நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 5, 2011

TOP PETROCHEMICAL CORP (saudi)---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 2011/2/3
Subject: TOP PETROCHEMICAL CORP
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


Top Petrochemicals Corp (SAUDI)

Manufactures Chemicals, Chemical Products, Petrochemical Products, Raw Materials & Finished-Products.

Interviews in Progress Now !!!Fast Selection ! Visas Ready !! Immediate Flights !!! 

06  CHEMICAL ENGINEERS Degree (Chemical Engg). Solve practical problems in manufacture & use of products. Consult with Chemists at many points during their work.  Do Experiments & Calculate Temperature & Pressure to be expected during an Industrial process.  Devise ways to make Products from Raw Materials & ways to convert one material into another useful form. Chemical Engineers can make processes more cost effective or more environmentally friendly or more efficient.


06  MECHANICAL ENGINEERS

Degree(Mechanical Engg).  Manage & Execute Mechanical Projects within specified time & utilizing available resources. Should have knowledge of Mechanical Design Calculations, Codes & Standards related to Piping, Static Equipment Design & ASME Boiler & Pressure Vessel & TEMA Codes. Experience in (i)preparing Technical Specifications & evaluating offers of Mechanical Static Equipment. (ii) SAP Project Systems & Materials Modules. (iii)Knowledge of installation of Vessels, Columns, Compressor Skids, Special Equipment Skids, Internals of Vessels / Columns, Lube Oil Skids, Valves, Filling Columns / Vessels with molecular sieves etc, Cold Boxes, Pump Skids, Heat Exchangers & Turbine Skids. Machine based Alignment & Coupling Alignment of Pumps, Compressors & Turbines. Testing & Commissioning.  Experience in Refinery / Petrochemical / Oil & Gas / Power Plant Construction Projects.

06  ELECTRICAL ENGINEERS 

Degree (Electrical Engg).  Providing Technical back up & support to Maintenance sections in Electrical Equipment & Power & Distribution Network Maintenance. Trouble shooting & providing advice & assistance to resolve Electrical problems, providing Engineering & Design input for Plant Modifications, Monitoring preventive maintenance programs & should be familiar with Engineering Codes, Electrical Specifications, International Codes & Standards.   Ability to read & interpret Engineering Electrical Drawings, Schematics & Manuals, fair report Writing skills, fair spoken & written English. Ensures that all maintenance work & activities affecting quality, safety, health & environment are carried out in accordance to the requirements of ISO Standards. 

04  LABORATORY TECHNICIANS

Degree in Chemistry.  Analysis of Petrochemical Raw materials, Products & By-Products To perform all testing activities of the Quality Lab related to  Finished product samples, In-process samples as per  established test methods & other samples, as assigned by the Quality Engineer. Perform  physical inspection of  finished product packages to make sure that correct material is delivered to  customer with proper packing. Calibrate Laboratory Test Instruments as per approved calibration method & calibration schedule, to make sure reliability of analytical results. Monitor stock levels of laboratory chemicals & consumables & inform regularly to  quality engineer. Report any abnormalities related to  samples & testing to production & to quality engineer. General housekeeping of laboratory & maintenance of quality records.  Good basic knowledge of Chemistry & thorough knowledge of analytical testing of industrial chemicals.

 

2…

 

..2..

 

06  CHEMICAL TECHNOLOGISTS Diploma (Chemical Engg OR Mechanical Engg).  Design Equipments & develop Processes for manufacturing chemicals & related products utilizing principles & technology of chemistry, physics, mathematics, engineering & related physical & natural sciences. Conduct research to develop new & improved chemical manufacturing processes.  Ability to troubleshoot, research, develop, document, setup & maintain new processes in  laboratory. 

06  UTILITY OPERATORS

Diploma (Chemical Engineer OR Mechanical Engg).  Operate or control compressors, reactors & related chemical process equipment during rest periods, lunch hour, or emergency, performing duties of regular operators as directed by operators or supervisory personnel.  Perform tasks such as assisting operator in turning valves to control flow of materials, setting equipment controls at specified readings, gauging tank levels & recharging equipment with fresh catalytic agents.  Operating, Monitoring & Controlling Plant Facilities in his area of responsibility in accordance with supervisory instructions & in conformity to standard operating procedures.  Responsible for general care & Maintenance of equipment & must inform administration of any necessary major repairs.  Operator must keep work area clean & safe.

06  FIELD OPERATORS

High School / Secondary School. On-The-Job trained above 3 years experience in Industrial Plant.  Operate & adjust production facilities as directed by General Operator/Senior Operator within designated limits to ensure maximum recovery/Injection on assigned shift. Take instructions from Shift Supervisor & coordinate with Panel Operator, Plant start up & shut down activities, Start up of Compressor, Pumps, Heater etc. Maintain hygiene, quality & safety standards as out lined in Company procedures & directed by Regulatory Authority, Ensure standard operating procedures are being followed during the shift to carry out routine operations of all major equipments, Control the plant in emergency & assist shift supervisor, Attend to simple & minor jobs like: Plant up keep, Housekeeping, Attend minor leaks, gland leaks flange leak etc, Isolate relevant equipments for performing maintenance before handing over. Check & ensure the readiness of equipment before putting it back into service. 

EXPERIENCE 3 YEARS & ABOVE FOR ALL THE ABOVE VACANCIES

 

APPLY TODAY !  RUSH NOW !! CONTACT US IMMEDIATELY !!!

Courier / Speed Post Clear, Readable Xerox / Hard Copies (2 Sets) of  :i) Latest, Updated Biodata / CV / Resume, ii) Xerox Copies of Qualifications & Experience Certificates, iii) Xerox Copy of Passport, iv)  Passport Size Colored Photographs (3 Nos.)

FAX / EMAIL US :

GOLDSTAR   ENTERPRISE

(Skill Evaluation Engineers – International Placement Consultants)

316, Dalamal Tower , Nariman Point, Free Press Journal Road , Mumbai 400 021

Tel. : 022 – 40024537 / 40024538   Cell : 093210 - 23672 / 093231- 43237

Fax : 022 – 22843146 Email : finejobs@goldstarindia.in / fastjobs@goldstarindia.net

Licence No. 3620/MUM/PER/1000
قد تحتوي هذه الرسالة و مرفقاتها على معلومات سرية تتمتع بحماية وحصانة قانونية. إذا لم تكن الشخص المعني بهذه الرسالة يجب عليك تنبيه المُرسل بخطأ وصولها إليك، و حذف الرسالة و مرفقاتها (إن وجدت) من الحاسب الآلي الخاص بك. ولا يجوز لك نسخ هذه الرسالة أو مرفقاتها (إن وجدت) أو أي جزئ منها، أو البوح بمحتوياتها لأي شخص أو استعمالها لأي غرض. علماً بأن الإفادات و الآراء التي تحويها هذه الرسالة تعبر فقط عن رأي المُرسل و ليس بالضرورة رأي المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة، جميع التعاميد والأوامر الرسمية يتم اعتمادها بنسخة ورقية من الشخص المخول له ذلك في المؤسسة‎، كما أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لا تتحمل أي مسئولية عن الأضرار الناتجة عن أي فيروسات قد يحملها هذا البريد‎.

This Email and its attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee(s) named. If you have received this information in error, or are being posted by accident, please notify the sender by return Email, do not redistribute this email message, delete it immediately and keep no copies of it. All opinions and/or views expressed in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of Saline Water Conversion Corporation (SWCC). Any purchase order, purchase advice or legal commitment is only valid once backed by the signed hardcopy by the authorized person from SWCC. Please note that SWCC is not responsible for any virus infection could be sent with this message.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...