நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, September 11, 2012

Job Location:* Saudi Arabia  The sender of this email is registered with Naukri.com as International
trade links
*Annual Salary of the Job:* Negotiable
*Job Location:* Saudi Arabia

Apply Now<http://apply.naukri.com/Apply/mn_Apply.php?applytype=single&ApplyMode=1&src=rmj&messageId=0c8787866012e2193985226bfb1b548a2059085752041b12020c17150e562e08444f52441f071a0c5d400f5557021454445>(Send
your Naukri profile to express interest to the recruiter)


*Dear Candidate,*

Aspirant,

Greeting from ITL (International Trade Links)!!!!

Please note we have an urgent requirement for our below mentioned leading
Client.

Reference Code: AECOM090712
Company Name: M/ s AECOM (U.S. based multinationla compnay in Saudi Arabia)
Website: www.aecom.com
Project: Yanbu Aramco Sinopec Refinery Company (YASREF) & Yanbu Export
Refinery Execution Department (YERED)
Job location: Saudi Arabia
Interview Mode: Face to Face
Schedule of Interview: 1st week of October 2012
Salary: Negotiable

No Telephonic, No Skype, No Video Conferencing, Only Face to Face Client
Interview.

Go through the job description and if its matches with your profile
Kindly forward your updated CV to affan@itlservice.net with the below
information & confirm your availability to Mr. Affan Kazi: 022 - 4360 7718
/ 09320697555

Note: Refinery, Oil, Gas & Petrochemical project experience is preferable
Candidate age has to be less than 53 years old
Candidate is not currently working in any gulf/abroad countries.
Industry: Refinery / Oil & Gas


Without the below information your CV will not be accepted:

1. Position No#:
2. Candidate Name:
3. Nationality:
4. Job Applied For:
5. Years of Experience in Applied Position:
6. Age:
7. Current Mobile No.:
8. E-Mail:
9. Current Location:
10. Qualification:
11. Additional Qualification:
12. Total Work Experience:
13. Years of Experience in Oil / Gas Industry:
14. Years of Experience in Refinery Industry:
15. Years of Experience in Petrochemical Industry:
16. Years of Experience in Construction Industry:
17. Years of Experience in Other Industry (Specify the Industry):
18. Basic Monthly Salary:
19. Notice Period:
Position No.: MFT-MNT-12/12 or MFT-MNT-135/11 or MFT-MNT-21/12 or
MFT-MNT-13/12
Position: Maintenance Planner II
Department: Maintenance
Function Manufacturing
Qualification: BE/B.Tech/Diploma
Experience: Minimum 10 Years
JD: Must have knowledge of maintenance functions of Aramco facilities
planning activities. Should have a familiarity of maintenance Planning
software such as SAP Maintenance module , primavera/CASP. Processes, plan,
estimate, specify required tools and resources and schedule assigned
maintenance working utilizing maintenance planning software.


Kindly carry the following documents for final interview: ALL THE DOCUMENTS
ARE Very Very Important
a.) Resume (2 Sets)
b.) All Original Degree Certificates (Plus 2 Xerox Copies)
c.) All Original Mark Sheets (Plus 2 Xerox Copies)
d.) All Original Professions Certificates (Plus 2 Xerox Copies)
e.) All Original Experience Certificates (Plus 2 Xerox Copies)
f.) Latest & Last 3 Months Pay Slip (Plus 2 Xerox Copies)
g.) Original Passport (Plus 2 Xerox Copies)
h.) Passport Size Photo Colored (6 Pp Size Photos)Thanks & Regards
Affan Kazi
RECRUITMENT CO-ORDINATOR
Direct : + 91 9320697555 / 022 4360 7718
Email: affan@itlservice.net
INTERNATIONAL TRADE LINKS
EXPORTERS, TRAVEL & MANPOWER CONSULTANTS
________________________________________
H. Off: 3, Printing House, 28-D, Police Court Lane, Behind Old Handloom
House, Fort, Mumbai 400 001. INDIA.
Tel.: 0091 22 2266 6332 / 3 / 4360 7777 Ext. 708 & 709, Fax.: 0091 22 2266
2128 / 2265 8013.
Website: www.itlservice.net
Branch: ITL Cochin: 04843015555 |ITL Calicut: 04954017555|ITL
Palakkad:04912536784|ITL Trivandrum:04712469555
ITL Coimbatore: 04222241786|ITL Perinthalman: 04933223555|ITL
Chennai:04428585481 / 04428551625|ITL Delhi: 01141828358
( Division of ITL Group of Companies )

An ISO 9001 - 2008 Company 

Thanking You,

Regards,
Mohamed Uwaise 
PMT Instrument Engineer
,
YASREF Project (SP-6),
Yanbu-Saudi Arabia,
Mobile:+966540609762.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...