நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 3, 2012

REFER for International Voice (1A level) @ Wipro Hyderabad (Interviews from Monday to Friday) 
 
WE ARE HIRING
 
For Technical Support (Voice) openings at WBPO Hyderabad
 
 
 
Employee Referral Walk-ins for
International voice:  
@ Wipro Gachibowli
 
 
Hurry & send your Referrals this WEEK!
 
S No.
Details
Description
1
Job Post
Associate
2
Location
Wipro, Hyderabad
3
Level/Band
1A
4
Educational Qualification
Undergraduates(Minimum HSC passed/SSC+3 years Diploma)
Graduates &
Post graduates (barring MBA/MCA)
BE/B.Tech with (EEE/ECE/EIE/CSE) streams only)
5
Skills (Must Have)
Should have 0 – 2 years of work experience, must be comfortable to work in Voice process
Excellent Communication Skills (Spoken & Written)
Willingness to work 24/7 - Open to work in Night Shifts
.............
Walk-in timings :  11:00 AM to 4:00 PM (Monday to Fridays)
Candidates are required  to carry a resume & 2 passport size snaps for the interview process
.............
Venue:
1)    Wipro BPO, Gate No 3,Tower S5, Manikonda Village,Gacchibowli,Hyderabad-500032
.............
Note:- Since this is an urgent requirement, only walk-in's would be considered
.............
Contact SPOC
WipLinks SPOC – Talent Acquisition
.............
 
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...