நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, September 15, 2012

ESD TELECOM Job Vacancies in the UAE 
Asalamu Alaykum Wa Rahmatulahi Wa Barakatu,


RIZE - Huawei UAE - Lots of Opportunity!

Start dates are ASAP
1 year contracts and extendable
Salaries will be agreed directly with Huawei.
Most likely base will be Dubai, UAE

Please note - We cannot consider your CV if you are working permanently for any of the major telco vendors.

JOBS

E&M
1. Regional Manager
2. Team Lead
3. Engineers (x12)
4. Supervisors (x8)

Fixed Access Network
5. FAN Lead
6. FAN Transmission engr (x5)
7. FAN Engineer (x13)

Optimization (Huawei +NSN Experience)
8. RNO Manager
9. UMTS Optimization Senior engineer
10. GSM Optimization engineer (Senior)
11. Region Team Leader

Transport
12. Transport Transmission Engineer (Huawei, Lucent, Tellabs) (x20)
13. Transport IP Engineer (Cisco, Juniper)
14. Transport Head
15. Transmission Lead
16. IP Core Lead

Security
17. Security System Manager
18. Security monitoring Engineer
19. Secuirty Incident Manager
20. Risk Manager
21. BCP Manager

Core
22. Core_Fixed Core HIPCC Engineer
23. Core_Fixed Core BVS engineer
24. Core_IGW C4 NGN engineer
25. Core_IREG Roaming Engineer
26. Core_Optimization engineer

First Line Maintenance
27. DSLAM/GPON/FTTH
28. DWDM/SDH
29. Fibre/Copper

NOC - Network Operation Centre
30. FO Engineer - Service Desk
31. FO Engineer - Reporting
32. FO lead - Mobile
33. FO Engineer RAN
34. Process - SME
35. Co-ordinator
36. FO Engineer - CAB
37. FO Engineer - CS CORE
39. FO Engineer - Transport
40. FO Engineer - 2G RAN
42. FO Engineer - 2G/3G
43. FO Engineer - 3G RAN
44. FO Engineer - Access
45. FO Engineer - Access Txn
46. FO Engineer - CA Team lead
47. FO Engineer - IN/VAS
48. FO Engineer - Services IPTV
49. FO Engineer - Shift Lead
50. FO Engineer - BB&Txn
51. FO lead - Mobile
52. SME RAN 2G
53. SME IN
54. SME PSCORE
55. SME RAN 2G/3G
56. SME VAS
57. FO Engineer - CAB
58. FO Engineer - CS CORE
59. FO Engineer - Transport
60. FO Engineer - 2G RAN
61. FO Engineer - 2G/3G
62. FO Engineer - 3G RAN
63. FO Engineer - Access
64. FO Engineer - Access Txn
65. FO Engineer - CA Team lead
66. FO Engineer - IN/VAS
67. FO Engineer - Services IPTV, Voice
68. FO Engineer - Shift Lead

IPTV
69. Broadcast Technician
70. IPTV Middleware engineer
71. IPTV Headend engineer

Resumes:
Subject NOC MAnager
Resumes to rwhite@rizeconsulting.com , Sreejesh.Vasudevan@rizeconsulting.com
Twitter: https://twitter.com/#!/SreejeshRize
Facebook: http://www.facebook.com/groups/Rizeconsulting/


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...