நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, February 1, 2011

Great Job offer - MNC - Chennai


Dear Freshers

Greetings !!!!!

Great SPOT job offer on 3rd February 2011 (Thursday) at 10am

Interview Address:
Lobo Staffing Solutions Pvt Ltd
Old No.2 New No.3 Santhome High road
Chennai-4
Landmark: Near Suncity apartment / Mahindra show room 1st floor / Light house bus stop (Marina beach)

Client : NASSCOM listed company which is having branches all over the world and strength of employees more than 30000.

Job location: Chennai
Freshers are applicable

UK and US voice process

Qualification:
Any Graduation (Arts, BE, Btech, Bsc) , post graduation can also apply
Distance Educational(Corres) â€" candidates are eligible
Completed graduate with Arrears will be eligible
Diploma (+2 with 3years diploma) will be eligible

Note: (Regular - doing studies) 2011 batch students will be eligible after March 2011 only.


Facilities:
PICK UP AND DROP
FOOD
INCENTIVES
NO BOND !
WEEKLY TWO DAYS OFF!

Eligibility:
ONLY Fair communication (good grammar, fluent English)

Designation:
CUSTOMER SUPPORT OFFICER- International voice Process

Working Shift: UK â€" From 12.30pm to 12.30am

Age eligibility: 18 years â€" 32 Years

Work Environment is Excellent
Salary is Open
Documents to be carried: Resume and Id Proof

Interview Process:
Oral communication skill Test â€" On the spot topic
Written Test â€" Objective (25 minutes) â€" Grammar
Listening Test â€" Objective (21 Minutes) â€" International Voice
Finally “Getting an Offer on the same DAY!!!â€

With regards,
Tarika
044-42932015
Chennai-4

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Personnel Search Services Pvt Ltd (personnelsearch@pssindia.com, 308, Prabhadevi Ind. Estate, Veer Savarkar Marg,, MUMBAI, Maharashtra - 400025) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see the difference!

Ads by Google
Career Second Job


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...