நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 17, 2011

CONGRATULATIONS!! YOU HAVE WON 470, 000 EUROS

INTERNATIONAL LOTTERY COMMISSION
FROM THE DESK OF THE VICE PRESIDENT
INTERNATIONAL PROMOTIONS / PRIZE AWARD DEPARTMENT
Plaza Romano N9 Planta 5,
28011, MADRID, SPAIN

Dear Lucky Winner!!!

This is to notify you that your e-mail address was entered during the annual Euro Millions Lottery selection Draw and have won the sum of 470,000 euros.

You are to contact below claim officer for immediate process of your claim; Remember to quote these numbers below for verification.

REFERENCE NUMBER: ESP/WIN/008/02/10/MA
BATCH NUMBER: EURO/1007/444/606/10.

You should include Your Name, Sex, Age, Occupation, Nationality, Phone numbers.

Contact Mr. Antonio Guzman by email for claims:
Mr. Antonio Guzman (Claim Officer)Email: sicsantander@luckymail.com
Tel: +34-698-389-451

Congratulations once again from all our staff.

Best regards,
Mrs. Maria Jose.
Internation Lottery commission Euro Milliones Team.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...