நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 9, 2012

eCareerSpace | Recent Jobs
eCareerSpace | Recent Jobs


Tamil Nadu Public Service Commission Junior Architect Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 04:41 PM PDT

Applications are invited only through online mode upto 01.10.2012 for Direct Recruitment to the vacancies in the following post:- Name of the Post: Junior Architect. No. of Vacancies: 15. Education Qualification: A Degree in Architecture of any University or Institution recognized by the University Grants Commission for the purpose of its grant. OR A Diploma in Architecture [...]

Tamil Nadu Public Service Commission Senior Technical Assistant Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 04:32 PM PDT

Applications are invited only through online mode upto 01-10-2012 for Direct Recruitment to the following post:- Name of the Post: Senior Technical Assistant. No. of Vacancies: 2. Education Qualification:  i) B.Sc. Degree in Textile Technology awarded by any University or Institution recognized by University Grants Commission for the purpose of its Grant. OR ii) A First class Diploma in [...]

Tamil Nadu Public Service Commission Librarian Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 04:20 PM PDT

Applications are invited only through online mode upto 01-10-2012 for Direct Recruitment to the following post:- Name of the Posts and Vacancies: 1. Librarian in Government Law Colleges – 4 posts. 2. Librarian in Tamil Nadu Archives – 1 post. Age Limit: Minimum 18 years and Maximum 35 years for Librarian in Government Law Colleges and 40 [...]

Tamil Nadu Public Service Commission Junior Technical Assistant Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 04:07 PM PDT

Applications are invited only through online mode upto 21.09.2012 for Direct Recruitment to the vacancies in the following post:- Name of the Post: Junior Technical Assistant. No. of Vacancies: 5. Education Qualification: i) A pass in the SSLC Examination of this State. ii) Diploma in Handloom Technology obtained from the Indian Institute of Handloom Technology, Salem or Varanasi [...]

Kerala Public Service Commission Agricultural Officer Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 10:36 AM PDT

Applications must be submitted online through the official website of the Commission after 'ONE TIME REGISTRATION'. Candidates who have already registered can apply through their profile. 1. Department: Agriculture. 2. Name of Post: Agricultural Officer. 3. Scale of Pay: 20740-36140. 4. Number of vacancies: Scheduled Tribe (ST) – 6 (Six). 5. Method of appointment: Direct [...]

CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute Project Assistant Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 10:20 AM PDT

A Walk-in-Interview will be held on 13.09.2012 at 12-00 Noon at this Institute to engage bonafide Indian citizens for the one position of Project Assistant for working in a project entitled "Dye Sensitized Solar Cells (DSSC)", sponsored by Ministry of New & Renewable energy, Govt. Of India. Qualifications: M. Sc. In inorganic or Physical Chemistry [...]

Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research Staff Nurse Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 10:05 AM PDT

Applications are invited for an ICMR Research Project (Postnatal counseling on exclusive breastfeeding using video) for the following post: Name of the Post: Staff Nurse Female. No. of Vacancies: 01. (Temporary post). Duration: Time bound for a period of 6 months (maximum 2 years) Qualifications: BSc Nursing. Desirable: Experience in antenatal and postnatal counseling, Data entry [...]

Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research Senior Resident Recruitment – 2012

Posted: 05 Sep 2012 09:48 AM PDT

RECRUITMENT TO THE POST OF SENIOR RESIDENT ON ADHOC BASIS BY WALK-IN INTERVIEW It is informed that there are vacancies in the post of Senior Residents in Super Speciality courses in various departments of this Institute. Due to shortage of Senior Residents and in the interest of patient care services it has been decided to [...]
You are subscribed to email updates from eCareerSpace
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...