நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, September 15, 2012

Vacancy for KOC Mechanical / Civil Construction Project @ Kuwait


а
As i Received...а
а

Vacancy for KOC Mechanical/civil Construction Project
1.Safety Officer Ц 25Nos Ц salary 450 to 500 KD

2.Quantity Surveyor Ц 10 NoТs- salary 450 KD

3.Mechanical Supervisor Ц 20 NoТs- Salary 475 KD

4.Foreman Rigger Ц 25 NoТs- Salary 200 KD

5.Mechanical Foreman- 40 Nos-Salary-280 KD

6.Welder Ц 50 NoТs ЦSalary-200 KD

7.QA/QC Inspector ( Civil/Mech)- 30 NoТs Ц Salary 500 KD

8.QA/QC Engineer (Civil/Eng)-2NoТs- Salary 910 KD

9.Testing Engineer ( Mech)- 5NoТs-700 KD

10.Safety Engineer -15 NoТs- Salary- 700 KD

11.Senior Mechanical Engineer Ц 2NoТs-Salary- 1000KD

12.Also we need NDT Technician / Pipe fitter/ fabricator/rigger/helper/fitter/testingа
foreman,Mason,Carpenter,Steel Fixtures ,labour - 50 NoТs salary from 150 to 300 KD

Terms & Condition

1.The above vacancy is completely free of charge
2.Only 18No visa with release ready to join immediately or within 15 to 30 days
3.For safety supervisor and Engineers even from India we will take.

If Interested Pls submit your CV Immediately
If Interested Pls submit your CV Immediately to below addressа

SaH International (Branch office in Delhi/UP/Bihar/Cochin/Tiruchy)
Grand Hypermarket Building
9th Floor, Office No.05
Faheel, Kuwait
Ph.No . 99298207, 66449105 and 23934013
а
-- Abdul Kadar (Kwt)--
Warm regards,

а
Eng. Imran Ali.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...