நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 14, 2012

Job | Urgent opening for Chemical Engineer with Saudi Aramco - Saudi Arabia


---------- Forwarded message ----------
From: Jerry Varghese International Ltd <ecg7@jvi-global.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Jerry Varghese International Ltd
Experience required for the Job: 7 - 20 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 20.0 Lacs - Negotiable
Job Location: Saudi Arabia

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

Dear Candidate,

Greetings!!!

Jerry Varghese is a front runner group in professional recruitment solutions. We are consultants who provide integrated, comprehensive and cost effective placements in business, industry and government. Though our major presence is in the Middle East, we are involved in staffing on a global scale. For over two decades, we have been offering a powerful combination of locally focused market expertise coupled with a global track record in innovation and excellence. We deliver the entire gamut of staffing solutions from traditional temporary help to project placements, professionals, strategic partnerships and regular, full time hires. We endeavor to be the preferred recruitment solutions provider of premier corporations worldwide.

With reference to your CV, we would like to inform you the following Job Vacancy for one of our prestigious overseas clients:

Location - Saudi Arabia.

Educational Qualification: BE/B TECH in Chemical Engineering

Experience: Minimum 7 years of experience in a refinery or gas plant. .

Skills: Have thorough knowledge of chemical and gas separation, processes operation, design, and performance of typical chemical processing equipment.

Job Description: Optimize plant operation.
Provide technical support to OME team.
Evaluate operational concerns and propose corrective actions.
Recommends/review new installations or modifications to improve existing facilities.
Develop younger process engineers.
Study new ideas and innovative technologies to enhance plant operation, reliability, profitability, or performance.
Develop/review design packages and modification procedures.
Develop/review chemical cleaning, major equipment performance, and piping modification procedures.
Develop simulation models.
Participate in and/or provide support during construction, pre-commissioning, commissioning, and testing activities of new projects and facilities.
Participate and/or lead investigations and general study efforts and develop necessary documentation.
Assist other engineers in solving problems beyond their specialty or field of expertise.
Attend to daily, routine and unplanned unit activities.
Enhance standard work processes and business flow.
Resolve environmental matters and attend to related findings and observations.
Participate in departmental major periodic and unplanned events such as MIS, EMSR, QSI, etc.
Evaluate economic and technical feasibility of projects, modification, or other proposals and suggestions.
Participate in corporate studies, committees, initiatives, or programs.

Salary: Best in the industry

If you profile is suitable then kindly forward your resume asap to the mentioned email id or call back.

You are also welcome to forward this opportunity to any colleagues or friends that may be interested in this overseas job opportunity.

Please Note: This is a mass mail. Incase the profile does not suit you please dont reply back.

Thanks and Regards
Girish Nair
Recruitment Executive
Jerry Varghese Executive Search
Sakinaka - Mumbai
Tel - 022-67241631
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Jerry Varghese International Ltd (mrinal@jvi-global.com, Gateway Plaza, Hiranandani Gardens Powai, MUMBAI, Maharashtra - 400076) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...