நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 17, 2011

MNC-OPENINGS FOR TECHNICAL SUPPORT ENGINEERS and TECHNICAL SUPPORT OFFICERS
From: Livicsa Info Technologies Pvt.Ltd <sarathik@livicsa.com>


Greeting from Livicsa!!!

Livicsa Info Technologies Pvt.Ltd. is Software Development, Corporate Training and Consultancy Services. This Requirement is one of our MNC CLIENTS.

JOB DESIGNATION : TECHNICAL SUPPORT OFFICER (TSO)
QUALIFICATION : ANY GRADUATION / ANY DIPLOMA
CTC : 1.75LPA â€" 3.0LPA
EXPERIENCE : 0 â€" 5 YRS

JOB DESIGNATION : TECHNICAL SUPPORT ENGINEER (TSE)
QUALIFICATION : ANY GRADUATION / ANY DIPLOMA
CTC : 2.5LPA â€" to
EXPERIENCE : 1 â€" 5 YRS

Experienced candidates must have min 1 year experience and above in any technical voice based process / Preferable Enterprise support.

SHOULD HAVE BASIC KNOWLEDGE IN:
Operating systems /Server Knowledge / Networking Concepts

JOB DESCRIPTION IN BRIEF:
Voice support for enterprise technical support for Symantec range of products
Shift Timings / Rotational Night Shifts
Windows OS knowledge, Windows Server knowledge, IIS, Database and network related knowledge are the technical skills that are needed.

SKILLS REQUIRED:
Candidates with Good / Excellent communication skills and open to night shifts are welcome to pursue this opportunity.
Doorstep pickup and drop
Experience in interacting with global customers, (UK, US) will be an added advantage.

Interested candidates send me your update resume to- sarathik@livicsa.com

With following details,
Total Exp:
Current CTC
EXP CTC
Current Location:
Preferred Location:

INTERESTED CANDIDATES COME TO DIRECT WALK-IN.
INTERVIEW DATE : FEB 10TH 2011 â€" FEB 12TH 2011
INTERVIEW TIME : 10.30 A.M. â€" 5.00 P.M

Venue:
Livicsa Info Technologies Pvt. Ltd.
#43, MKN Road, Guindy, Chennai â€" 32
||044-43534398||9710927676||sarathik@livicsa.com|| www.livicsa.com ||

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Livicsa Info Technologies Pvt.Ltd (sarathik@livicsa.com, #43,M.K.N Road,, Guindy, CHENNAI, Tamilnadu - 600032) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Job Tests


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...