நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, October 28, 2010

WipLinks WBPO Chennai: Employee Referal : employee referal given pls dont miss use

Ask candidate to mention following details on top of their CV


Ø Position referred for:


Ø Employee Name: Mohammed Ismail Murtuza


Ø Employee ID: 472123


Ø Contact No: 98497 01170


Ø Email-ID: mohammedismail.murtuza@wipro.com


Ø Band : 2A


We are open for the below mentioned requirements:


Domain :

Enterprise Support:Job Location: Chennai

Educational Background: Under Graduate/Graduate/Post Graduate

Preferred Professional Qualification: MCSE/CCNA

Skills Must Have : Knowledge in Active Directory Services and Basics of Networking

Experience: 0 to 4 years

Domain:

Data Processing:

Job Location: Chennai

Educational Background: Under Graduate/Graduate/Post Graduate

Experience: 0 to 1 years

Domain:

Accounts Payable/Accounts Receivable/General Accounting /General Ledger:

Job Location: Chennai

Educational Background: Graduate/ Post Graduate (in Commerce field)

Experience: 0 to 4 years

Domain :

HR Voice/Hr Admin/US Payroll/MIS

Job Location: Chennai

Educational Background: Graduate/Post Graduate

Work Experience: 0 to 4 yearsDomain :

Procurement

Job Location: Chennai

Educational Background: Graduate/Post Graduate

Skills Must Have : Knowledge in IASTA sourcing tool

Work Experience: 0 to 4 yearsDomain :

Credit Card Voice Process

Job Location: Chennai

Educational Background: Graduate/Post Graduate

Work Experience: 0 to 4 years

Common Eligible Criteria :

Willing to work in night shifts.

All positions are based in Chennai.

Age limit up to 30 yrs.

Candidates must have excellent communication skills (Written & Verbal).

- Interview Date : Walk-in between 25th October,2010 – 29th October, 2010

- Timings: 9:30 A.M- 10:30 P.M

- Venue details: Wipro-BPO,CDC 3

105--Anna salai,

Guindy –Chennai

(Landmark – Next to ABT Maruthi Showroom)

Contact Person: Shruthi / Kabila / Nancy

Note: request you to ask candidate to mention following details on top of their CV


Ø Position referred for

Ø Employee Name

Ø Employee ID

Ø Contact No

Ø Email-ID

Ø Band

Please Note: Referrals without details will not be considered

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...