நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 7, 2012

Freshersvoice.com- 24x7 Jobs UpdatesFreshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates

Link to Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials

Symantec Corporation hiring "Associate Software Engineer" for freshers B.E/B.Tech/ME/MCA graduates,Across India

Posted: 06 Sep 2012 06:53 AM PDT


JOB POSTED DATE:  6 September  2012 COMPANY NAME:   Symantec Corporation(Norton brand) COMPANY-PROFILE:                          Symantec Corporation is the largest maker of security software for computers, best known for its Norton brand. The company is headquartered in Mountain View, California, and is a Fortune 500 company and a member of the S&P 500 stock market index Founded in

Standard Chartered hiring "Programmer Analyst" for freshers B.E/B.Tech/MCA/M.E/Other graduates,Across India

Posted: 06 Sep 2012 06:52 AM PDT


JOB POSTED DATE:  6 September 2012 COMPANY NAME: Standard Chartered Bank of India COMPANY-PROFILE:                                The Chartered Bank opened its first overseas branch in India, at Kolkata, on 12 April 1858. Eight years later the Kolkata agent described the Bank's credit locally as splendid and its business as flourishing, particularly the substantial turnover in

Expedia hiring "Trainee Analyst " for freshers any graduates,Gurgaon-September 2012

Posted: 06 Sep 2012 06:50 AM PDT


POSTED DATE:   6  September  2012 COMPANY NAME:  Expedia   COMPANY PROFILE:                                                                    Expedia, Inc. is more than just the Expedia.com consumer website. It's actually a parent company to some of the world's leading travel companies, products and services to leisure and corporate travelers in the US and around the world.We own

Thomson Reuters hiring "Trainee -Publishing Specialist" for freshers any graduate,Hyderabad-September 2012

Posted: 06 Sep 2012 06:36 AM PDT


POSTED DATE: 6 September  2012 COMPANY NAME:  Thomson Reuters    COMPANY PROFILE:                           Thomson Reuters is the world's leading source of intelligent information for businesses and professionals.We combine industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial, legal, tax and accounting,

Tesco Hindustan Service Centre hiring "Officers" for freshers graduates,Bangalore-September 2012

Posted: 06 Sep 2012 06:00 AM PDT


JOB POSTED DATE: 6 September   2012 COMPANY NAME:    TESCO  HSC COMPANY-PROFILE:                       Tesco Hindustan Service Centre (HSC) is the global services arm for Tesco worldwide. We function as the pulse for the Tesco group, providing key business services for Tesco operations globally. The global service operations of Tesco HSC are involved in creating and executing
You are subscribed to email updates from Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...