நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 9, 2012

Secretary - AlSayer Soft drinks Factory - Al Farawaniyah

Secretary - AlSayer Soft drinks Factory - Al Farawaniyah

1. Maintain schedules andаcalendars.
2. Arrange conferences, meetings, andаtravel reservationsаfor office personnel.
3. Handle incoming mail andаsend mailsаto designated personnel or customers.
4. Prepare and manage correspondence, reports and documents.
5. Set up and maintain filing systems.
6. Prepare and mail checks.
7. Operate office equipments such as printers, copiers, fax machine etc.

Proficient use of relevant software applications - Word, Excel, PowerPoint, etc.
Good command of English language.
Experience in information and communication management.
Data entryаskills - e.x. typing speed.

Al Sayer Soft Drinks Factoryа

Plot No. 123
Sabhan Industrial Area - 1
Telephone 965 4747647
Fax 965 4716385
Email:а asdfinfo@alsayer.org


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...