நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, March 14, 2012

Senior I And C Engineer - ABB


Senior I And C Engineer - ABB

- Report to Group Head I&C concerning all project and technical issues.- Leading a team of engineers, Coordinate engineering activities and define interface responsibilities with respect to integration of new and existing facilities, equipment, and controls.- Manage varied multi-discipline Plant modification & Project work from concept to commissioning & close out- Manage the manpower requirements and BOQ related to project execution.- Planning, Testing and Commissioning of Control systems. This includes System Design, Engineering and Function Testing.- Developed and maintain engineering and documentation standards.- Capability to reading and understanding engineering drawings (hardware and software)- Capable of Implementation of policies and regulations, Team Building, Leading & Motivating of Team.- Render support to Sales Department. Involved in making proposals, prequalification, and quotation of I&C related projects

- Bachelor's degree in electrical engineering, or equivalent - Minimum 7 years Industrial experience- DCS Configuration and Maintenance- Strong Analytical and Problem Solving Skills- Strict compliance with ABB Compliance and Ethic Guidelines- Adhere to ABB's Health & Safety rules and regulation

Apply Online

http://www.mena.abb.com/cawp/abbzh253/ec5bc3eea21af278c125787f004679e7.aspx

__._,_.___
 
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...