நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 3, 2012

Accountant Required @ Kuwiat - Urgent 

Assalamu Alaikkum.."Required a accountant & asst.accountant who is in Kuwait, must be a Tamil Muslim and commerce graduate with minimum two+ years experience.
Visa status doesn't issue, if he is capable we will furnish the residence after the completion of the probation period.
Two shift work, we will provide accommodation, salary will finalize depends the qualification and experience.
Pls. send YR CV on or before 09 SEP 12 to the following mail"

Attn: Munafutheen.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...