நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, January 30, 2011

HCL B Serve - Vadapalani


Congratulations,

HCL Placement drive

Position : TECHNICAL SUPPORT OFFICER (Voice)

ELIGIBILITY:

Prerequisites

. Process: Tech Support - UK Based - 100 % Voice
. Designation : Technical Support Officer (TSO)
. Education : Graduates / Post Graduates / Diploma
. Experience : 0 - 24 months of experience in an International BPO (Voice)
. Location : Chennai
. Flexible to work in Night-shifts
. Doorstep pickup and drop
. Good communication in English and should have Basic Computers & Internet Knowledge
. Maximum age limit is 35 years as on 01.01.2010
. Candidates should be willing to join immediately (maximum within 2 / 3 days)
. Opportunity to pursue MBA


Selection Process

. Pre-Screening by HR
. Voice & Accent round
. Written test
. Technical Interview
. Personal Interview
. Offer letter


Please contact : Shwetha : 9790912079,

Walk in on for direct interview

1st Feb' 2010 / 3rd Feb 2011 at 2 PM Orion Edutech, Doshi Gardens, Vadapalani

Call : 044-64605251, 9566111317

or

on 4th Feb' 2011 at 11 AM Orion Edutech, GST Road, Kattipara Junction, Guindy,

Call : 044-64605250, 9566191379Regards,


Ms. Shwetha ( HR )

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Orion Edutech (abc@yahoo.com, Bengal Intelligent Park , Omega Towers,Saltlake Se, KOLKATA, West Bengal - 700091) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see the difference!

Ads by Google
Employment Government Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...