நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 4, 2011

Refer your Friends for Informatica and Java OpportunitiesDear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

 

 

CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th, Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.

----- Forwarded by Ahamed Mansoor/IND/CSC on 02/02/2011 10:36 AM -----
From: The Employee Referral Team
To: All CSC India employees
Date: 02/01/2011 11:29 PM
Subject: Refer your Friends for Informatica and Java OpportunitiesAREAS:  Informatica - Oracle & PL/SQL

WORK LOCATION:  Chennai

Requirement: Informatica Developer
Job Code No :  1000H53
Location: Chennai


Experience & Key Selection Criteria :

3 - 5.6 yrs experience in Informatica.
Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ M.E / M.Tech/ MCA/ M.Sc - Full Time
Primary Skill - Informatica.


Skill Requirement:

1) 3-4 years of strong ETL development experience with Informatica PC.                
2) Strong Oracle SQL and PL/SQL skills.
3) Exposure to Unix scripting is desired.
4) Good communication skills.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AREAS:  Core Java, J2EE, Struts, JSF, Hibernate Struts,Web services

WORK LOCATION:  Hyderabad

Requirement: Java Developer
Job Code No :  1000KPT
Location: Hyderabad

Experience & Key Selection Criteria :

 3 - 6 yrs experience in Java, J2EE technologies
Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ M.E / M.Tech/ MCA/ M.Sc - Full Time
Primary Skill : Excellent in Core Java & J2EE.
Secondary Skill : Struts,JSF,Hibernate Struts,Web services would be an added advantage.


Skill Requirements:

1)  Intent & Exposure to work on Enterprise class Development Projects.
2)  Hands on exposure & good knowledge in Core Java  - Collection Framework, Identifiers, OOPS Concepts, Logical Handling of Practical Problems.
3)  JSP Practical Knowledge.  Ability to use .JS files, java beans, included files.  Ability to write new JSP pages.
4)  Exposure to RAD or similar IDE's.
5)  Javascript, Atleast minimal working knowledge.  Ability to write hands-on Validation Logic, Use & Manipulate Form Bean Data.
6)  Theoritical/Practical knowledge of Web Services.  Practical knowledge of using Web Services is preferred.
7)  Knowledge on Ajax.
8)  Practical knowledge on SQL.   DB2 knowledge is Preferred.
9)  Practical exposure to framework such as Springs, Struts or JS

PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                   Job Code Nos:  1000H53, 1000KPT
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job

Only shortlisted candidates will be called for an Interview. Refer CVs ASAP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...