நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 5, 2011

M.E/M.Tech candidates in 2011 - reqd in chennaiJob Details

CSIR-Structural Engineering Research Centre is Recruiting M.E/M.Tech candidates in 2011, Chennai

CSIR-Structural Engineering Research Centre invites applications for the following posts:

Scientist Grade IV
Pay Scale: Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600
Age: Max 35 years
Qualification:

M.Tech./M.E. or equivalent recognized Post graduate degree in Structural Engineering with  First Class or equivalent CGPA  with
two years? experience*
OR
Ph.D in Structural Engineering

Desirable:

Candidates having  knowledge of advanced structural analysis and  design; familiarity with computer programming; use of software(s) and experimental techniques for structural engineering applications will be preferred.

Job Requirements:

The candidates -ed would be required to work in any of the following R&D areas that would call for any or combination of analytical, computational, field, laboratory investigations;
[a]  Structural Concrete Engineering & Technology
[b]  Sustainable Materials and Composites
[c]   Retrofitting/rehabilitation of Structures
[d]   Computational Structural Mechanics for Analysis and Design & Software Development
[e]   Transmission Line Towers – Analysis, design, testing & evaluation
[f]   Metal Structure Behaviour
[g]  Fatigue  & Fracture
[h]  Structural Health Monitoring, Evaluation & Forensic analysis
[i]   Wind Engineering
[j]   Earthquake Engineering and
[k]  Interaction Problems

How To Apply:

01. Candidates should apply   ONLINE. Hard copy of the online  application duly signed along with recent passport size photograph, attested copy of matriculation/SSLC  as proof of  age/  degree/provisional degree certificate copies of mark sheets for all the semesters/years,   SC/ST/OBC certificate(s)  work experience certificates, testimonials etc. should be sent in a sealed  cover superscribed  "Application for the post of Scientist Gr.IV(2)"   to    "ADMINISTRATIVE  OFFICER, CSIR-STRUCTURAL ENGINEERING RESEARCH CENTRE, CSIR CAMPUS, POST  BAG   NO.8287,   TTTI TARAMANI P.O., CHENNAI 600 113.  on or before   25-02-2011.
02.  Candidates should submit with each filled up application a Crossed Demand Draft for `.100/- drawn in favour of  I.R.F,  SERC payable at Chennai towards application fee.  No fee for SC/ST candidates and regular employees of CSIR.  Persons with disabilities are also exempted from  payment of application fee subject to submission of prescribed medical certificate.

Last Date To Apply: 25.2.2011

Contact:
CSIR-Structural Engineering Research Centre
CSIR Campus, TTTI Taramani P.O,
Chennai 600 113

http://www.sercm.org:7778/pls/portal/docs/PAGE/SERC_WEBSITE/RECRUITMENT/ADVT2011_-_SE-1-2011.PDF

 

Sincere Regards


 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...