நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 12, 2012

Build your Winning Team ~ Positions Anticipated Soon!


Sent: Wednesday, March 07, 2012 5:43 PM
To: Nizar, Alameen
Subject: Build your Winning Team ~ Positions Anticipated Soon!
Importance: High

 

 

Build your Winning Team ~ Positions Anticipated Soon!

 

A team of winners creates high performance culture. Let us create that winning team of capable and talented professionals within the Delivery Centers for Technology in India.

 

We are currently building a pipeline of qualified candidates with selected skill sets. We would like your help in attracting the best people for our upcoming projects. Your referral will be processed as he or she qualifies for each stage of the recruitment process but please expect a delay in final on-boarding as the positions are anticipatory.

 

Make the most of this opportunity and create your winning team with talented people you already know who may just join us in the coming months. Refer your friend today at https://employeereferrals.accenture.com.

 

By referring your friends and ex-colleagues, you could win some exciting incentives!

 

Onboard Reward Table:

 

Level

General Bonus

TL/ AM

INR 25000

SE/ SSE

INR 15000

 

Please note: The referral bonus will get paid along with the salary of the month subsequent to the month in which your referral joins Accenture.

 

Here are the easy steps to refer,

 

Step 1: Log on to https://employeereferrals.accenture.com/ and refer to the attachment for the job openings.

 

Step 2: Search for open demands across the globe by entering - [group title] [location] [level] in the search area.

 

If you have trouble accessing the page, log on to https://sites.accenture.com/publishing/employeereferrals/india/pages/default.aspx to access the India page.

 

Step 3: Select the position you want to refer and upload the profile. Once the profile is successfully uploaded – you would get an auto generated mail with a unique CID number for the candidate.

 

If you face any difficulty in uploading your referral onto the portal, do send us your referral's CV on idc.talentscout@accenture.com

 

Talent Scout Help Desk is now part of the myRequests online portal. Henceforth, please log on to the tool, upload your query and we will respond to you through myRequests only.

 

You can use the CID number to track the status of the referred candidate.

 

 

Regards,

 

Talent Scout Team

 

Disclaimer:

 

One will receive a CID for every successful CV upload which is a unique number to track one's Referral candidature status. This unique number is generated based on a few mandatory fields. If the CV already exists from another channel, one will not receive a CID number. However, a CID generation alone will not guarantee the credit of the referral because of a potential mismatch in the fields which is used for uploading a CV.  In case of potential duplicate candidates the credit would go to the source which has uploaded the profile correctly on the portal first.

 

"This e-mail and any attachments to it (in part or in whole the "Communication") are confidential, may constitute inside information and are for the use only of the addressee. The Communication is the property of Accenture and its affiliates and may contain copyright material or intellectual property of Accenture and/or any of its related entities or of third parties.  If you are not the intended recipient of the Communication or have received the Communication in error, please notify the sender or Accenture immediately, return the Communication (in entirety) and delete the Communication (in entirety and copies included) from your records and systems. Unauthorized use, disclosure or copying of this Communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful.  Any views expressed in the Communication are those of the individual sender only, unless expressly stated to be those of Accenture and its affiliates "Accenture does not guarantee the integrity of the Communication, or that it is free from errors, viruses or interference."

 Subject to local law, communications with Accenture and its affiliates including telephone calls and emails (including content), may be monitored by our systems for the purposes of security and the assessment of internal compliance with Accenture policy.
______________________________________________________________________________________

www.accenture.comNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...