நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 7, 2012

REQUIRED DIESEL MECHANIC & TYREMAN - RIYADH (KSA)


Assalamu alaikkum.,
FOR LEADING DAIRY COMPANY IN RIAYDH,KSA
1.DIESEL MECHANIC – 2
Salary: Basic 1800 Riyals
Qualification: ITI & Diploma – 5 Years exp.
Age: 35
2.TYREMAN -2
Age: 35
Must have exp 5 years.
Salary : Basic 1500 Riyals.
Above 2 Posts having FREE FOOD & ACCOMMODATION.
Note: CV SELECTION ONLY
Airticket from Mumbai only
Suitable candidates pl contact:-
 
Please send complete Word format CV with Qualification certificate & Experience certificate + PP size photo.
Airticket from Mumbai only.
Suitable candidates may apply:-
 
ABDUL SALAM,
(Mob) + 965 670 96 257, Kuwait
SMS TEXT FROM INDIA - 8870544801 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...