நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 10, 2012

Kumaran Systems Hiring Fresher-2012 -Batch....From: <TSadiq>


Assalamu Alaikum ,

Kumaran Systems Hiring Freshers 2012 Batch. Below mentioned are the criteria and please go through it before sending the resumes

Criteria

- MCA & BE, ME, BTech, MTech - CS/IT/ECE - 2012 Passed out candidates(must)
- Should have a minimum of 70% marks(or equivalent scores) throughout academics
- 1st Preference will be given to candidates who have undergone training/done real time projects in C & C++ or Java or .Net
- Correspondence and distance education based qualification will not be considered

Note : Only short listed candidates will be invited for further process by HR (Any queries related to short listing of candidates will not be entertained)


Send your resumes to  fresher@kumaran.com


Thanks & Regards

Thameemul Sadiq


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...