நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 3, 2012

KSA >>>>>>> FOR LOCAL RELEASE CANDIDATES & VISAS IN INDIA

  
 
Wanted urgently for KSA
Candidates with LOCAL Release  &  Candidates in India
A)       For Local Release Candidates only for big companies:
 
1) Light Driver – For a leading company in Al Khobar.
Attractive Package.
 Should have transferable Iqama.
2)      Mechanical Engineer - Diploma Holder – For Fabrication workshop.
3) Mechanical Diploma Holder – Field Supervisor for Fabriction & Erection.
4)  Civil Engineer - Diploma Holder – For Estimation.
Please send your resume by mentioning the post applied for in the email subject column
 
5)      Office Assistant - for Operation – Any Degree (B.A., or B.Sc.,  or B.Com) with good computer knowledge.
Please send your resume by mentioning the post applied for in the email subject column
 
B)     Visas in India – Jobs in KSA:
 
        6) Civil Engineer Diploma or Degree with experience or without experience
 
       7)Electrical Engineer – Diploma Holder or Degreewith experience or without experience
Those who are having arrears in their subject but completed Final Year may also apply-
(Golden Chance)
 
       8)Housemaid for a decent Small Indian Family
-        Visa available
-        Salary More than Rs.10,000.- ( Negotiable)
-        Food & very good furnished Accommodation
-        Yearly vacation with leave pay & Air ticket
-        Should know cooking and house cleaning
Age between 35 to 45 years.
Should know cooking very well.
Housekeeping -  (Keep Cleaning, maintaining house).
Having ECNR (Emigration Clearance Not Required) certificate is an advantage.
 
Please send Bio-Data by email to:   akther45@yahoo.co.in
 
                                                                    Cc:   ksajobs2000@gmail.com
 
Or
 
Contact In India:  Er. Akther, Chennai, Telephone No. : 0091 960 000 6982
********************************************************************************************************* 
-syed basha
-----------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...