நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 5, 2011

Hindustan Organic Chemicals Limited(HOC)-Job Vacancy 2011/ Engineering Degree/Science Degree with MBA


Hindustan Organic Chemicals Limited(HOC)-Job Vacancy 2011

by KIRUTHIKA on FEBRUARY 2, 2011

Recruitment of various posts in Hindustan Organic Chemicals Limited(HOC) Feb'11

HOC Limited, invites applications for the following posts:

Marketing Executives: 2 posts on Contract Basis for Corporate Office, Mumbai.
Qualification: Engineering Degree/Science Degree with MBA(Specialization in Marketing. Degree in Chemical Engineering is desirable.
Age: Below 42 years (Upper age relaxation by 5 years for SC/ST & 3 years for OBC Candidates)
Fixed Salary: Rs. 46,000/- Per Month.

Deputy Chief Medical Officer: 1 Post
Qualification: MD(Medicine). Candidate should have registered with Medical Council of India. The candidates having Diploma in Occupational Health and Industrial Hygiene or A.F.I.H(Associated Fellow of Industrial Health) or equivalent from recognized institute will be given preference.
Age: Below 37 years
Scale of Pay: Rs. 29100-54500

Assistant Chief Medical Officer: 1 Post
Qualification: MBBS with P.G. Diploma/Degree. Candidate should have registered with Medical Council of India. The candidates having Diploma in Occupational Health and Industrial Hygiene or A.F.I.H(Associated Fellow of Industrial Health) or equivalent from recognized institute will be given preference.
Age: Below 37 years
Scale of Pay: Rs.24900-50500

Manager(Finance and Accounts): 1 Post
Qualification: Graduate with CA/ICWA/MBA(Finance) from recognised and reputed University/Institute.
Age: Below 42 years
Scale of Pay: Rs. 32900-58000

Deputy Manager(Finance and Accounts): 2 Posts
Qualification: Graduate with CA/ICWA/MBA(Finance) from recognised and reputed University/Institute.
Age: Below 37 years
Scale of Pay: Rs.29100-54500

Last Date: One months from 02.02.2011(date of publication) i.e. up to 02.03.2011

Further Details:
For full details please visit the link below http://www.hocl.gov.in/display.asp

 

 

Sincere Regards


  

 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...