நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 2, 2011

Saudi Arabia (Free Recruitment) / Saudi Binladin Group (Airport Projects)

Wassalaam

Mohamed Ziauddin---------- Forwarded message ----------
From: jaweed iqbal <jaweed_mech@rediffmail.com>
Date: Wed, Feb 2, 2011 at 6:15 PM
Subject: saudi binladin vacancies


Saudi Arabia (Free Recruitment)

For our client
Saudi Binladin Group (Airport Projects)

Mechanical - Operation & Maintenance

·             Mechanical Engineer 08 Nos. (SR - 3200-4500)

·             Chillers Technician 20 Nos. (SR -1500-1800)

·             HVAC Foreman 08 Nos. (SR -1800-2400)

·             HVAC Technician (Air-Conditioning) 16 Nos. (SR -1300-1500)

·             AC Automotive Technician 06 Nos. (SR -1300-1500)

·             Water & Sewage Plant Technician 12 Nos. (SR - 1300-1500)

·             Sewage Plant Operator 12 Nos. (SR -1300-1500)

·             Passenger Boarding Bridge Mechanic 06 Nos. (SR -1500-1800)

·             Passenger Boarding Bridge Operator 06 Nos. (SR -1300-1500)

·             Conveyor Operator 06 Nos. (SR -1300-1500)

·             Power Plant Supervisor 04 Nos. (SR - 2800-3200)

·             Power Plant Shift in Charge 06 Nos. (SR 2400-2800)

·             Pump Technician 18 Nos. (SR - 1300-1500)

·             Power Plant Technician 22 Nos. (SR -1300-1500)

·             Gen. Mechanical Technician 12 Nos. (SR -1200-1400)

·             Power Plant Operator 10 Nos. (SR -1300-1500)

·             Motor Pool Foreman 04 Nos. (SR -1600 -2000)

·             Crush Fire Rescue Technician 10 Nos. (SR -1300-1500)

·             Blacksmith & Welding Technician 06 Nos. (SR 1200-1400)

·             Plumbing Technician 12 Nos. (SR -1200-1400)

Civil & Other - Operation & Maintenance

·             Civil Engineer 10 Nos. (SR -3000-4000)

·             Civil Foreman 06 Nos. (SR -3000-4000)

·             Terminal Operations Specialist 04 Nos. (SR -2200-2500)

·             Air Side Operation Specialist 04 Nos. (SR -2000-2500)

·             Chief House Keeper 04 Nos. (SR -2000-2500)

·             House Keeping Foreman 10 Nos. (SR -2000-2500)

·             Janitorial Supervisor 28 Nos. (SR -1400-1600)

·             Landscaping Supervisor 14 Nos. (SR -1600-2000)

·             Laundry Supervisor 04 Nos. (SR -1600-2000

·             Data Entry Operator 06 Nos. (SR - 1200-1200)

Electrical - Operation & Maintenance

·             Electrical Engineer 08 Nos. (SR -3200-4500)

·             Medium & High Voltage Technician 20 Nos. (SR -1300-1500)

·             Low Voltage Technician 20 Nos. (Sr-1200-1400)

·             Air Field Lighting (AFL) Supervisor 04 Nos. (SR -2800-3200)

·             Air Field Lighting (AFL) Technician 08 Nos. (SR -1300-1500)

·             Power Plant Technician 24 Nos. (SR 1300-1500)

·             CFR Vehicle Electrical 06 Nos. (SR 1300-1600)

·             Automotive Electrician 06 Nos. (SR 1200-1500)

·             Power Plant Relay Technician 20 Nos. (SR -1300-1600)

Electronics & Computer - Operation & Maintenance

·             Communication Engineer 04 Nos. (SR -3200-4500)

·             Communication Foreman 02 Nos. (SR -1800-2400)

·             Work Control Center Engineer 02 Nos. (SR 3000-4000)

·             Computer Engineer 04 Nos. (SR - 3000-4000)

·             Engineer Data Base/ Administrator 04 Nos. (SR -3000-4000)

·             Electronics Archive Systems Engineer 04 Nos. (SR 3000-4000)

·             Network & Security Info. Engineer 04 Nos. (SR 3000-4000)

·             Electronics Serviceman 30 Nos. (SR -1000-1100)

·             Audio Visual Technician 08 Nos. (SR 1300-1600)

·             Network & Computer Technician 18 Nos. (SR -1300-1600)

·             Electronics Alarm Technician 14 Nos. (SR -1300-1600)

·             Radio Technician 12 Nos. (SR -1300-1600)

·             Controls Technician 08 Nos. (SR -1300-1600)

·             Office Equipment Technician 08 Nos. (SR 1500 -1800)

·             CFR Electronic Technician 10 Nos. (SR 1500-1800)

·             Flight Info & Display System Technician 04 Nos. (SR -1300-1600)

Applicants must have above 5-yrs. relevant work experience in India and abroad. Suitable candidates will be called for client interview at Delhi on 13th & 14th Feb. 2011, Patna on 15th & 16th Feb. 2011 and Hyderabad on 23rd & 24th Feb. 2011. Email/ Courier CV mentioning Specific Position, Experience and contact number, copies of testimonials & passport & recent photographs immediately to:

M/s R.K. International
605, Hemkunt Tower, 6 Rajendra Place,
New Delhi-110008
Tele: +91 11-45335533/25735533


 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...