நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 5, 2011

Urgent Opening for Safety (Sr Mngr/Mngr/Sr Engg/Engg) for Rajasthan LocationFor Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 9259555

Dear ,

Urgent Opening for Safety – Sr. Manager / Manager / Sr. Engineer / Engineer) for Rajasthan Location.


If your CV get shortlisted in that case you have to attend Face to Face Interview in Okhla – New Delhi in Coming Week i.e. Between 31st January, 2011 to 2nd February, 2011.

I am sending you some details for this specific opening that might help you to give a better perspective about the position as well as the organization.


No. Of Positions : 20 positions
Position : Safety Engineer
Level : Depend on your number of Experience
Location : Rajasthan
Qualification : Industrial Safety is Must
Experience : 6+ years – 25 years

Job Profile :
1. Profile required to be part construction Safety.
2. Requirement for EPC Construction.
3. Basic qualification in safety
4. Minimum of 6 to 15 years' experience
5. Must have good marketing skills
6. Shall be good in communication & presentation


If your CV get shortlisted in that case you have to attend Face to Face Interview in Okhla – New Delhi in Coming Week ie Between 31st January,2011 to 2nd February,2011


Kindly provide some more information apart from your updated CV ASAP:

Name:
Date of Birth:
Current Designation:
Current Organization:
Total Experience:
No of Exp in safety:
Qualification:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Are you ready for Face to Face Interview in Okhla ie New Delhi. (Y/N) : If yes kindly mention the Date:


Regards
Ms Manoshree
Lead Talent Sourcing
Selective Consultants (A Unit of Khandelwal Overseas Pvt. Ltd.)
2108, D.B. Gupta Road, IIIrd Floor,
Karol Bagh,
New Delhi - 110005
Mobile Tel#: 09958683399
* E-Mail: manoshree@selectiveconsultants.com / ritu@selectiveconsultants.com / rituselective@gmail.com

{ URL: www.selectiveconsultants.com
Selective ~ Linking People & PositionsThis mail has been sent by one of the employers (Employer name: Selective Consultants A Unit of Khandelwal Overseas Pvt Ltd) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...