நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 10, 2012

Free IAS coaching | Scholarships

Assalamu'alaikum,

Please find the Good news for private sector employees in KSA at the end of this mail
 

Ajmal Foundation to sponsor students from NE states for IAS coaching


By TCN News
Guwahati: Ajmal Foundation of Assam is going to sponsor civil services aspirants from the North Eastern states for coaching.
Candidates will be selected through a screening test to be held in Guwahati and selected candidates will be fully sponsored for coaching at Hamdard Study Circle.
This is the second year that Ajmal Foundation will be doing the sponsorship. Last year K. Hauthang, Altaf Hussain, M. Haokip, and M.P. Shingh were sponsored for the coaching.
Application form can be downloaded from http://www.ajmalfoundation.org
Last date for receiving application forms: Sept 25, 2012 Screening test: Nov 3-4, 2012
Screening test venue: Sudmerson Hall, Cotton College, Guwahati
Ajmal Foundation Hojai, Assam
Phone numbers: 03674-254514, 9435062706, 9435924705

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...