நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 12, 2012

PT GROUP - RUWAIS REFINERY VACANT POSITIONS 2012


please forward the mail below and help some one to have better future
Engineer - Cables
 
 
 
Safety, operations and lab vaccancies
 
 Dear All,
 Please see the below vacancies
 These are the list of available positions for the year 2012
All the positions are based in TAKREER Refinery-Ruwais AND ALL ARE  DIRECT HIRE POSITIONS
 
REFINERY EXPERIENCE CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
 
Please send us your resume to the below mentioned person:
 
Contact Person           :           Suhas Thorat- ( Recruitment Officer)
Email                           :           sthorat@takreer.com
 
 
Administration
 
1) Training Instructors Process
B.Sc. in Chemical Engineering with 6+ years work experience in Condition monitoring of heavy-duty rotating equipment, within Refinery oil/gas industry or power plants.
 
2) Training Instructor- Mechanical
B.Sc in Mechanical Engineering with. 6+ years work experience in Condition monitoring of heavy-duty rotating equipment, within oil/gas industry or power plants.
 
3) Training Instructor- Electrical
B.Sc in Electrical Engineering with. 6+ years work experience in Condition monitoring of heavy-duty rotating equipment, within oil/gas industry or power plants.
Finance
 
4) Sr. Plant Accountant
Bachelors in Accounting or Equivalent. 8 Years experience in accounting, budget and cost work with experience preferably in an oil and gas related industries.
 
5) Sr. Budget & Finance Accountant
Bachelor of Commerce or equivalent. 8 years of relevant experience preferably in a manufacturing concern. Knowledge of ERP systems preferably JD Edward system. Experience in preparing Capital & Operating Budget.
 
6) Budget & Finance Accountant
Bachelor of Commerce or equivalent 5 years of relevant experience in budget and finance with knowledge of ERP systems preferably JD Edwards.
 
7) Plant Accountant
BA Degree in Accounting or Equivalent. 5 Years experience in accounting work in the oil, gas or petrochemical industry.
 
 
Health Safety & Environment-
CANDIDATES WITH PLANT EXPERIENCE NEED APPLY- CONSTRUCTION EXPERIENCE WILL NOT BE CONSIDERED
 
8) Environment Section Head
B.Sc. in Environmental Science, Chemical Engineering or equivalent, with adequate training in environment protection and monitoring. Minimum 10 years experience in an environmental management and compliance role within a petrochemical processing plant, of which four years was at a senior supervisory level.
 
9) Environment Engineer
B.Sc. Degree in Chemical Engineering with adequate training in Environmental protection and monitoring or postgraduate diploma in Environmental Engineering.5 year's minimum experience in a related filed (Environmental Protection & Management) preferably in Refinery or Petrochemical plants.
 
10) Environment Technician
Completion of Technical Secondary (12 years) education or school education (10 years) + Certificate in environmental monitoring. 4 Years experience in the inspection, basic repair and maintenance, calibration and testing of a wide variety of environmental monitoring equipment, including ambient & stack monitoring equipment, PID, FID analyzers, water quality test kits, etc. Experience in an oil / reputed company is preferable.
 
11) Occupational Health Specialist
Diploma in Industrial Hygiene, Occupational Health, Environmental Professional qualification (I.e. MIOH, MIOSH, PE. QEP) and / or graduate degree preferred. 5 years or more experience in industrial hygiene, environmental health or closely related field
 
12) Occupational Health Technician
Completion of Technical Secondary (12 years) education or school education (10 years) + Certificate in occupational health/ hygiene. Minimum 4 years of experience in related field. Good knowledge of occupational hygiene monitoring equipments
 
13) Safety Engineer
B.Sc. in Science, Chemical Engineering or equivalent. 5 years experience in safety matters, preferably in an oil/gas or petrochemical plant.
 
14) Safety Officers
Completion of Technical Secondary School (12 years) education or school education (10 years) + 1 or 2 years Technical Course. 3 years experience of which at least 1 year in the similar position in a petrochemical or chemical industry. Diploma in Industrial Safety or equivalent (NEBOSH). Safety & Hygiene etc.
 
15) Safety Inspectors
 
16) Safety Technician
Completion of Technical Secondary (12 years) education or preparatory education (10 years) + 1 to 2 years technical safety training. 5 Years experience in the inspection, basic repair and maintenance, and testing of a wide variety of safety equipment, including Breathing Apparatus, air line masks, etc. preferably in the safety workshop of a reputed company.
 
17) Sr. Fire Engineer
Degree in Fire Engineering. 9 yr experience in Oil & gas or petrochemical Operating company with 3 years working experience as Sr Fire engineer. Knowledge of fire fighting method/ Software essential HAZMAT experience required.
 
18) Fire Day Supervisor
Completion of Technical Secondary education (12 Years) followed by 2 years full time training leading to a Diploma in Fire Engineering / Fire Science. 8 years of increasingly responsible experience in the SEFD Fire Section including at least 1 years as Fire Shift Supervisor.
 
19) Fire Shift Supervisor
Completion of Technical Secondary education (12 Years) followed by 2 years full time training leading to a Diploma in Fire Engineering/Fire Science. 8 years of increasingly responsible experience in the SEFD Fire Section including two years as a Lead Fireman.
 
20) Fire Team Leader
Completion of Technical Secondary School Education (12 Years) followed by one year formal training in fire science  / fire engineering.6 years continuous service with Safety, Environment and Fire Department including 2 years as a Fire Fighter II/Driver
 
21) Fireman
Completion of Technical Secondary School education (12 Years) 5 years experience in modern fire fighting and fire prevention principles as well as First Aid methods. Knowledge of facility topography, location of hydrants, operation of pumps, ladder, rescue, tanker, and fire apparatus equipment.
 
22) Emergency Panel Operator
 
 
Integrity & Engineering
 
23) Reliability Engineer
B. Sc. in Mechanical Engineering or equivalent.5 years experience in preventive and predictive maintenance, shutdown and major turnaround maintenance planning and costing activities preferably in an oil/gas or petrochemical industry. Knowledge of CMMMS system- (Maximo). Familiarity with RCM (Reliability Centered Maintenance) Techniques.
 
24) Construction Civil Engineer
Bachelors Degree in Civil Engineering. 5 years post graduate experience, preferably in the Oil and Gas Industry. Experience in Civil Works including project management, tender evaluation and technical appraisal of contract bids.
 
25) Construction Electrical Engineer
B.Sc.  in Electrical Engineering with minimum 9 years experience, preferably in the Oil and Gas Industry.
 
26) Sr. Construction Civil Engineer
BSc. in Civil Engineering. Minimum 9 years post graduate experience, preferably in the Oil and Gas Industry. Leads the Civil Engineering team within the Projects Execution Section to implement new projects involving construction work at Takreer Ruwais.
 
27) Sr. Construction Electrical Engineer
B.Sc.  in Electrical Engineering with minimum 9 years experience, preferably in the Oil and Gas Industry. Leads the Electrical Engineering team within the Projects Execution Section in providing expert technical support to the Mechanical, Civil and Electrical Engineers
 
28) Sr. Construction Mechanical Engineer
Bachelor Degree in Mechanical Engineering. Minimum 9 years experience, preferably in the Oil and Gas Industry. Leads the Mechanical Engineering team within the Projects Execution Section in project management.
 
29) Sr. Control Engineer
B. Sc. in Instrumentation or Electronics engineering. 7 years experience in the installation, maintenance and troubleshooting of a wide range of instrumentation and microprocessor based advanced control systems in an oil/gas, petrochemical industry and/or power generation plant.
 
30) Sr Maximo & Planning Engineer
BS in Mechanical Engineering. Minimum 9 years experience in a planning role, including three to five years in an Oil and Gas Refinery maintenance plan programme for Refinery maintenance activities within Maximo System.
 
31) Sr Mechanical Engineer (Rotating)
B. Sc. in Mechanical Engineering. 7 years experience and specialized knowledge in rotating equipment maintenance, repairs, diagnostics and analysis, including a variety of large compressors, pumps and turbines. Knowledge of CMMMS system- (Maximo). Familiarity with RCM (Reliability Centered Maintenance) Techniques
 
32) Sr Mechanical Engineer (Static)
B. Sc. in Mechanical engineering. 7 years experience in the installation, maintenance and repair of a wide range of static equipment and systems in oil/gas or petrochemical industry. Knowledge of CMMMS system- (Maximo). Familiarity with RCM (Reliability Centered Maintenance) Techniques
 
33) Project Mechanical Engineer
Bachelors Degree in Mechanical Engineering. 5 years' experience in project engineering work, including experience in project design and management.
 
34) Sr. Electrical Engineer
B. Sc. In Electrical Engineering.7 years experience in installation, maintenance and troubleshooting of a wide range of Power Generation and high voltage transmission equipment, and distribution systems and drives and other electrical equipment and associated advanced control and protection systems in an oil/gas or petrochemical industry, and/or power generation plants.
 
35) Civil Engineer
Bachelor Degree in Civil Engineering.5 years' experience in plant Civil Engineering and Maintenance, preferably in an Oil/Gas or Petrochemical industry.
 
36) Development Engineer
Bachelor Degree in Mechanical Engineering.5 years' experience in plant engineering, design and project management, preferably in an Oil/Gas or Petrochemical Industry. Experience in Piping Stress Analysis and working experience with Caesar II preferred.
 
37) Sr. Document Controller
 
38) Sr. Corrosion Engineer
B.Sc in Metallurgical, Mechanical or Chemical engineering. 7 years experience in process and utilities of Petroleum refineries, Chemical Process plants, Petrochemical plants of which 4 years as specialist in Corrosion Engineering.
 
39) Corrosion Engineer 
B. Sc. in Metallurgical, Mechanical or Chemical Engineering preferably with qualification in corrosion engineering.5 Years experience in process and utilities of Petroleum Refineries, Chemical Process Plants
 
40) Sr. Inspection Engineer 
B.Sc. in Metallurgical, Mechanical Engineering or equivalent. 7 Years experience in inspection of in service equipment of process and utilities of petroleum refineries, chemical process plants, petrochemical plants, and pipelines, of which 3 years should have been as a specialist in inspection fields.
 
41) Inspection Engineer 
B.Sc., in Metallurgical or Mechanical engineering. 5 years' experience in inspection, corrosion prevention and preferably in an oil/gas or petrochemical industry. Good knowledge of relevant API, ASTM, NACE, ASME and TEMA standards / codes. Preferably certified as API 510, 570, 653 Inspector.
 
42)  NDT Engineer
Bachelors Degree in Mechanical Engineering with Level III qualification in NDT examinations or equivalent preferred. 5 years experience in Inspection and NDT testing of which at least 4 years should be in Petroleum Process plant. Process Plant Degradation Experience with API 571 knowledge. Knowledge in Advance NDT Techniques ECT-(Eddy Current Testing), Thermography, Acoustic emission, and Radiography.
 
43) NDT Technician
Diploma in Engineering or BSC in Science with valid ASNT Level II certificates in DP, MPT , UT & RT Techniques. 6 years experience in non-destructive testing work in a petroleum /chemical plant.
 
44) Inspector 
Completion of Technical Secondary (12 years) education, followed by 3 years diploma in Mechanical, Electrical, or Chemical engineering (ASNT level II qualification preferred). 7 years experience in inspection and testing work in a petroleum process plant.
 
45) Reliability Specialist
B.Sc in Metallurgical or Mechanical engineering. 7 years experience in process and utilities of Petroleum refineries, Chemical Process plants, Petrochemical plants of which 4 years as specialist in Inspection fields
 
46) Condition Monitoring Technician
Completion of Technical Secondary (12 Years) education. 6 Years experience in rotating equipment repair, and major overhaul, as well strong experience in computerised/non-computerised Condition Monitoring systems, in the oil and gas industry, or power plants
 
47) Design Draughtsman 
Completion of Secondary (12 Years) education, followed by 2 years formal training leading to a diploma in Mechanical draughting and technical drawing.6 years experience in engineering design and draughting work preferably in an oil / petrochemical industries with knowledge of Microstation and PDS system is a must
 
48) Cathodic Protection Technician 
3 year Diploma in Electrical/Instrumentation with NACE-CP-Level-I certification. 5 year experience in the field of Cathodic Protection in Refinery / Petrochemical plant.Capable of working with various Remote Monitoring & Control Systems
 
 
Integrity & Projects
 
Civil Supervisor
 
Infrastructure Civil Engineer
Bachelor Degree in Civil Engineering.5 years' experience in plant Civil Engineering and Maintenance, preferably in an Oil/Gas, Refinery or Petrochemical industry.
 
Infrastructure Mechanical Engineer
Bachelor Degree in Mechanical Engineering. 5 years' experience in plant Mechanical Engineering and Maintenance, preferably in an Oil/Gas Refinery or Petrochemical industry.
 
 
Maintenance
 
Plant Control Maintenance Section Head
B.Sc in Instrumentation or Electronics Engineering. 9 years of experience in installation, maintenance and repairs of wide range of instrument and control system in oil / gas, Refinery or Petrochemical industries including 4 years in senior supervisory positions
 
Workshop Section Head
B.Sc. in Mechanical Engineering. 9 Years experience in diverse metal crafts including machine tooling, bench fitting and the fabrication welding and repair, with some experience of vehicle maintenance and civil business, preferably within a Refinery or Petrochemical plant of which 4 years should have been in a senior supervisory position.
 
Mechanical Maintenance Section Head
B,Sc in Mechanical Engineering. 10 years experience in installation, maintenance and repair of wide range of heavy rotating and stationary equipment, preferably in oil/gas, refinery or petrochemical industry, including a year in a supervisory position
 
Sr. Mechanical Engineer
B. Sc. In Mechanical Engineering. 7 years experience in the installation, maintenance and troubleshooting of a wide range of heavy rotating and stationary equipment, preferably in an oil/gas, petrochemical and power generation industry.
 
Mechanical Support Engineer
B. Sc. in Mechanical Engineering or equivalent. 5 Years experience in the installation, commissioning, maintenance and repair or major rotating and mechanical equipment in an oil/gas/petrochemical or Power Plants.
 
Mechanical Supervisor
Completion of Technical Secondary educations followed by 3 years Higher Diploma in Mechanical Engineering. 8 years experience in the installation, repair, testing and maintenance of a wide range of mechanical equipment, preferably in an oil/gas or petrochemical industry.
 
Mechanical Technician
Completion of Technical Secondary (12 years) education, followed by 2 years trade diploma in the respective trade. Preference will be given to candidates having 3 years diploma in mechanical engineering. 2.        6 years experience in heavy equipment mechanical repairs, within the oil/gas industry or power plants.
 
Telecom Engineer
B. Sc/ BE / B. Tech. In Tele communication / Electronics & Communication Engineering with 5 years' experience in installation, maintenance of Telecommunication Field – Digital communication systems, Access Control System and Fire and Gas systems. Know how on PABX system, Fibre Optic Networks, Radio systems, Access Control Systems / PA system is essential
 
Telecom Technician
Completion of Technical Secondary Education (12 Years) related to Telecommunication systems.6 years' hands on industrial experience in installation, maintenance of Telecommunication Field and Digital communication systems, Access Control System and Fire and Gas systems. Technology. Know how on PABX system, Fibre Optic Networks, Radio systems, Access Control Systems / PA system is essential
 
Analyser Maintenance Engineer
B.Sc in Instrumentation or Electronic Engineering. 7 years experience in installation, maintenance and repair of analyzer systems in Oil/Gas or Petrochemical Industries. Familiarity with CMMS (Maximo preferred)
 
Sr. Analyser Maintenance Engineer
B.Sc in Instrumentation or Electronic Engineering. 10+ years experience in installation, maintenance and repair of analyzer systems in Oil/Gas or Petrochemical Industries. Familiarity with CMMS (Maximo preferred).
 
Analyser Maintenance Supervisor
 
Analyser Maintenance Technician
Completion of Technical Secondary (12 years) education followed by 2 years Diploma.
5 years' experience in the installation, maintenance and repair of electronic and microprocessor based analyzer instrument systems in an oil/gas or petrochemical industry.
 
Control Support Engineer
B.Sc. in Instrumentation or Electronics engineering. 5 years' experience in installation, maintenance and repair of electronic, pneumatic and microprocessor based instrumentation, process control systems and DCS systems.
 
Instrument Supervisor
Completion of Technical Secondary Education followed by 3 years Higher Diploma in Instrumentation/Electronics Engineering. 8 years' experience in the installation, maintenance and repair of electronic, pneumatic and microprocessor-based instruments and control systems in an oil/gas refinery or petrochemical industry.
 
Instrument Technician
Completion of Technical Secondary (12 years) education. 6 years' experience in the installation, maintenance and repair of electronic, pneumatic and microprocessor based instrument control systems in an oil/gas or petrochemical industry.
 
Automation Engineer--- YOKOGAWA
B.Sc. in Chemical or Electronics engineering. 5 years experience in computer systems design and implementation in an oil / gas or petrochemical industry. Experience working on system is a must
 
Automation Engineer--- ABB
B.Sc. in Chemical or Electronics engineering. 5 years experience in computer systems design and implementation in an oil / gas or petrochemical industry. Experience working on system is a must
 
Automation Engineer--- FOXBORO
B.Sc. in Chemical or Electronics engineering. 5 years experience in computer systems design and implementation in an oil / gas or petrochemical industry. Experience working on system is a must
 
IT Systems Engineer
 
Sr. IT Systems Engineer
 
Database Analyst
B.Sc in Computer Systems or equivalent. 6 years experiencein Database systems- Design/ Analysis/ Programming/Maintenance. Technonlogy know how LIMS, ASPEN advisor, Visual Studio. NET, Oracle 9i, SQL Server 2005 OSI-PI Systems
 
Planning Engineer
B.Sc. in Mechanical, Electrical or Electronics Engineering. 5 years experience in maintenance and planning in an oil/gas or petrochemical industry. Knowledge and use of computerized maintenance management system.
 
Sr. Maintenance Scheduler
Diploma in Engineering preferably mechanical 7-9 years of Planning & scheduling experience in an oil refinery or gas/petrochemical Plant familiar with CMMS system and planning tools such as Primavera & MS Projects.
 
Planner
Completion of Technical Secondary (12 years) education plus 2 years Higher Diploma. 6 years' experience in maintenance and planning in an oil refinery or gas/petrochemical Plant. Knowledge and use of computerised maintenance management system.
 
Maintenance Scheduler
Diploma in Engineering preferably mechanical 5-6 years of Planning & scheduling experience in an oil refinery or gas/petrochemical Plant familiar with CMMS system and planning tools such as Primavera & MS Projects.
Electrical Support Engineer
B.Sc. in Electrical Engineering, 5 years' experience in maintenance/installation and trouble shooting of a variety of large and complex electrical equipment in an oil/gas or petrochemical or power plants
 
Electrical Supervisor
Completion of Technical Secondary education followed by 3 years Higher Diploma in Electrical Engineering. 8 years experience in the installation, repair, testing and maintenance of a wide range of electrical equipment, preferably in an oil/gas or petrochemical industry.
 
Electrical Technician
Completion of Technical Secondary School   (12 Years). 6 Years experience in the installation, maintenance and repair of high and low voltage power equipment associated controls, motor starters and plant electrical distribution system, preferably in an oil/gas or petrochemical industry.
 
Contracts & Cost Control Engineer
 
Civil Maintenance Supervisor
Diploma in Civil Engineering. 8 Years experience in civil works, repairs/ maintenance of old structure and construction on new concrete /steel structures experience in excavation works PVC & RTR/GRE/GRP is essential
 
Heavy Equipment Supervisor
Completion of Technical Secondary (12 Years) education. 8 years experience in light and heavy duty equipment repairs and rigging, with general knowledge of trouble shooting and spare parts requirement.
 
HVAC Engineer West
Bachelor of Mechanical Engineering with 10 years HVAC Maintenance Experience out of which 4 years in Oil/ Gas field. Maintenance knowledge of  Domestic and Indutrial Chillers, Package A/C's, Process chillers, etc. Knowledge of BMS operating system and Microprocessor controller functions related to HVAC chillers such as TRANE, SKM, YORK , HITACHI , CARRIER.
 
Machine Shop Supervisor
Completion of Technical Higher Diploma. 8 years' experience in diversified metal crafts, including machine tooling, bench fitting, tool repair, welding and sheet metal works.
 
Welding Supervisor
Completion of Technical Secondary (12 Years) education. 8 years experience in diversified metal crafts, including machine tooling, bench fitting, tool repair, welding and sheet metal works.
 
 
Operations
 
Base Oil Section Head
B.Sc. in Chemical Engineering or equivalent.9 years experience in Refinery / Gas processing plant operations of which 4 years should have been in a senior supervisory level at Hydro cracker / Lube Oil Plants. Candidate must have complete knowledge of DCS operations and refinery diversified equipments (static & rotating) especially high pressure equipments.
 
Operations Department Manager—CDU
B.Sc. in Chemical Engineering or equivalent. Minimum 12  years experience in refinery / gas processing plant operations of which 6 years should have been at  management level. Control all functions and operations of Crude and Gas Process and Treating Section.
 
Process Department Manager- Delayed Coker & Propane Dehydration
B.Sc. in Chemical Engineering or equivalent. 12 years experience in refinery / gas processing plant operations of which 5 years should have been at management level. Supervise operations of Propane Dehydrogenation, Delayed Coker and Special Carbon Black Sections.
 
Utilities Manager
B.Sc. in Chemical or Mechanical Engineering or equivalent. Minimum 12 years experience in a major processing plant with at least five years experience at management level. Experience in Operations of Utilities Department including steam generation, desalination plants, sea water intake, and other utilities plants
 
Propane Dehydrogenation Section Head
B.Sc. in Chemical Engineering or equivalent. Minimum 10 years experience in refinery/ gas processing operations, of which 4 years should have been in senior supervisory level in a Propane Dehydrogenation plant.
 
Operations-Maintenance Coordinator
Completion of (12) years technical secondary education followed by two years diploma in technical trade. years of experience 8 years experience in Crude Distillation unit or RFCC unit or Olefins & Alkaytes unitpreferred.
 
 
Operator
Completion of Technical Secondary (12 years) education.5 Years experience in plant operations in an oil, gas or petrochemical industry. Knowledge of DCS & PLC application.
Note: Candidate should have prior experience in any one of the below mentioned Unit / Operations:
Jetty Operations or Oil Movement unit or Base Oil unit or Hydro cracker unit or Crude Distillation Unit or Gas Processing and treating unit or RFCCU unit or Olefins & Alkalytes unit or Delayed Coker unit or Propane dehydration unit or Utilities / Tank Farm area preferable.
 
Laboratory—CANDIDATES WITH PRIOR REFINERY EXPERIENCE NEED APPLY FOR LAB POSITONS
 
Laboratory Section Head
B.Sc. degree in Chemical engineering or equivalent.9 years experience in a petroleum refinery laboratory involving a wide knowledge of chemical testing and analyses, including 4 years in a supervisory position.
 
Sr. Laboratory Chemist
B.Sc. in Chemistry or Chemical Engineering or equivalent.9 years experience in a petroleum refinery laboratory which at least 4 years should have been in a supervisory position.
 
Laboratory Chemist
B.Sc. in Chemistry or equivalent. 5 years experience in a petroleum Refinery Laboratory with a wide knowledge in research, quality control testing, standard test procedures and instrumental analysis, of which at least 2 years should be in a supervisory position.
 
Lab Day Supervisor
Higher Diploma in Chemical Engineering or Analytical Chemistry 3 years. 8 years experience in a petroleum refinery laboratory with wide knowledge in petroleum products, quality control testing.
 
Sr. Laboratory Technician
Diploma in Analytical Chemistry or equivalent qualification. 7 years experience in a Petroleum Refinery Laboratory
 
Laboratory Technician
Diploma in Analytical Chemistry or equivalent qualification. 5 years experience in Petroleum Refinery Laboratory.        
 
Process CANDIDATE WITH REFINERY EXPERIENCE NEED APPLY
 
Sr. Process Safety Engineer
B.Sc Chemical Engineering, Professional level in HSE, i.e. CSP or fellowship from IOSH is an advantage. Minimum 7 years of relevant experience with deep focus on process safety in Oil, Gas or Petrochemical Companies.
 
Sr. Process Engineer
B.Sc. in Chemical or Petroleum Processing Engineering. 7 years experience in process / operations. Process engineering experience is a must.
 
Process Engineer
B.Sc. in Chemical or Petroleum Processing Engineering. 5 years experience in process / operations. Process engineering experience is a must.
 
APC Engineer
 
Ruwais Areas Services
 
BeAAT Section Head
 
Environment/Safety Engineer
 
Services Support Coordinator
 
SCPMD
 
Refinery Strategy & Change Management Section Head
Bachelor of Science in Chemical, Mechanical or Petroleum Engineering, 09 Years experience in Petrochemical Refinery with at least 3 years in a strategy and change management or similar role.
 
Performance Analyst
Diploma in Chemical or Mechanical Engineering. 06 Years experience in in a petrochemical refinery with at least three years in a production accounting and/or performance monitoring role.
 
Sr. Performance Monitoring Engineer
B.Sc in Chemical or Petroleum Processing Engineering. 7-10 years of experience in production planning and scheduling, production accounting performance monitoring and Benchmarking studies preferably in the Oil / Gas, Refinery, Petrochemical industry
 
Strategy Specialist
B.Sc. in Chemical, Mechanical, Electrical or Petroleum Engineering. Strategy/business related studies would be an advantage. 07 Years experience in Petroleum Refining/Hydrocarbon processing industry with at least 4 years in a strategy management role.
 
Change Management Specialist
B.Sc. in Chemical, Mechanical, Petroleum Engineering or equivalent degree. 07 Years experience in petroleum refining/hydro-carbon processing industry with at least 4 years in a change management role.
 
Systems & Procedures Specialist
B.Sc. in Chemical, Mechanical, Petroleum Engineering or equivalnet business degree.
07 Years experience in Petroleum Refining/Hydrocarbon processing industry in diversified roles, with at least three years systems and procedures analysis experience.
 
Turnaround
 
Sr. Budget & Contracts Administrator
Bachelors Degree in Quantity Surveying, Economics, Planning or a related field. 9 years experience in budget and contracts administration, preferably in the refinery/petrochemical industry.
 
Sr. Turnaround Execution Engineer
B.Sc. in Mechanical Engineering Minimum 9 years maintenance and turnaround experience in an oil and gas context with at least five years experience in a planning capacity.
 
Sr. Turnaround Mechanical Planner
Diploma in Mechanical Engineering or Bachelors Degree in Mechanical Engineering.5 years experience in mechanical maintenance and planning, in an oil/gas or petrochemical industry.
 
Turnaround Execution Engineer
B.Sc. in Mechanical Engineering Minimum 5 years maintenance and turnaround experience in an oil and gas in planning capacity.
 
Materials Engineer
B.Sc. Degree in an Engineering Discipline. 5 years' experience in Materials Management in an oil/gas or petrochemicals industry.
 
Materials Coordinator
Minimum 12 years of schooling completed with good grades OR Graduation in Commerce with 5 years of experience in the Oil/gas field with knowledge and use of computerized maintenance management system-(Maximo) Working knowledge computer softwares.


Thank You!
 
With Regards,
  Jency K. Mathews
Helpline Coordinator
 
FUJAIRAH MARTHOMA YUVAJANA SAKHYAM - Helpline
WORSHIP **** STUDY **** WITNESS **** SERVICE
Mail us on:  mtysfuj@gmail.com
 

--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களை ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கி இருப்பான்.மாறாக தான் நாடியோரை அவன் வழிகேட்டில் விடுகிறான்.தான் நாடியோருக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான்.நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றி விசாரிக்கபடுவீர்கள்.
அல் குர்ஆன்.16:93
 

please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
http://payanullathagavalgal.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...