நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 5, 2011

Bachelors Degree or Equivalent (Information Technology or Computer Science)/ M.Com/ MBA (Finance) : flextronicsDear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

shuaibahmed.ikramullah@in.flextronics.com on or before 10th February 2011.

 

 

Job Title

 

Telecom Expense Analyst

 

 

Grade

 

26

 

Department / Job Function

 

Global Network Operations

 

Education Level

 

 

Bachelors Degree or Equivalent (Information Technology or Computer Science)/ M.Com/ MBA (Finance)

 

 

Job Description

 

 

Responsible for planning, design, acquisition, implementation, and maintenance of the company's Telecom Expense Management strategy.

 

·          Manage a team of Telecom Expense Admins.

·          Conducts project planning, cost analysis, and vendor comparisons.

·          Performs telecom expense analysis to support cost reduction initiatives.

·          Work with sites/BU to consolidate locally managed services into Corporate established plans.

·          Administration of Telecom Expense Management system & telecom expense reporting.

·          Administration of telecom cost allocations.

·          Bill reconciliation.

 

 

Candidate Profile

 

 

·          Experience in Telecommunications/ Billing/ Provisioning is preferred.

·          Ability to read, analyze and interpret technical procedures or documents.

·          Ability to write reports and procedure manuals.  

·          Ability to effectively present information and respond to information from groups.

·          Ability to interpret a variety of technical instructions in mathematical or diagram form and deal with some abstract and concrete variables. 

·          Troubleshooting and problem solving skills.

·          Requires knowledge of general voice/data communication systems.

 

 

Desired Experience

 

 

6 to 8 yrs

 

 

Additional Comments

 

 

·          Employees who have been in their current role for a minimum period of 18 months are only eligible to apply for IOS.

·          Please go through the IOS policy in the Employee handbook uploaded in People Space for any clarification.

 

 

 

cid:image005.jpg@01CB84BC.C2B60D20

 

Design. Build. Ship. Service.

 

 

 

 

 

Regards,


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...