நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 16, 2011

** Award Reference code:GOOGLE568A009 **

 

Google 11th Anniversary Presentation Centre,
Asia branch office. Nongbon, Pravet,
Bangkok, 25530. Thailand.
 
REF: CONGRATULATIONS !!! DEAR LUCKY WINNER !
 
Your email address has been selected as one of the lucky winners in the second batch of the on going Google 11 Anniversary Award as organized by Google Asia branch office in Bangkok, Thailand. Therefore, you have been awarded the sum of Five Hundred Thousand United states Dollars ($500,000.00USD) only.
 
Note: Lucky winners do not have to purchase a ticket to participate in this lottery program, all email was selected from the Canada, Australia, United States, Asia, Europe, Middle East, and Africa regions. Email account holders who receive this notification are hereby advised not to neglect this alert, because this is their chance to be part of the favor.
 
This promotion was set-up to encourage the active usage of the Internet Google Chrome®. Hence we do believe that with your winning prize, you will continue to be active and patronage to the Internet Google Chrome®.
 
Award Reference code:GOOGLE568A009
File number:G245
 
To claim your winning prize kindly contacts our office with below details ASAP:
==============================================================
 
Dr. Patnam Amorn (Funds Transfer Manager)
E-Mail: ftm.enquiry.patnam@accountant.com
Tel: +66-897-822690
==============================================================
VERIFICATION AND FUNDS RELEASE FORM. (ASAP)
==============================================================
 
(1) Your Full Names:
(2) Your Tel/Mobile Number:
(3) Your Nationality:
(4) Current Country:
(5) Your contact Address:
(6) Occupation:
 
==============================================================
 
Once again: CONGRATULATIONS!!!
 
Regards,
Google Management.
Asia Branch,
Bangkok, Thailand.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...