நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, February 15, 2011

JOB IN SAUDI BINLADIN GROUP IN SAUDI ARABIA APPLY THROUGH ONLINE / EMAIL , INTERVIEW IN INDIA

As I received

Wassalaam

Mohamed Ziauddin---------- Forwarded message ----------
From: ansar mohamed
Date: Tue, Feb 15, 2011 at 4:28 PM
Subject: JOB IN SAUDI BINLADIN GROUP IN SAUDI ARABIA APPLY THROUGH ONLINE / EMAIL , INTERVIEW IN INDIA
To:


As received---------- Forwarded message ----------
From: Mohamed Jiyawdeen (RGX) <>
Date: 15 February 2011 11:31
Subject: FW: JOB IN SAUDI BINLADIN GROUP IN SAUDI ARABIA APPLY THROUGH ONLINE / EMAIL , INTERVIEW IN INDIA
To:


From: Vijay Raj (RGX)
Sent: Tuesday, February 15, 2011 11:00 AM

JOB IN SAUDI BINLADIN GROUP INTERVIEW IN INDIA

Fun & Info @ Keralites.net

SAUDI BINLADIN GROUP

Authorized Manpower Consultant:

G. Gheewala Human Resources Consultants

Welcome to the nucleus of manpower expertise that defines human resource as the most vital component to the expansive aims and objectives of any corporation or business. For companies with a recruitment mission, we form the most strategic and inventive part of the process. And for career-focused candidates, we become a conduit for perfect synergy between career excellence and an equally rewarding remuneration.

We are G. Gheewala Human Resources Consultants. And you have just visited India s first interactive recruitment portal for vacancies in the gulf.

G. Gheewala Human Resources Consultants

Head Office: Mumbai

202, Bombay Market, Tardeo Road , Mumbai 400 034. Maharashtra , India .
Phone: +91-22-66665353 - 30 Lines, Fax: +91-22-66665363 - 3 Lines
Email:
For Clients: hrsolutions@ggheewala.com
For Candidates: Please apply online

Branch Office: Bangalore

40/1, Bellary Road , Ganga Nagar, Bangalore , 560 032. Karnataka , India .
Phone: +91-80-23335351, Fax: +91-80-23432780

Web : http://www.ggheewala.com
Thanks to : DarulMarva Free Employment information Center
Email : 'darulmarva@gmail.com

Thanks and Regards,
B. ASHRAF KHAN
hp - Service Center
Nahil Computer Co.
Riyadh, K.S.A
E-mail: ashraf@nahil.com.sa
Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last

--
Regards 

Ansar (U.L)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...