 06 TH TO 14 TH MAY 2011----- Forwarded Message ----
From: "Ashraf (NSC Logistics, Kingdom)" <ashraf@nahil.com.sa>
Sent: Sun, May 8, 2011 7:52:49 PM
Subject: JOB IN ZAMIL STEEL ,DHAMAM , SAUDI ARABIA , PERMINARY WALK IN INTERVIEW FROM 06 TH TO 14 TH MAY 2011

 

Dear All

 

Advertisement Date: 06-May -2011

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

 

Thanks and Regards,

B. ASHRAF KHAN

hp - Service Center

Nahil Computer Co.

Riyadh, K.S.A

Tel:  +966(1) 4645373 ,Ext : 380,Fax: +966(1) 4645365

 

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...