நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 13, 2011

Excellent Job Opportunities..... dont miss it

:


 

 
Jobs in Marafiq
 
Please forward your CV's to recruitment@marafiq.com.sa
Position Title
 
Manager, President & CEO Office
Counsel, Legal
Manager, Finance
Accountant, Cost & Management
Sr. Acct., Accounts Payable
Sr. Accountant, Cost & Management
Superintendent, Accounts Payable
Superintendent, Accounts Receivable
Supervisor, Treasury
Administrator, OS
Analyst, Business
< FONT size=2 face=Calibri>Assistant, Administrtive
Consultant, ABAP (Basis)
Consultant, SAP - CCS
Consultant, SAP - CO
Consultant, SAP - MM
Consultant, SAP - PM
Consultant, SAP - PS
Consultant, SAP -ESS/MSS
Consultant, SAP CCS
Consultant, SAP EP
Consultant, SAP WF/ABAP
Coordinator & Developer,SAP Training
Specialist, Integration & Testing
Consultant, SAP - APO (SCP)
Consultant, SAP - APO (SCP)
Consultant, SAP - CO (SCP)
Consultant, SAP - EHS / QM (SCP)
Consultant, SAP - ESS/MSS (SCP)
Consultant, SAP - HR (SCP)
Consultant, SAP - HR (SCP)
Consultant, SAP - MM (SCP)
Consultant, SAP - OS (SCP)
Consultant, SAP -CCS (SCP)
Consultant, SAP Doc. Mangt.System (SCP)
Consultant, SAP Doc. Mangt.System (SCP)
Engineer, Radio
Supervisor, Data & Voice - J
Superintendent, IT Operations-J
Supervisor, Systems Administration
Engineer, Technical Support
Superintendent, IT Operations-Y
Controller, Cycle count & Movement
Controller, Issue
Driver, Heavy Duty
Planner Inventory
Engineer, Procurement
Engineer, Contracts
Engineer, Contracts
Buyer Mechanical
Specialist, Contract
Specialist, Vendor Relations
Consultant, HR
Supervisor, Recruitment
Administrator Payroll and Benefits
Recruitment Specialist
Supervisor Payroll & Benefits
Specialist, HR Development< /FONT>
Specialist, E-Learning
Supervisor, Training
Trainer, Technical
Administrator, General Services
Supervisor, Admin. Services
Manager, Business Development
Specialist, Business Development
Manager, Corporate Perform. & Risk Mngt.
Specialist, Business Initiatives
Specialist, Corporate Performance
Specialist, Risk Management
Analyst, Financial
Engineer, Cost
Planner, Scheduler CAPEX & Budget
Specialist, Planning Building
Specialist, Planning Potable Water
Specialist, Planning Potable Water
Specialist, Planning Power Generation
Specialist, Planning Power Transmination
Specialist, Planning Waste Water
Specialist, System Planning
Superintendent, Power Planning
Superintendent, Technical Support
Manager, Tariff & Regulatory
Administrative Assistant
Agent, Call Center
Coordinator, Industrial(2)
Superintendent, Customer Relations
Superintendent, Device Reading & Billing
Supervisor, Call Center
Supervisor,Customer Care Center
Inspector, Device
Representative, Revenue
Sr. Representative, Revenue
Superintendent, Device Reading & Billing
Coordinator, CRM/CC
Specialist, Customer Relations Support(2)
Administrative Assistant
Controller, Projects
Engineer, Civil & Structural Design
Engineer, Electrical Design
Engineer, Mechanical Design
Engineer, QA/QC
Protection Engineer, Electrical
Sr. Engineer Projects
Administrative Assistant
Lead Engineer Design
Engineer, Civil & Structural Design
Engineer, Mechanical Design
Engineer, Projects
Engineer, QA/QC
Lead Engineer, Projects (Network)
Analyst
Engineer, Civil
Specialist, Environmental
Engineer, Mechanical
Engineer, Process (W/W)
Engineer, Relay / Protection
Specialist, Corrosion
Specialist, NDT
Engineer Electrical
Supervisor, Document
Supervisor, Lab
Engineer Process (W/W)
Engineer R. E.
Analyst
Engineer, Process (Water)
Specialist, Welding
Supervisor, Document
Lead Engineer , Inspection
Lead Engineer, Process
Advisor, Legal
Coordinator, Project Assist./Planner
Coordinator, Projects
Engineer, Civil(2)
Engineer, Desalination (Process)
Engineer, Electrical
Engineer, HS & E
Manager, Technical
Project Controller / Planning Engineer
Engineer, Electrical
Engineer, Civil
Engineer, Planning
Superintendent, Maintenance Services
Superintendent, Planning
Engineer, Network
Sr. Engineer, Plant Operations(SWTP)
Superintendent, Treatment Plants
Operator, Control Room(3)
Operator, Field(2)
Supervisor, Shift
On Job Training, Electrical
Technician, Cathodic Protection
Technician , Electrical
Coordinator, CMMS
Coordinator, Training
Engineer Planning
Coordinator, Material
Planner, Electrical
Planner, I & C
Planner, STG Electrical
Planner, STG I & C
Mechanic
Operator HE
Mechanic
Engineer, Electrical Support
Engineer, Protection
Specialist, Technical Support(2)
Technician, RE
On Job Training, Mechanical
Technician, Mechanical(2)< /FONT>
Engineer, UCS LDC Hardware
On Job Training, I & C
Superintendent, I & C Maintenance
Technician, Instrument
OJT, MSF
Superintendent, RO Operations
Control Room Operator
Operator Relief
Operator
SWC Control Room Operator
Operator control Room
Supervisor, Shift
Engineer, Power Dispatch
Engineer, Power System
Operator, System
Sr. Engineer, Power Applications
Training Coordinator
Specialist Application
Engineer Power forecast
Specialist, SCADA
Coordinator, Training
Operator
Technician
Engineer, HV Cables
Specialist, Operation Support
Specialist, Protection
Supervisor, Maintenance Planning
Document Controller
Supervisor, Technical Support
Sr. Engineer, Plant SWTP
Superintendent, Maintenance
Engineer, Efficiency & Test - Y
Engineer, MIS Reliabi lity
Engineer, Root Cause Analysis
Sr. Engineer, Efficiency & Test
Technician, Efficiency & Test - J
Technician, Efficiency & Test - J
Technician, Efficiency & Test - Y
Technician, Efficiency & Test - Y
Graphics Designer
Assessor
Specialist, Security Services - Y
Officer, Safety
Engineer, Safety
Inspector, Fire Systems
Trainer, Fire
Please forward your CV's to recruitment@marafiq.com.sa
 
---------------------------------------------------------------------------
 
English & Physics Trs vacancy in Ajman
Post of English Teacher
 
In Ajman ( Immediate requirement)
 
MA or BA English, BEd
 
CV to trjobcv@gmail.com
 
 
Post of Physics Teacher
 
In Ajman ( Immediate requirement)
 
MSc Physics, Bed
 
CV to <majeedasia@gmail.com>,
 
---------------------------------------------------------------------------
 
 
There is a post of Islamic studies teacher in Upper Primary Classes in an school in Ajman
 
The Candidate should be a Degree / PG holder in Islamic History
 
Qualified candidates pls forward their Directly to CV to trjobcv@gmail.com
 
---------------------------------------------------------------------------
 
 
A reputed school in Ajman is looking for a Social Science teacher for Primary Class ( Up toClass 8 )
 
Candidates with following qualification May send thier CV to trjobcv@gmail.com
 
Basic qualification&n bsp; : BA / MA (History, Geography, OR political Science )
 
Additional Qualification: BEd, OR TTC
---------------------------------------------------------------------------
 

Vacancies exist for the following categories

Accounts / Economics Teachers

ENGLISH TEACHER
ACCOUNTS ASSISTANT
ART TEACHER


Applicants are requested to forward their CVs by email or fax

SRI LANKAN INTERNATIONAL SCHOOL, RIYADH

E mail : slis.bom@gmail.com 
Fax NO: 00-966-1-2920119

Jobs Available – Overseas (Kuwait)

 

 

 

 

Kuwait Petroleum Corporation

Nachupally R. Kumar

 

Image removed by sender.

 

 

Tel:

+965 2499 4830

Fax:

+965 2499 3562

Mobile:

+965 9780 1902

Email:

nachupally.kumar@kpc.com.kw

Website:

www.kpc.com.kw

PO Box:

26565 Safat, Postal Code 13126 Kuwait

 

 

 

Dear ALL; (Interested Applicants - Any Nationality)
Good Day all,
Please find the below list of KNPC (Kuwait National Petroleum Company) present vacancies. We consider Overseas applicants. To those interested please send CV tokaren.asuncion@heisco.com& send the following on URGENT BASIS in order to process your application to KNPC.Applicants should have atleast 6 years minimum experience in oil field/major refineries/petrochemical industries & oil & gas industries.

DOCUMENTS REQUIRED


1. Updated Resume
2. Copy of Educational Certificate
3. Work Experience certificate for minimum 6 years ( addressed to whomever it may co ncern)
4. Passport copy 1st and last page
5. Civil ID copy or residence copy (applicable only for local candidate)

Also please note that incomplete documents will not be processed.

 

 

 

Mechanical Design Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Welding & Fabrication Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Industrial Engineer (B)

New Recruitment

KD 1600

 

Risk Assessment Engineer (A)

New Recruitment

KD 1400

 

Risk Assessment Specialist (A)

New Recruitment

KD 2200

 

Chemical Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Process Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Mechanical Plant Monitoring Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Operating Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

TRAC Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Instrument Maintenance Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Implementation Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Internal Comm. & Employee Relations Supervisor

New Recruitment

 

 

Sr. Engineer, Plans. Coordination

New Recruitment

KD 2000

 

Planning Specialist

New Recruitment

KD 2200

 

Logistics Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Draftsman

New Recruitment

KD 600

 

Quality Control Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Civil Construction Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Audit Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Sr. Audit Engineer

New Recruitment

KD 2000

 

Maintenance Planning Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Planning Engineer (B)

New Recruitment

KD 1600

 

Sr. Planning Engineer (minimum 10 years experience)

New Recruitment

KD 2000

 

Rotating Equipment Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Nurse (Male)

New Recruitment

KD 600

 

Nurse (Female)

New Recruitment

KD 600

 

Security Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Safety Engineer

New Recruitment

KD 1400

 

Safety Ergonomics

New Recruitment

KD 600

 

Occupational Hygiene Technician

New Recruitment

KD 900

 

Field Operator

New Recruitment

KD 900

 

Corrosion & Mettallurgy Engineer (B)

New Recruitment

KD 1600

 

Operational Planning Engineer

New Recruitment

KD 1400

 


Thanks & Best Regards,
Karen Joy C. Asuncion

Office Administrator, KNPC Secondment (ICD)
Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. (KSC)
P.O. Box: 10155 Shuaiba 65452 , Kuwait

Tel:


+965 23253000 (ext: 3087)
Fax: +965 23260125
Emailkaren.asuncion@heisco.com
Website:www.heisco.com
Joseph Puthenkandathil
SMCA Salmiya Area Secretary
Tel:25643157/66864379


 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jobs Available/Trainings Offered – Overseas (Kuwait)

 

1.----- Forwarded Message ----

From: assekuwait@hotmail.com

 Dear Members,

Kindly note that  General Industry OSHA 20 Hrs program is tentatively to be held in the following dates,

All are kindly requested to confirm their registration on or before 10 January 2011.

Dates : 21, 22 & 28th January 2011
Venue : Kohinoor Restaurant
Timings :  Will be announced shortly
Course fee : KD 45/-
 

Note : The fee is calculated assuming 25 members attending the course


2.----- Forwarded Message ----

From: "Kanoth, Younus"

Subject: Multiple vacancies  

Electrical Supervisor - KD. 300/-

Pipe Fitter          - KD. 200/-

Welder               - KD. 200/-

Carpenter           - KD. 200/-

Helper                - KD. 140/- 

Mason  (Wage is per Meter)

Accommodation shall be provided.

Plz contact Mr. Faisal (Mob: 9002597)

Visa: 18 transferable is preferred. (Qadim visa shall be considered on request).

3.----- Forwarded Message ----
From:
MEF Jobs <
mefjobs@gmail.com>
Sent:
Tue, 4 January, 2011 7:58:31 PM
Subject:
HSE Proffessional openings in Kuwait

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Urgently required for KOC mega- project through AMEC the following Candidates,

 

1.Safety Engineers- Minimum 6 yrs Experience. Candidate having Genuine experience with relevant Engineering Degree shall apply.

 

2.Safety Inspector - Minimum 6 Yrs Experience in Safety -Having completed OSHA and other Safety Certification..Candidates must have BSc Degree.

 

3.Safety Officers- Minimum 6 yrs Experience with OSHA and other certification.

 

Candidates having Diploma in Safety and other diploma shall send there CV to mefjobs@gmail.com  and please save ur CV with CV-name and post and also  cc to hseprofessionals@gmail.com

 

Please e-mail your CV's with proper subject  and Job number or Job name.

  

4.----- Forwarded Message ----

From: Ahmed <mechanical.level1@gmail.com>

Subject:  HSE COORINATOR / ENGINEER  OPENINGS  FOR  ABU DHABI !! V.URGENT !

Dear,

HSE COORINATOR & HSE ENGINEER OPENINGS FOR ABU DHABI !! V.URGENT !

 We Level 1 Management Consultants. - a strategic recruiting and consulting firm in various fields with extensive business interests in the areas of Recruitment and Selection operating from Hyderabad and having branch in Saudi Arabia,Oman,Qatar and Dubai.

 Currently our client in ABU DHABI is having an excellent opportunity for candidates holding a good knowledge on Engineering platform.

Requirements are quite urgent and does not take any time to go ahead.

NOTE - CV MUST BE SEND WITH ALL THE JOB DESCRIPTION IN DETAIL OBSERVING JD BELOW.

THE POSITIONS ARE FOR –

Designation – HSE COORINATOR ( 5 No.)

Designation – HSE ENGINEER ( 5 No.)

Qualification -- ISO 9001, MS Packages, Proven administrative capacity, NEBOSH

Field work -- HSE Montoring & Control in Oil & Gas Industrial contracts at site

Location—ABU DHABI

Salary- Based on Profile

Experience -Min 6 years

Degree in Industrial Safety

Interested candidates need to send the following-

1. Updated resume--MENTION JOB ROLES AND RESPONSIBILITES

2. Passport size photograph.

All the details will be furnished if you are interested. You can make this information avail to friends also.

IF interested please get in touch at the earliest by reverting to the same mail your updated CV and passport size photograph scanned on it on mechanical.level1@gmail.com

 

Thanks and regards

ADMIN TEAM

Level 1 Management Consultants.

mechanical.level1@gmail.com

www.level1.org.in

Hyderabad.

5.

Jobs Available – Overseas (Saudi Arabia)

Multiple Job Positions (Engineering and Foreman) - Saudi Arabia
>>MONDAY, JANUARY 03, 2011
Vacancies Needed in Jeddah
·         Mechanical Engineer : Installation experience in plumbing, FRF and HVAC for tower buildings
·         Mechanical Engineer : Designing of plumbing, FRF and HVAC for tower buildings
·         Foreman :Installation of plumbing, FRF and HVAC Works
Minimum 15 years experience
Please send CVs to Fax: 02 6836095

Management Accounting Supervisor and Cost Accountant - Saudi Arabia
>>MONDAY, JANUARY 03, 2011
An Industrial Stock Company in Eastern Province needs the following positions:

Management Accounting Supervisor

·         Bachelor Degree in Accounting, preferably CMA o r CPA holder.
·         10 years experience in the field of Cost Accounting, 5 of which are at least in Senior Supervisory position.
·         Good written and spoken English, preferably with some knowledge of spoken Arabic. 
·         Computer literate in Accounting software, preferably in Oracle system.
Responsibilities: 
Perfor m Advanced Cost Accounting, covering Material Costs, Production Costs, and Cost of Sales, setting and monitoring budgetary control systems and other related jobs.

Cost Accountant

·         Bachelor Degree in Accounting.
·         3-5 years experience in the field of Cost Accounting.
·         Good written and spoken English and Arabic languages.
· &nb sp;       Computer literate in Accounting software and MS Office Suite.
Responsibilities: 
Perform Cost Accounting jobs, Insurance and Inventory accounts, Budget functions and other related jobs.
Qualified candidates send their resume within 48 hours to: E-mail: ep.job2010@gmail.com (Saudi Preferred)
Multiple Job Positions - Saudi Arabia
>>MONDAY, JANUARY 03, 2011
·         Front Liners – PRO
·         Business Development Director,
·         Branch Coordinators and Instructor,
In the field of Teaching English as a Foreign Language will soon be interviewed for recruitment by a famous Saudi training company for the purpose of launching an ambitious English language program for adults in its branches all around  The Kingdom of Saudi Arabia

Interested male & female candidates, if native/fluen t, qualified and experienced, are invited to send their CVs' to: 
jobs@frontlinerspro.com

This time, only short-list candidates will be invited for an interview. Our advance apology is due to unlucky candidates whom we may contact later.

Industrial Electrician - Saudi Arabia
>>TUESDAY, JANUARY 04, 2011
WE REQUIRED 
 
4 INDUSTRIAL ELECTRICIAN 
WITH EXPERIENCE IN MAINTENANCE VERY URGENT

Email:
infonksjubail@gmail.com
Sales Engineer/ Executive - Saudi Arabia
>>TUESDAY, JANUARY 04, 2011

Sales Engineer/ Executive 

·         With min. ITI/ Diploma qualification

·         Indian/ Philipino / Pakistani preferred

·         Min 2 years experience, though fresh candidates with qualification are encouraged to apply

·         Experience in Oil and Gas, Petrochemical, building and construction industries preferred.

Send CV with photo, copies of passport, certificates and testimonials. State your current and expected salary
www.petrotech-saudi.comgm@petrotech-saudi.com

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jobs Available – Overseas (Saudi Arabia)

Architect Required - Saudi Arabia
>>THURSDAY, DECEMBER 23, 2010

ARCHITECT

 • Architect must have experienced bldg. designing
 • AutoCAD 3D Studio Max & Photoshop
 • Minimum 10 years experience
 • Fluent in English (Read & writing)

Fax: 01 4792225, Riyadh / E-mail: salehalhedaithy@yahoo.com

 

Multiple Job Positions for a Company - Saudi Arabia
>>THURSDAY, DECEMBER 23, 2010

A leading company in Saudi Arabia desires to employ highly motivated professional to fill the following position

CONSTRUCTION MANAGER

 • Job Objectives: Manage the dairy operation of all activities concerning the construction of the project
 • Qualifications: Bachelor of Science in Civil Engineering. Years of
 • Experience: 10 years experience as construction manager

PROCUREMENT ENGINEER

 • Job Objectives: Contributing in the procurement of required materials and equipment for projects.
 • Qualifications: Bachelor of Science in Civil Engineering.
 • Years of Experience: Minimum 7 years experience as procurement engineer.

PLANNING ENGINEER

 • Job Objectives: The efficient setting up and management of onsite coordination, planning and programming functions of all construction activities.
 • Qualifications: Bachelor of Science in Civil Engineering, Certified course in Primavera.
 • Years of Experience: Minimum of 10 years as planning Engineer.

SAFETY ENGINEER

 • Job Objectives: Maintain and Improve the HSE Management Systems requirements at projects Site.
 • Qualifications: Bachelor of Science in Civil Engineering. Years of Experience: Minimum 5 years experience as safety Engineer.

QA/ QC ENGINEER

 • Job Objectives: Implementing, Maintaining and improving the quality management system requirements at projects.
 • Qualifications: Bachelor of Science in Civil Engineering. 
 • Years of Experience: Minimum 7 years experience as QA/QC Engineer.

COST CONTROL ENGINEER

 • Job Objectives: To direct all project control activities, Budgeting, Cost Reporting and Scheduling.
 • Qualifications: Bachelor of Science in Civil Engineering. 
 • Years of Experience: 8 years experience, of which minimum 5 years as Project Control.

PROCUREMENT EXPEDITOR

 • Job Objectives: Purchasing and achieving best buy of all required materials and equipment
 • Qualifications: Post Graduate I Diploma in Technical Subjects. Years of Experience: Minimum 5 years experience & local knowledge of Saudi market.

Please send your CV to the following Address: hdhr2@hotmail.com / Fax # 01 4664619

 

Operation Manager - Saudi Arabia
>>THURSDAY, DECEMBER 23, 2010

Operation Manager

Benefits: 

Company Car, furnished apartment, medical cover for candidate & family, school fees paid etc.

Qualifications: 
Having a Degree in Mechanical Engineering with 5-10 years experience in the field of construction /. fabrication. He should have in depth knowledge of estimation, site execution, monitoring, planning & scheduling works.

Interested persons may forward their cv to: mail Id:
mansoor.steels@gmail.com / Mobi. 00966 56 8339413

Senior Network Engineer for a Telecoms Operator - Saudi Arabia
>>FRIDAY, DECEMBER 24, 2010

Leading Telecoms Operator based in Riyadh requires a 

 

Senior Network Engineer 

to provide technical leadership through development, research, analysis of current system design, developing and providing recommendations.

Responsibilities:

 • Microwave links, and base stations.
 • Establish standard policy and procedure of network telecommunication system.
 • Evaluate communication hardware and software and troubleshoot all network related problems.
 • Develop, design and manage implementation, installation and configuration of network hardware (base stations, repeaters, Routers, Switches, etc).
 • Provide technical experience in design of fault- tolerant radio Networks as well as performance tuning of network infrastructure including high-end switches.

Requirements:

 • Requires Bachelor Degree in Computer Science, Information Systems, Engineering, Telecommunications, or other related scientific or technical discipline.
 • Extensive experience in Telecommunication networks, of which several years must be specialized in TETRA network system design and maintenance.
 • Experience in developing and writing extensive network system RFP, and selecting and managing vendors to ensure timely completion of projects.
 • Must speak, read & write fluent English.

Candidates who qualify for this position may kindly quote the Job Title in the subject of your email and send your CV as an attachment in MS Word Document format to pauloflynn@gulfconnexions.com 

 

Multiple Job Positions for a Construction Company - Saudi Arabia
>>FRIDAY, DECEMBER 24, 2010

We are a looking for qualified people with experience of 5-6 years for the following positions:

 • MECHANICAL ENGINEERS
 • MECHANICAL FOREMEN
 • ELECTRICAL FOREMEN
 • CIVIL ENGINEERS
 • IT SPECIALISTS
 • AUTOCAD OPERATORS (CIVIL)
 • AUTOCAD OPERATORS (ELECTRICAL)
 • AUTOCAD OPERATORS (MECHANICAL)
 • ADMIN. ASSISTANT
 • QA/QC INSPECTOR (CIVIL)
 • QA/QC INSPECTOR (ELECTRICAL)
 • QA/ QC INSPECTOR (MECHANICAL)
 • QA/QC INSPECTOR (MATERIAL)
 • H&S SUPERVISORS
 • QUANTITY SURVEYOR (CIVIL)
 • QUANTITY SURVEYOR (ELECTRICAL)
 • QUANTITY SURVEYOR (MECHANICAL)

Forward your curriculum vitae to: Fax: +966 3 8877625, eastern province / E-mail: sisira762004@yahoo.com / jnour22@yahoo.com

 

Web designer - Saudi Arabia
>>FRIDAY, DECEMBER 24, 2010

Saudi Arabian Company searches 

 

Web designer 

with the following qualifications:

 • Min. two years of experience
 • Good knowledge in CSS, JavaScript
 • Know in Flash and Animation is preferred

You can send your CV at : brokenarrows.sa@gmail.com

Electrical Sales Engineer - Saudi Arabia
>>FRIDAY, DECEMBER 24, 2010

Electrical Sales Engineer 

Looking for an Indian or Pakistani with 1-2years of experience in sales of electrical cables, should be well versed with Urdu, English and Arabic This is an immediate vacancy, 

 

Please reply as soon with your resume and recent photograph to: srk.2cool@yahoo.in

 

Accountant Required - Saudi Arabia
>>FRIDAY, DECEMBER 24, 2010

ACCOUNTANTWe need well experienced accountant, preferably Filipino national having 4/5 years experience of working in the accounts department of big companies. Must be having B. Com Degree

Candidates residing in Jeddah may apply to email: ath.saeed@gmail.com

 

 

 

Thanks & Regards,
Career Guidance Council

How to get a Good Job & Skills required?...Every Sunday 10am, Urdu Ghar, Moghal Pura, Hyderabad by professionals from Industries


Be a Volunteer & Join CGC to serve the community.

To receive job emails from this group, please send an email to
careerguidancecouncil+subscribe@googlegroups.com

The Career Guidance Council (CGC) is a registered & non-profit organization. It is a group of working professionals from different domain join together to serve the community by proper guidance to Students of all levels by reaching Schools/Colleges on Weekends.

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jobs Available – Overseas (Saudi Arabia)

 

Assalam Alaikum,

Please find the vacancies in Al Suwaidi ,KSA, for which interview  is
slated to be held in 1st week and 2nd week of Jan 2011.

PROJECT HSE SUPERINTENDENT: College Graduate in Eng'g. (BE, B. Tech./
B.S.) or Non– Eng'g (BSc) Diploma Eng'g or any Discipline. Diploma in
industrial Safety Management from any recognized Institute/
University, additional Certifications-NEBOSH, OSHA, IOSH. Minimum of 8
yrs. Experience in Construction / Petrochemical field with at least 5
yrs experience in Aramco or SABIC with a min. of 3 yrs working in the
same position.

SENIOR HSE ENGINEER: College Graduate in Eng'g. (BE, B. Tech/ B.S.)
Diploma in any Eng'g. Discipline. Diploma in Industrial Safety
Management from any recognized Institute/University. Minimum 7 years
experience in Construction/Petrochemical Field and at least 5 yrs.
Experience in Saudi Aramco or SABIC.

SENIOR HSE SUPERVISOR: College Graduate in Non-Eng'g. (BSc) Diploma in
any Discipline. Diploma in Industrial Safety Management from any
recognized Institute/University. Minimum 7 years experience in
Construction/Petrochemical Field and at least  5 yrs. experience in
Saudi Aramco or SABIC.

PROJECT HSE ENGINEER:  College graduate  in Eng'g. (BE, B. Tech/ B.S.)
Diploma in any Eng'g. Discipline. Diploma in Industrial Safety
Management from any recognized Institute/University. Minimum 6 years
experience in Construction/Petrochemical Field  and at least 4 years
experience in Saudi Aramco or SABIC

PROJECT HSE SUPERVISOR:  College Graduate in Non-Eng'g. (BSc) Diploma
in any Discipline. Diploma in Industrial Safety Management from any
recognized Institute/University. Minimum 6 years experience in
Construction/Petrochemical Field  and at least 4 years experience in
Saudi Aramco or SABIC.

HSE ENGINEER:  Co llege graduate  in Eng'g. (BE, B. Tech/ B.S.) Diploma
in any Eng'g. Discipline. Diploma in Industrial Safety Management from
any recognized Institute/University. Minimum 5 years experience in
Construction/Petrochemical Field  and at least minimum of 3 years
experience in Gulf.

HSE SUPERVISOR: College Graduate in Non-Eng'g. (BSc) Diploma in any
Discipline. Diploma in Industrial Safety Management from any
recognized Institute/University. Minimum 5 years experience in
Construction/Petrochemical Field  and at least minimum of 3 years
experience in Gulf.

JR. HSE ENGINEER:  College Graduate in Eng'g./Diploma of Eng'g.. With
related Training / Seminars Certificates. Minimum 3 yrs. Experience
and with Gulf Experience is preferred.

HSE REPRESENTATIVE (INSPECTOR): College Graduate in Non-Eng'g/ Diploma
of any Discipline with related training/ Seminars Certificates.
Minimum 3 yrs. Experience and with Gulf Exper ience is preferred.

HSE COORDINATOR (INSPECTOR):  College Graduate in Eng'g. or Non–
Eng'g./ Diploma Eng'g. or any Discipline with related Training/
Seminars Certificates.Minimum 2 yrs. Experience and with Gulf
Experience is preferred.
estrictions 1, 2, 3& 8. Should have experience in operating FORKLIFT
UPTO 8 TONS
MILLWRIGHT: Minimum 5 years experience in Oil & Gas, Petrochemical &
Power Plants Projects. Demonstrated ability to perform work normally
performed by this craft without assistance, including but not limited
to: a) Ability to read drawing and instructions, to install/remove
rotating equipment or part. b) ability to set, align & test run
rotating equipment. c) Ability to troubleshoot & analyze equipment
problems, to work technical support personnel, & to request required
spare parts. d) Ability to update equipment history file. e)
Maintenance of all types of compressors & various of Pu mps f)
Repairing of heavy duty gear boxes. g) Knowledge in repairing of
valves. h) Overhauling of large rotary equipment's bearing systems. i)
Ability to climb and work elevated heights

MECHANICAL ENGINEER MAINTAINANCE: minimum 3 years experience in
Petrochemical, Oil/Gas, Power plant, should be a Mechanical engineer
with good knowledge in repair and trouble shooting of static/ rotating
equipments. Supervise the activities of Gen. Forman, Forman, Head man
and workers assigned on their respective task assignments and cost
analysis report; control monitor the utilization of consumables
materials and equipment and ensure it is within the budget
allocation,. Plan and request and material for the project in a timely
manner. See to it that all works to be done are covered in the scope
of work and raise change order for additional works. Promote and
execute safety and quality program on the project. Train and develop
mechanical/piping skill trades and crafts man.

MACHINIST: Trade certificate. Minimum 3 years relevant experience in
machine tools such as lathes, milling Machines, surface grinders,
Drill presses, Power Saws, Threading machines, etc Able to read
drawing and instructions to manufacture the parts/systems as required.
Able to field measure parts/systems sketch necessary drawing and
manufacture items. Experience in operating, maintaining a Lapping
machine and reading optical flats.

PLANNING ENGINEER: Minimum 3 years experience in Petrochemical / Oil &
Gas Power plant. Should be mechanical Engineer with good knowledge in
maintenance activities of rotating / static equipments. Should have
experience in primavera 6 SAP knowledge will be added advantage.
Should have experience in dally planning activities and Turnaround
activities. Must have knowledge on resource loading, maintenance
activities, base line planning and should be able to perform cri tical
activities / histograms etc.

MANPOWER SUPERVISOR:  Mechanical Diploma with 3 years minimum
experience in Petrochemical, Oil/Gas, Power plant. Know how to arrange
right people on right time to various projects / shutdown, control
standby employee and reduce standby cost effectively. Arrange line-up
Employees interview and trade test with Client.


INTERVIEWS CAN BE MANAGED TO BE ORGANISED IN KSA ALSO,AND I CAN TRY TO
PULL SOME STRINGS IN MUMBAI AS WELL IN KSA PROVIDED THE CANDIDATES
NAME IS MADE KNOWN TO ME.


INTERVIEWS WIL BE HELD AT: UNIQUE CONSULTANTS
                                                MUMBAI

CV'S COULD BE SENT EITHER TO 
parvezkentz@gmail.com OR
uniqueoc_aslam@yahoo.com>.


IT'S TOTAL FREE RECRUITMENT,NOTHING IS TO BE PAID TO ANYONE.


 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Jobs Available – Government (India)

 

Image removed by sender.PUBLIC SERVICE COMMISSION, UTTAR PRADESH (UP PSC)

10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018

Advertisement No. A-6/E-1/2008

 

Additional Private Secretary  - APS (UP Secretariat) Examination-2010

 

Application invited for following posts on prescribed format  for:

·         Pssistant Private Secretary (APS) : 240 posts [(UR-120, SC-50, ST-5,OBC-65), (Special -10 (SC-1,ST-9)) posts Pay Scale : Rs.59300-34800 grade pay Rs.4600, Age : 21-35 years as on 01/07/2010. Relaxation in age as per rules.


Application Fee :
Fee Rs.230/- (Rs.110/- of SC/ST of UP) should be paid by Payment Challans in the State Treasuries of UP in favour of Secretary, Public Secrive Commission, UP. Fee can also be submitted by Postal Order in favour of Secretary, Public Service Commission, UP payable at Allahabad.

How to Apply
: Application should be submitted on the prescribed format alongwith relevant certificates and required fee and completed in all respects must reach the "Secretary, (Deptt No.A-5/E-1/2010) Public Service Commission, UP, 10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018" at the Commission's office either by registered post or by hand up to 5.00 p.m. on or before 21/01/2011.

Details available at 
http://uppsc.org.in/advt/25122010adv/LOK%20SEWA%20AYOG%20Employment%20English. pdf

Image removed by sender.

Image removed by sender.

Faculty jobs in Dayalbagh Educational Institute Dec-2010 Image removed by sender.Dayalbagh Educational Institute
(Deemed University)

Dayalbagh, Agra-282005

The Dayalbagh Educational Institute is a Deemed University. Applications in the prescribed form are invited for the following Faculty posts :

1.        Assistant Professor : 11 posts (all reserve for SC) in different subjects
2.        Assistant Professor : 04 posts (all reserve for ST) in different subjects
3.        Teaching Assistant (Mechanical Engineering) : 02 posts all reserve for SC
4.        Associate Professor : 01 post ( for OBC)
5.        Assistant Professor : 18 posts (all reserve for OBC) in differen subjects
6.        Professor : 01 post (UR)
7.        Associate Professor : 01 post (UR)
8.        Assistant Professor : 28 posts (UR) in various subjects
9.        Teaching Assistant (Electrical Engineering) : 01 post (UR)
10.        Senior Lecturer : 02 posts (UR)


Application Form
: Prescribed application form and particulars of pay scales, qualifications, experience etc. can be had from the office of the Registrar of the institute on payment of Rs.50/- each (Rs.25/- for reserved post) for faculty posts and Rs.30/- each (Rs.15/- for reserved posts) for technician and other posts at the counter of institute or by post by sending a self-addressed and stamped envelope of size 22x10 cms.


How to Apply
: Applications complete in all respect alongwith enclosueres and registration fee of Rs.75/- each (Rs.37.50/- for reserved posts) for faculty posts and Rs.30/-each (Rs.15/- for reserved posts) for technician posts and other posts must reach the office of Registrar of the Institute upto 05/02/2011. Saperate application shall be submitted for each post. Fee should be made either in cash at the counter or by Bank Draft in favour of Dayalbagh Educational Institute payable at Agra.

For more information, kindly view http://www.dei.ac.in/NoticesWeb/Advertisements/ADVT_Teachng_Dec_2010.pdf

Image removed by sender.

UPSC vacancy No. 24 of 2010 for various jobs Union Public Service Commission (UPSC)  
Shahjahan Road, Dhopur House, New Delhi – 110069  
 
Advertisement No. 24/2010
 
UPSC invites application on prescribed forms by 13/01/2011 (20/01/2011 for the candidates from far flung areas) for various posts in various Government of India Ministries and Departments in the prescribed format. The posts are :

1.        Deputy Director (Culture) : 02 posts in ASI, Ministry of Culture   
2.        Assistant Director of Training  (Electrical Engineering) : 03 posts in DGET, Ministry of Labour & Employment
3.        General Duty Medical Officer (GDMO) : 92 posts in Government of Puducherry 
4.        Deputy Director of Mines Safety (Mechanical) : 32 posts in  Ministry of Labour & Employment 
5.        Assistant Government Examiner of Questioned Docements : 051post in Ministry of  Home Affairs
6.        Chief Engineer Grade-I : 01 post in Ministry of Agriculure 
7.        Deputy Director  (Industrial Psychology) : 01 post in Ministry of Labour & Employment


Fee payable is Rs.50/- in the shape of Central Recruitment Fee Stamp only. (fee exempted for SC/ ST/ PH/ Women candidates)

For Details of posts, qualification, instructions and application format relating to Advt. No. 24/2010, please visit UPSC web site at http://upsc.gov.in/recruitment/advt/2010/24_10.pdf. Application forms are available in the Recruitment Section of the above said website.  You can also see Employment News dated 25/12/2010 for this advertisement and application format also.

Completed applications with enclosures should be sent to the Joint Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi - 110069, so as to reach on or before prescribed closing date i.e. 13/01/2011. Application format is available at http://upsc.gov.in/general/general.htm

 

Image removed by sender.

Aligarh Muslim University various jobs Dec-2010 Image removed by sender.Aligarh Muslim University (AMU)
Aligarh, (UP)

Advertisement No. 4/ 2010

Applications on the prescribed form are invited for the following posts by 20/01/2011 :

1.        University Librarian, Maulana Azad Library  : 01 post, Pay Scale : Rs. 37400-67000 Grade Pay Rs. 10000
2.        Principal, Women's Polytechnic  : 01 post, Pay Scale : Rs.37400-67000 Grade Pay Rs 10000
3.        Deputy Registrars : 02 posts, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 7600
4.        Workshop Superintendent,University Polytechnic : 01 post, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs .5400
5.        Jr. Instrumentation Officer, Department of Chemistry : 01 post, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 5400
6.        Assistant Registrars : 02 posts, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 5400
7.        Clinical Pathologist, JN Medical Colleghe Hospital. : 01 post, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 5400
8.        Medical Superintendent, J.N. Medical College : 01 post, Pay Band: Rs.15600- 39100 Grade Pay Rs. 7600
9.        Electronics Engineer, Dept of Electronics Engineeing : 01 post, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 5400
10.        Mechanical Engineer, Dept of Physics : 01 post, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 5400
11.        Principal, Senior Secondary School (Boys) : 01 post, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 7600
12.        Nursing  Superintendent,  Jawahar  Lal  Nehru  Medical   College Hospital : 01 post, Pay Band: Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 5400
13.        Section Officers (Admin) : 09 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4600
14.        Section Officers (Accounts) : 10 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4600
15.        Assistants  (Admin) : 40 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
16.        Assistants   (Accounts) : 30 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
17.        Assistant Editor, Publication Division: 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
18.        Imam, Nazim Sunni Theology  : 08 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
19.        Jr. Engineer, Water Supply & Sewrage, Building Dept : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
20.        Sr. Technical Assistant (Cartography), Dept of Geography : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
21.        Sr. Technical Assistant, Maulana Azad Library : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4200
22.        Professional Assistants, Maulana Azad Library : 10 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
23.        Assistant   Nursing   Superintendents,   JN   Medical    College Hospital. : 02 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs .4200

24.        Sr. Technical Assistant (Operation Theatre), JN Medical  College Hospital  : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
25.        Sr.Technical  Assistant (Dental Mechanic),  Dr.  Z.A.Dental College : 01 post,  Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
26.        Nursing Officer, Univeristy Health Service : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
27.        Medical Social Worker : 02 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs .4200
28.        Care Taker-Cum-Fire Officer, J.N. Medical College Hospital : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4200
29.        Sr.  Technical  Assistant  (Central  Sterilization  Unit),  J.N. Medical College Hospital : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
30.        Refractionist, Dept of Ophthalmology : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
31.        Sr. Technical Assistants : 14 posts in various departments, Pay Band: Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
32.        Staff Nurse, A.K. Tibbiya College Hospital, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
33.        Sr Technical Assistant (Record Keeper), Dept of   Surgery : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
34.        Case Workers, Dept of Community Medicine : 02 posts, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200 
35.        Speech Therapist, Dept of Oto-Rhino-Laryngology : 01 post, Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs 4200
36.        Receptionist, University Guest House : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pa y Rs. 2400
37.        L.D.C. (Admin) : 05 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 1900
38.        Programme Asstt, Centre of Continuing and adult Education : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
39.        Horticulture Supervisor, Land Garden & Parks : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
40.        Mechanic  (Diesel  Generating  Set)  Supply  Section,  Dept.  of  Electricity : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
41.        Meter Readers, Electricity Deptt (Suply Section) : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
42.        LDC's  (Admin), AMU (20+1 XI Plan Post Urdu Academy)  : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 1900
43.        Jr. Assistant (LDC), Academic  Staff College : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 1900
44.        Technical Personal Asstt (Computer) : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
45.        Stenographers : 18 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2900 plus allowances
46.        Tube-Well Oper ator,  Lands, Garden & Parks. : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
47.        Electrician -cum-Tubewell Operator : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
48.        Mechanic (Grade-VIII), Lands,Garden & Parks. : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.2000  
49.        Plumber : 05 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.2000
50.        Pump Operators, Building Department : 03 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
51.        Technical Assistant, Depar tment of Psycholog : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
52.        Moazzin, Nazim Sunni Theolog : 06 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
53.        Pesh Namaz, Shia Theology : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
54.        Moazzin, Shia Theology  : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
55.        Security Assistant, Proctor Office : 11 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 1900
56.        Painter, Building Departmen : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 200 0
57.        Black Smith, Building Department : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
58.        Sub-Station Operators, (Supply Section), Electricity Dept  : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
59.        Technical  Assistants : 51 posts in various departments, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
60.        Carpenter, Women's College : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2000
61.        Engine Driver, University Polytechnic : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pa y Rs. 2800
62.        Supervisor (Botanical Garden), Dept. of Botany : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800 
63.        Semi-Professional Assistants, Maulana Azad Library 14 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
64.        Jr.  Technical  Personal Assistant  (Computer),  Maulana  Azad Library : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
65.        Dispensary Incharge (Unani), A.K. Tibbiya College Hospital, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
66.        Pha rmacist, Ajmal Khan Tibbiya College Hospital : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
67.        Assistant Hakeem, A.K.T.C. Hospital, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
68.        Receptionist, J.N.Medical College Hospital. : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
69.        Nursing Assistant : 05 posts in differen departments, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
70.        Auxiliary Nurses, JN Medical College Hospital : 06 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
71.         Staff Nurses, JN Medical College Hospital 12 posts,  Pay Band: Rs.9300-34800 Grade Pay Rs. 4200
72.        Technical  Assistant (Sterilization), J.N. Medical  College Hospital : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
73.        Pharmacists, J.N. Medical College Hospital : 02 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
74.        Publicity Assistant, Public Relations Office : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
75.        Drawing Instructor, Department of Geology : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
76.        Drivers, Central Automobile Workshop : 10 posts, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 1900
77.        Tractor Driver, Building Departmnent : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 1900
78.        Instructor (Weight Lifting), University Games Committee : 01 post, Pay Band: Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2800

How to Apply : Apply in the prescribed format may either be delivered personally at the Reception Counter of Administrative Block or sent by post, super scribing on the top left of the cover the post applied for, advertisement number and date, to the Deputy Registrar, (Selection Committee), Aligarh Muslim University (AMU), Aligarh-202002, so as to reach him by 20/01/2011.

Kindly visit 
http://www.amuregistrar.com/ads/4b-2010.txt for complete details of the vacancies and application form is available at http://www.amuregistrar.com/app_form.pdf and also please visit http://www.amure gistrar.com/ for more information.
Image removed by sender.

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Jobs Available – Government (India)

 

Image removed by sender.Directorate General Border Security Force (BSF)
(Communication and Information Technology Directorate)
(Communication Wing)
 

Applications are invited from male Indian citizens for the post of Head Constable (Radio Operators)/ Head Constable (Fitter) and Assistant Sub-Inspector (Radio Mechanic) in BSF Communication wing  :

·         Head Constable (Radio Operator) : 377 posts, Pay Band : PB-1 Rs.5200-20200/- Grade Pay Rs.2400, Age : 18 to 23 years

·         Head Constable (Fitter) : 07 posts (Direct-4, Departmental-3), Pay Band : PB-1 Rs.5200-20200/- Grade Pay Rs.2400, Age : 18 to 23 years

·         Assistant Sub-Inspector ( Radio Mechanic) : 50 posts, Pay Band : PB-1 Rs.5200-20200/- Grade Pay Rs.2800, Age : 18 to 25 years


Application Fee
: Application should be accompanied by a Crossed Bank Draft / Indian Postal Order for Rs. 50/- only for Gen/OBC candidates as the examination fee in favour of  The Inspector General or
DIG/Comdt to whom the application is addressed payable at respective SBI/ post office.

How to Apply
: Application in the prescribed format should be sent designated officers as stated in the detailed advertisement on or before 26/02/20101

For more information and application form, please view
http://www.bsf.nic.in/recruitment/r291.pdf

Image removed by sender.

HSCC Limited requires Professionals Dec-2010 Image removed by sender.HSCC (India) Limited

E-6(A), Sector 1, NOIDA - UP - 201301, India

 

HSCC (India) Limited is a premier multi-disciplinary Mini Ratna profit making consultancy company providing quality consultancy services in health care and other social sectors. HSCC requires urgently for its present and future projects following staff at different levels in following areas :

·         Architectural Services,  Structural Electrical Engineering Design, Human Resources Management and Legal, Structural Design Engineering, Design of HVAC, Estimator, Public Health/ Plumbing Services, Project Management & Site Supervision, Economist - Public Private Partnership Projects, Finance & Accounts, Company Secretarial

 

Post :

·         General Manager (E-6), Age : 48 yrs, Pay Scale : Rs.36600-62000

·         Dy.General Manager (E-5), Pay Scale :  Rs.32900-58000, Age : 44 yrs

·         Sr.Manager (E-4), Pay Scale : Rs.29100-54500, Age : 40 yrs

·         Manager (E-3),  Pay Scale : Rs.24900-50500, Age : 36 yrs

·         Dy Manager (E-2), Pay Scale : Rs.20600-46500, Age :32 yrs

·         Assistant  Manager (E-1), Pay Scale : Rs.16400-40500, Age : 32 yrs

How to Apply : Application in the prescribed format should be send on or before 03/01/2011 to Chief General Manager (HRM & Legal), HSCC (I) Limited, E-6(A), Sector-1, Noida - (UP) - 201301

Please view
http://www.hsccltd.com/Career-22.12.2010.pdf for details and application format.

Image removed by sender.

ERNET requires System Administrators Dec-2010 Image removed by sender.ERNET India
Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003

ERNET India is looking for suitable personnel for filling up of the following posts of System Administrators on contract basis :

·         System Administrator : 09 posts (UR-5, SC-2,OBC-2), Age : 27 years, Remuneration : Rs. 27000/- per month


Application Fee :
Deposit Rs.500/- in  Bank of India A/c No. 604810100002033 of ERNET India. SC/ST candidates are exempted from fee. 

How to Apply
: Apply Online upto 21/01/2011 at ERNET India website only :

Please view 
http://www.eis.ernet.in/tenderdocs/20101226sa.pdf for more details and apply Online at  http://202.41.97.89/sysadmin/

Image removed by sender.

ESIC Delhi Faculty posts for Medical Institute Dec-2010 Image removed by sender.Employees' State Insurance Corporation (ESIC)Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110002

Recruitment of Faculty in ESI Post Graduate Institute of Medical Science & Research Delhi

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) proposes to recruit the teaching faculty positions in ESI Post Graduate Institute of Medical Science & Research, Basaidarapur, New Delhi on direct recruitment basis
:
1.        Professor : 09 posts in various disciplines, Pay Scale : Rs.37400-67000 AGP Rs. 10000/-
2.        Associate Professor : 01 post in General Surgery, Pay Scale : Rs.37400-67000 AGP Rs. 8700/-


Application Fee : 
The Demand Draft of Rs.220/- (Rs.25/- for SC/ST/Women) issued from any scheduled bank should be drawn in favour of "E.S.I. Corporation, Account No.-1, payable at New Delhi.
How to Apply
:   Applications in the prescribed format complete in all respects and enclosing attested copies of all essential certificates are to be sent in a cover superscribed "Application for the post of _______" by Registered Post / Speed Post so as to reach The Jt. Director (Recruitment), E.S.I. Corporation (Hqrs. Office), Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-  110002 on or before 13/01/2011.
Please view
http://esic.nic.in/Recruitment/Teach ingPGIMSRBasai231210.pdf   for  details and application format.

 

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Jobs Available – Government (India)

 

Civil Engineer vacancy in TCIL Dec-2010 Image removed by sender.Telecommunications Consultants India Limited (TCIL)
TCIL Bhawan, Greater Kailash-I, New Delhi – 110048.

Telecommunications Consultants India Ltd. (TCIL) is a prime Public Sector Organization under the Ministry of Communications and Information Technology, Govt. of India. TCIL requires qualified and experienced candidates for the following posts : 
1.        Senior Manager (Civil) : 03 posts
2.        Manager (Civil)  : 04 postsInterested candidates may send their application in prescribed format along with photocopies of all documents and two recent passport size photographs. Applications should be complete in all respects and should be addressed to:

Executive Director (HRD), Telecommunications Consultants India Ltd., TCIL Bhawan, Greater Kailash-I, New Delhi – 110048
.

The last date of receipt of the applications is 30/12/2010.

Please visit 
http://tcil-india.com/new/html/SRMGR_MGR_CIVIL.htm  for details and application form.

 

Image removed by sender.

TNPSC Village Administrative Officer vacancy Dec-2010 Image removed by sender.Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC)
Chennai-600002 (Tamil Nadu)

Advertisement no. 256

Applications are invited upto 5.45 p.m on 28/12/2010 for recruitment to the following  posts :

·         Village Administrative Officer : 3484  posts, Pay Scale : PB-1 Rs. 5200-20200 grade pay - Rs. 2000/-, Age : 18-30 years as on 01/07/2010.

·         Block Health Statistician : 49 posts, Pay Scale : PB-1 Rs.5200-20200 grade pay - Rs.2400/-, Age : 18-30 years as on 01/07/2010.


Selection by a written test on 27/02/2011. Syllabus of the exam will be available on TNPSC website.

How to Apply
: Filled in applications on OMR forms (available at the posts offices in Tamil Nadu/ Pudducherry on payment of Rs.30/-) (Also available at the TNPSC website) must be sent to the Controller of Examinations, Tamil Nadu Public Service Commission, Omanthoorar Government Estate, Anna Salai, Chennai – 600002 by Registered Post / Speed Post well in advance so as to reach the Commission's Office before 5.45 p.m. on 26/12/2010.

Candidates can also apply online at TNPSC website  upto 26/12/2010.

For complete information please view http://tnpsc.gov.in/Notifications/248_not_eng_vao2k10.pdf , Distribution of Vacancies are at http://tnpsc.gov.in/Notifications/dist_of_vacancies_vao2k10.pdf and

(Those who have applid earlier in the case of Advt. No. 248, need not apply again)

 Image removed by sender.

South Central Railway Job Vacancy Dec-2010 Image removed by sender.Government of India
Ministry of Railways

South Central Railway (SCR) 

 

Railway Recruitment Cell/ Secunderabad invites applications from citizens of India and

such other candidates declared eligible by the Ministry of Home Affairs, Government of India to fill up the following posts  in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1800/-  
1.        Trackman  : 5005 posts
2.        Yard Potter : 1100 posts
3.        Helper-II : 2061 posts
4.        Hamal : 380 posts
5.        Safaiwala : 139 posts
6.        Peon : 45 posts


Age :
18-33 years as on 01/01/2011. Relaxation in age as per rules.

Application Fee
:  Candidates should possess the qualification of 10
th Pass or ITI or equivalent . Candidates appearing at and/or awaiting results of the final examinations of 10th/ITI or equivalent
Application Fee
:  Rs.40/-  payable in a form of crossed Demand Draft from State Bank of India or from any other Nationalized Bank or crossed Indian Postal Order drawn in favour of Assistant Personnel Officer, Railway Recruitment Cell, Secunderabad – 500071.

How to Apply :  The filled in application form along with the required documents should be addressed to the Assistant Personnel Officer (Recruitment), Railway Recruitment Cell, Rail Nilayam, South Central Railway, Secunderabad – 500071 on or before 14/02/2011.

Please visit http://www.scr.indianrailways.gov.in/scr/web/personnel_dept/notice_Info.jsp for details and application format.

Image removed by sender.

Navy Sailor AA 130th Batch Entry Image removed by sender.THE INDIAN NAVY
 

A
pplications are invited from unmarried Male Candidates for Enrolment as Sailors for Artificer Apprentice (AA) - 128th Batch. Course Commencing  August 2011.

Age : Candidates to be born between 01 August 1991 to 31 July 1994 (both dates inclusive)  

Educational Qualifications
: 55% or more marks in aggregate in 10+2/equivalent examination with complusary subjects Physics and Mathematics : optional subjects Chemistry/ Biology/ Computer Science.

Pay : The Artifice Apprentices Basic Pay Band is Rs.5200-20200, Grade Pay @Rs.2000/- plus MSP @Rs. 2000/- plus 'X' Group Pay @Rs.1400/-

 

Selection Criteria : Selection of recruits is based on the order of merit on their performance in Written test, Physical Fitness Test (PFT) and fitness in the Medical Examinations.

 

How to Apply: Application Forms, in accordance with the prescribed format, and complete in all respects should be sent through Ordinary Post only with the type of entry, choice of centre and percentage of marks in 10+2 is to be clearly written on top of the envelope containing the application. Envelope should be of White colour with attested documents, two self-addressed envelopes of size 22x10 cms with Rs.10/- stamp affixed on one envelope to the following address:

 

POST BOX No.476, GOL DAK KHANA, G.P.O., NEW DELHI-110001

 

Last Date : Last date of receiving the application is 15/01/2011. For far-flung areas the last date is 22/01/2011.

 

Please visit http://www.nausena-bharti.nic.in/  for Details and application forms format. OR Click on the image above to see the detailed Advertisement.

Image removed by sender. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Jobs Available – Government (India)

 

 

Image removed by sender.Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS)
D-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Institute of Liver and Biliary Sciences
(ILBS) is a dedicated centre of excellence in the field of Hepatobiliary Sciences. The institute invites applications in prescribed format, from eligible candidates, to fill up the following posts on contract basis :

1.        Sr. Professor (Interventional Radiology) : 01 post
2.        Professor (Radiology) : 01 post
3.        Additional Professor (Surgical Hepatology) : 01 post
4.        Associate Professor (Pathology) : 0 1 post
5.        Associate Professor (Virology) : 01 post
6.        Associate Professor (Radiology) : 01 post
7.        Associate Professor (Pediatric Hepatology) : 01 post
8.        Assistant Professor (Pulmonary Medicine) : 01 post
9.        Assistant Professor (Radiology/Interventional Radiology): 02 posts
10.        Assistant Professor (Oncology) : 01 post
11.        Assistant Professor (Hepatology): 01 post
12.        Assistant Professor (Surgical Hepatology) : 01 post
13.        Assistant Professor (Neurology) : 01 post
14.        Sr. Resident (Neurology): 01 post
15.        Sr. Resident (Hepatology) : 06 posts
16.        Sr. Resident (Nephrology) : 02 posts
17.        Sr. Resident (Clinical Hematology) : 01 post
18.        Sr. Resident (Radiology/Interventional Radiology) : 04 posts
19.     & nbsp;  Sr. Fellow (Non Medical) Virology : 01 post
20.        Jr. Clinical Trial Coordinator : 01 post
21.        Jr. Resident : 06 posts
22.        Asstt. Head Operations (Medical) : 01 post
23.        Sr. Manager (IT): 01 post
24.        Manager (IT) : 01 post
25.        Manager (Radiation Safety) : 01 post
26.        Manager (Quality & Training) : 01 post
27.        Manager (Engineering) : 01 post
28.        Manager (Business Development) : 01 post
29.        Dy. Registrar : 01 post 
30.        Asstt. Registrar : 01 post
31.        Assistant Manager (Purchase) : 01 post
32.        Assistant Manager (Billing & Cash) : 01 post
33.        Sr. Executive (Purchase) : 01 post
34.        Sr. Executive (Hospitality) : 01 post
35.        Sr. Executive (Quality & Training) : 01 post
36.        Engineer (Mechanical) : 01 post
37.        Librarian : 01 post
38.        Nurse/Jr. Nurse : 50 posts
39.        Patient Care Executive : 15 posts
40.        Technical Executive (Surgery/ OT) : 01 post
41.        Technical Executive (Neurophysiology) : 01 post
42.        Medical Record Exec utive : 01 post
43.        Technical Executive (Cardiology) : 01 post
44.        Medical Record Jr. Executive : 01 post
45.        Jr. Technical Executive (Dialysis) : 01 post
46.        Jr. Technical Executive (Hepatology) : 01 post
47.        Transplant Coordinator : 01 post
48.        Lab Attendant : 01 post
49.        Jr. Executive (Security & Fire) : 02 posts
50.     & nbsp;  Draftsman : 01 post

 How to Apply : Application in prescribed Performa along with attested copies of certificates and testimonials and bank draft for prescribed fee must reach the Administrative OfficeInstitute of Liver & Biliary Sciences, D-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070 latest by 15/01/2011.   For further information and application form format kindly visit http://www.ilbs.in/careers.html.


Image removed by sender.

Technical Jobs in Geospatial Delhi Limited Dec-2010 Geospatial Delhi Limited (GSDL)
(A Govt. of Delhi Company)
8th Level B-Wing, Delhi Secretariat, I. P. Estate, New Delhi-110002

Deputy GM (Technical)
  : 01 post on Deputation / Contractual basis

Geospatial Delhi Limited is a Company of Government of NCT of Delhi. Following technical persons are required:
1.        Advisor GIS : 01 post on Contractual Basis
2.         
3.        Manager (Data Security) : 01 post on Deputation/Contractual basis
4.        Manager (Application Development) : 01 post on  Deputation/Contractual basis

 

How to ApplyThe last date of receipt of application is 03/01/2011 in the office of General Manager (Geospatial Delhi Limited), 8th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
Please visit http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_geo/GEO/Home/Careers/ for details.
Image removed by sender.

Last date extended for Accounts jobs in Power Companies of Rajasthan Dec-2010 Image removed by sender.Rajasthan Rajya Vidyut Prasarna Nigam Limited (RRVUNL)
(A Rajasthan Government Undertaking)

Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005

Online Applications are invited from qualified candidates for the following posts in different power companies of Rajasthan :

1.        Accounts Officer : 18 posts (UR-15, ST-1, OBC-2), Age : 21-35 years, Pay Scale :  Rs. 15600-39100 Grade pay Rs. 5400/-
2.        Accountant : 212 posts (UR-108, SC-37, ST-27, OBC-40) (PH-4), Age : 18-35 years, Pay Scale :   Rs. 9300-34800 Grade pay Rs. 3600/-
3.        Junior Accountant : 387 posts (UR-172, SC-75, ST-71, OBC-69) (PH-8), Age : 18-35 years, Pay Scale :  Rs. 9300-34800 Grade pay Rs. 3200/-


Fee
: Rs. 400/- for General candidates and Rs. 200/- for SC/ST/OBC/BC/PH candidates through a system generated challan  to be deposited in any branch of SBBJ in "SBBJ Power Jyoti Account No. 61113250483" and obtain the receipted copy of Challan.

How to Apply
: Apply Online from 06/12/2010 to 21/12/2010 Now extended upto 05/01/2011 only at Rajasthan Power websites.  

The printout of system generated application form should be sent by ordinary post in a closed envelope clearly mentioning : "Application For the post of Accounts Officer/ Accountant/ Junior Accountant" and system generated registration number on the top of envelop, at the following address on or before 31/12/2010 Now extended upto 15/01/2011 : Post Bag No. 78, GPO, M.I. Road, Jaipur, 302001 (Raj)


Further Details : For further details, kindly view
http://www.rajenergy.com/ao-acctt-jracctt.pdf
Image removed by sender.

Personnel Officer jobs in Rajasthan Power Companies Dec-2010 Image removed by sender.Rajasthan Rajya Vidyut Prasarna Nigam Limited (RRVUNL)
(A Rajasthan Government Undertaking)

Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005

Online Applications are invited from qualified candidates for the following posts in different power companies of Rajasthan :

1.        Personnel Officer : 07 posts (UR-5, SC-1, OBC-1), Age : 21-35 years, Pay Scale :  Rs. 15600-39100 Grade pay Rs. 5400/-
2.        Assistant Personnel Officer : 17 posts (UR-11, SC-2, ST-1, OBC-3), Age : 18-35 years, Pay Scale :   Rs. 9300-34800 Grade pay Rs. 3600/-


Fee
: Rs. 400/- for General candidates and Rs. 200/- for SC/ST/OBC/BC/PH candidates through a system generated challan  to be deposited in any branch of SBBJ in "SBBJ Power Jyoti Account No. 61113250483" and obtain the receipted copy of Challan.

How to Apply
: Apply Online from 06/12/2010 to 21/12/2010 Now extended upto 05/01/2011 only at Rajasthan Power websites.   The printout of system generated application form should be sent by ordinary post in a closed envelope clearly mentioning  :
   Post Bag No. 156 , GPO, M.I. Road, Jaipur - 302001 (Raj)  on or before 15/01/2011.

 

Further Details : For further details, kindly view http://www.rajenergy.com/po-apo.pdf       


1 comment:

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...