நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 17, 2011

Urgent Requirement for Adobe Flexi Developers @ CSC_Chennai

From: Raffles Software Pvt Ltd <dinakara.reddy@raffles.co.in>


Hi,
This is Dinakar from Raffles Solutions, with reference to your profile on job portal. We have an excellent job opportunity, the details follows.

Project details are as below:
Skill: - Adobe Flexi Developers
JD:
Total Experience: 3-4 yrs
Job Location: Chennai
Specific remark if any: ***able to join with 15 days***

Wherein if you are selected, you will be a permanent employee of Raffles Solutions and will be deployed in our client Place

Note: Should be able to attend interview in weekdays.


Mandatory details to be filled:
Please confirm your interest and send your updated profile with the following details and with the same subject line:
Total and Relevant experience
Current and Expected CTC
Current Location
Notice period required to join us.

About Raffles: www.

Raffles Solutions is the consulting and enterprise solutions arm of the Thakral Group, providing value-added services in diverse technologies to an international customer base a strategic entity known as Raffles Solutions was created in 1997. Raffles Solutions now provides staff augmentation, software services and enterprise solutions to multinational and local companies in key Asian markets (Singapore, India, Philippines and China) and has recently moved into knowledge process outsourcing and healthcare staffing services. Raffles employs in excess of 500 people worldwide, and has been successful in charting new directions for the Thakral group in value-added services. Raffles (and Thakral) has built strategic partnerships with several global majors, focusing on providing these services in emerging markets:
In India we are spread over Bangalore, Hyderabad, Chennai, Mumbai and Kolkatta.

Raffles is a global business partner of HP,JP Morgan, IBM, CSC, Honeywell, Wipro, CGI, Unisys, PCS etc., we share a unique business model wherein we service through multiple business models. We staff the projects with our employees; we execute projects and we service with various other models.


Do revert to me incase you have any queries.

Thanks for the interest shown in joining Raffles Solution.

Regards
Dinakara Reddy
Raffles Solutions
Bangalore-560 042
dinakara.reddy@raffles@co.in
www.raffles-solutions.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Raffles Software Pvt Ltd (rraja@raffles.soft.net, 8 th floor #121,dickenson rd, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Job Tests


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...