நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 7, 2012

Bharathidasan University Walk-InProject FellowDate of posting:6 September
Eligibility: MSc
Location: Tamil Nadu-other
Job Category: Govt Sector, Research, Walkin
Last Date: 26 September 12

Job Type: Full Time
Hiring Process: Walk - In, Face to Face Interview.
Job Details

Bharathidasan Unviersity Hiring Project Fellow
Bharathidasan University, conduct walk-in interview for the post of Project Fellow
www.freshersworld.com

Project :"Screening for Genetic Markers that may Predispose Older Men and Postmenopasual Women To Develop Primary Knee Osteoarthritis (OA) in  Indian Population"

Essential Qualification: First class in M.Sc. Life Sciences (Animal Science / Biotechnology/ Bio-Chemistry)/ Biomedical Science.  Desirable Qualification : Experience in working with molecular biology and Animal tissue culture techniques are preferable

Number of Post : One

Pay Scale:Rs.14000

Age Limit : 28 yrsHow to apply

Candidates attending the walk-in-interview should neatly type the application in the format prescribed in MS– Word – Times New Roman Font-12 Sizes and submit the same along with attested copies of educational qualification, experience and publications etc., at the time of attending the Walk-in-interview. Original certificates should also be brought for verification at the time of Walk-in-interview.Walk in Interview will be held on : 26.09.2012 (Wednesday) at 10.30 AM.www.freshersworld.com


Click Here For Details--
With warm regards,

I.A.Umar Mukthar,
IL & FS Engineering Services,
KPTCL Projects, Belgaum
Mobile # 0 80955 09563
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...